حنانه رشیدی

 حنانه رشیدی دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.

حنانه رشیدی

Hanane Rashidi

دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.