یونس بادآور نهندی

 یونس بادآور نهندی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

یونس بادآور نهندی

Yones Badavar

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایه گذاری در مراحل چرخه عمر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 18
2 ارتباط بین حاکمیت شرکتی و رشد شرکت با تاکید بر نقش محدودیت مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 32
3 ارتباط بین حاکمیت شرکتی و رشد شرکت با تاکید بر نقش محدودیت مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1397، شماره: 32
4 ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام با تاکید بر نقش میانجی پاداش هیات مدیره (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 4
5 ارتباط هزینه های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
6 بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت تعدیل قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 4
7 بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 4
8 بررسی روند رابطه بین کیفیت سود و قابلیت اعتماد در دوره بعد از الزام استانداردهای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 2
9 ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های بورسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 7
10 عوامل موثر برانتخاب رشته دانشجویان حسابداری در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین استعداد مدیریتی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از چشم انداز تئوری نمایندگی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
2 ارتباط بین هزینه های نمایندگی و چسبندگی هزینه ها با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
3 بررسی ارتباط بین به روز کردن پیش بینی سود قبلی، جانبداری و خطا در پیش بینی سود توسط مدیریت با حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
4 بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
5 بررسی ارتباط بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
6 بررسی ارتباط بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی: با تأکید بر نقش ترکیب هیأتمدیره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و قیمت گذاری کمتر از واقع در مرحله عرضه اولیه سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
8 بررسی ارتباط بین معیارهای عملیاتی ارزیابی عملکرد و سود آوری عملیاتی آتی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
9 بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری(CRM ) بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت داده گستر عصر نوین(های وب) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 بررسی تاثیر رفتار موجودی ها بر بازده سهام و بازده غیر عادی سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
11 بررسی تاثیر ریسک محیط بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
12 بررسی تاثیر فرصت های رشد بر ارزشیابی جریان نقدی آزاد در شرکتهای پذیرفاه شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
13 بررسی تاثیر فرصتهای رشد، نسبت بدهی، سن شرکت و نسبت داراییهای ثابت مشهود بر سیاست مالی محافظه کارانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 بررسی تاثیر محافظه کاری غیر شرطی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
15 بررسی تاثیر مشخصه های بازار اوراق بهادار و متغیرهای اقتصادی بر تولیذ نا خالص ملی درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
16 بررسی مفاهیم حسابداری در حسابداری اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
17 بررسی مفهومی تیوری های تقسیم سود و کاربرد آن در تیوری های مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
18 بررسی نقش سیستم نظام جامع مالیاتی درتامین منابع مالی و رشد و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
19 بهایابی جریان ارزش حسابداری ناب، ابزار گزارشگری سیستم تولید ناب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
20 تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه شرکت های دارویی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
21 تاثیر دوره تصدی حسابرسی و تخصص حسابرسی در صنعت بر شفافیت گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
22 تأثیر کیفیت حسابرسی و کیفیت سود بر هزینه سرمایه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
23 تحلیل اثرات هوش هیجانی بر ریسک پذیری شرکت های عضو بورس بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
24 چرخه عمر محصولات مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
25 حسابداری اسلامی ، ضرورتی برای جامعه اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
26 حسابداری در حمایت از حقوق بشر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
27 حسابداری ساختگی بو عنوان سپر مالیاتی اثرات اجتماعی آن (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
28 حسابداری ناب گامی در عرصه رقابت جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
29 رابطه بین محافظه کاری حسابداری ارزش وجه نقد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
30 رابطه بین محافظه کاری حسابداری ارزش وجه نقد با تاکید بر نقش سهامداران کنترلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
31 زنجیره ارزش، زنجیره تامین، وجوه افتراق و اشتراکشان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
32 مزایا و موانع همسان سازی استاندارد های حسابداری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
33 مطالعه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تصمیمهای ساختار سرمایه در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
34 نگاهی متفاوت بر جهانی شدن استانداردهای حسابداری (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
35 نگاهی متفاوت بر جهانی شدن استانداردهای حسابداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
36 نگرش مفهومی بر ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد