اسماعیل سنگاری

 اسماعیل سنگاری استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

اسماعیل سنگاری

Esmayeel Sangari

استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی علل شکل گیری ایده آلیسم انقلابی مزدک و تاثیر آن در موفق نشدن این جنبش (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
2 تاریخ نگاری در ایران باستان؛ ماهیت و روش آن با توجه به رویکردهای مختلف به مفهوم تاریخ (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 30
3 رابطه مفاهیم فره و خویشکاری براساس متون پهلوی و کارکرد اجتماعی آنها در اندیشه سیاسی ایران باستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 16، شماره: 31
4 رویکرد به تاریخ از منظر فلسفه تاریخ دیانت زردشتی (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 27، شماره: 20