دکتر علی آقانوری

دکتر علی آقانوری دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتر علی آقانوری

Dr. Ali Aqanoori

دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیین های عاشورایی در دوره سلجوقی: زمینه ها و فرصت های مانایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 7، شماره: 20
2 انشعاب سیاسی فکری علویان در عصر صادقین (ع): زمینه ها و پیامدها (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 14، شماره: 55
3 Reconsidering Hadith al-Iftiraq (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 6، شماره: 12
4 بازشناسی تاریخی سیر تطور معنای اصطلاح «رافضه» در سه سده نخست هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 8، شماره: 15
5 بررسی و نقد اندیشه امیرمعزی در باب امامت سیاسی اهل بیت (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 2، شماره: 3
6 بررسی و نقد دیدگاه های عالمان شیعی در باب لطم و قمه زنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 2، شماره: 5
7 بررسی و نقد رویکردهای متفاوت اصحاب امامیه در روش های کلامی فقهی با تاکید بر مواضع امامان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 7، شماره: 14
8 چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 1، شماره: 1
9 شاخصه های عرفان مثبت از نگاه عارفان برجسته مسلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 15، شماره: 60
10 کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 8، شماره: 21
11 ملامتیه و بازخوانی و نقد آن از نگاه هجویری (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 18
12 منتقدان احمد غزالی؛ ارزیابی انتقادات مربوط به شاهد، سماع و تقدیس ابلیس (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 1، شماره: 2
13 ناکارآمدی فرهنگی و اجتماعی تصوف در عصر صفوی و نقش آن در تحکیم موقعیت فقیهان شیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 1، شماره: 2
14 نقد و بررسی سطوح مختلف آموزه های دینی از منظر مشایخ برجسته عرفان (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 50، شماره: 1
15 نقش موقوفات و نذورات در گسترش آیین های عاشورایی در ایران از آل بویه تا صفویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 5، شماره: 10
16 نقش و اقدامات فاطمیان مصر در شکوفایی مظاهر فرهنگی و تمدنی با تاکید بر رواداری مذهبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 7، شماره: 19
17 واکاوی اندیشه توحیدی هشام بن سالم جوالیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 6، شماره: 17
18 همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (۷۶۰-۷۹۵ ه‍ .ق.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 1، شماره: 3