دکتر سید محسن حسینی

دکتر سید محسن حسینی استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر سید محسن حسینی

Dr. Seyed Mohsen Hosseini

استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عوامل جمعیت شناختی، تحصیلی و دانش آماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 5، شماره: 2
2 ارزیابی فاکتورهای شغلی روانی- اجتماعی و عوامل ارگونومیکی در رابطه با شدت ناراحتی کمر در پرستاران بخش اورژانس (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 18، شماره: 1
3 Effects of Extremely Low Frequency Electeromagnetic Fields on Strychnine-Induced- Convulsions in Mice (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 16، شماره: 63
4 بررسی صدک های مرجع چربی خون کودکان و نوجوانان ایرانی با استفاده از روش LMS و درستنمایی تاوان داده: مطالعه کاسپین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 5، شماره: 2
5 بررسی ویژگی های آکوستیکی صوتی کودکان دارای بی کفایتی دریچه کامی- حلقی ۴ تا ۸ ساله و مقایسه آن با هم سالان طبیعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 7، شماره: 4
6 پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 3
7 رابطه بین دشواریهای تنظیم هیجان و اجتناب تجربی با افسردگی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 11، شماره: 4
8 سطح آگاهی از علائم هشداردهنده سرطان و عوامل موثر بر آن در جمعیت ۱۸ سال به بالای تهران (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 17، شماره: 4
9 فرسودگی شغلی در مدیران اجرایی و پرستاری بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 0
10 مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت های نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 2
11 میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ارتباط عناصر آب و هوایی در آلوده ترین روزها با میزان بستری بیماران قلبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
2 Frequency distribution of secondary bacterial infections(aerobic and anaerobic) in patients admitted to the dermatology ward ofAlzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران