دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

Dr. Amir Mohammad Haji Yousefi

دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابتکار کمربند و راه چین در غرب آسیا از دیدگاه نظریه های اقتصاد سیاسی بین الملل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 3، شماره: 2
2 اثرگذاری اختلال فن آورانه بر جایگاه ژئواکونومیک کشورها :مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 4
3 اقتصاد سیاسی بازتولید بی ثباتی و منازعه در عراق پساصدام (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 12، شماره: 1
4 اقتصاد سیاسی توسعه در عراق پساصدام: چرخش سیاسی یا بازتولید نظم دسترسی محدود (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 2
5 اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 10، شماره: 38
6 انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه های اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی رابطه بین میزان اعتماد درسرمایه اجتماعی با میزان مدارای اجتماعی و ملی (مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات عالی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 1
8 بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 23
9 تاثیر تکنو- ناسیونالیسم بر رقابت اقتصادی آمریکا و چین (با تاکید برحوزه نیمه هادی ها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 6، شماره: 2
10 تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب: (درسهایی از سوئد برای ایران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 14، شماره: 2
11 تاثیر سیاست های اقتصادی نولیبرال بر جهت گیری سیاست خارجی مصر در قبال اسرائیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 1، شماره: 1
12 تاملی نظری پیرامون خوانش گرایش فمینیستی از حکمرانی خوب در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 10، شماره: 4
13 تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 3
14 تبیین سیر تطور وجه عملگرایانه گفتمان موعودگرایی در الهیات سیاسی یهودی- اسراییلی (موعودگرایی یهودی به‌مثابه یک برساخت اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 1
15 تحولات جدید در روابط عربستان و رژیم صهیونیستی؛ دلایل و زمینه ها (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 12، شماره: 44
16 تحولات روابط ترکیه و اسرائیل در دهه اخیر و پیامدهای آن برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 3، شماره: 2
17 جامعه شناسی تاریخی و سیاست خارجی ایران: یک چارچوب نظری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 5، شماره: 4
18 چالش های پیش روی بازدارندگی ایران در خاورمیانه: از اتحاد تا سیاست منطقه خاکستری (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 19، شماره: 69
19 درهم تنیدگی عناصر منازعه و همکاری در حوزه آبریز هیرمند (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 10، شماره: 2
20 ریشه ظهور داعش: یک مدل نظری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 6، شماره: 4
21 ژئوپلیتیک انرژی و مداخله نظامی روسیه در سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 17، شماره: 61
22 ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و چشم انداز همکاری ایران و هند در چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 17، شماره: 63
23 سیاست خارجی خاورمیانه ای آمریکا: منطق جهانی شدن یا ژئوپلیتیک؟ (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 3، شماره: 8
24 شکنندگی دولت و نابسامانی جامعه در عراق؛ بستری برای بحران امنیتی ظهور و گسترش داعش (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 11، شماره: 38
25 صف آرایی عربستان سعودی با اسرائیل از نگاه نظریه های روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 40
26 عقیم ماندن فرایند شناسایی حداکثری و برآمدن داعش در عراق (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 8، شماره: 2
27 فرهنگ استراتژیک و مشارکت روسیه در روندهای تسلیحاتی غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 36
28 فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 9، شماره: 2
29 گفتمان مبارزه با تروریسم و ظهور و قدرت یابی داعش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 25
30 گونه شناسی روش های مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 1، شماره: 1
31 مبانی عملگرایانه اندیشه موعودگرایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(س) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 22، شماره: 87
32 مفهوم حق توسعه در روابط بین الملل از نگاه نظریه پسا استعماری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست جهانی دوره: 6، شماره: 4
33 منابع قدرت اجتماعی، ساختار دولت و روابط خارجی قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 14، شماره: 1
34 موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت ج.ا. ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 1
35 میان رشتگی در علوم سیاسی در دانشگاه های کانادا :مفهوم و اجرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
36 نشانه شناسی عملیات انتحاری در منازعات گفتمانی عراق و چالشهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 3
37 وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 7، شماره: 14
38 هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزه های سازمان شانگهای برای همکاری امنیتی درمنطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس
2 مساله ریزگردها و چشم انداز همکاری میان ایران، عراق و عربستان سعودی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست