دکتر علی دیواندری

دکتر علی دیواندری استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر علی دیواندری

Dr. Ali Divandari

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی هویت شرکتی بانک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 23
2 ارائه چهارچوبی برای مدلسازی بانکداری شرکتی در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 32
3 ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مولفه های مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 58
4 ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 65
5 ارائه مدل شکل گیری تجربه مشتریان بانکداری خرد از طریق عوامل تحت مدیریت سازمان با رویکرد مدل‎سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 3
6 ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدی موثر بر تصمیم خرید مشتریان بانکداری اینترنتی بانک ملت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 43
7 الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی لوازم خانگی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 69
8 الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 1، شماره: 2
9 Dynamic Product Portfolio Management Modeling for the Financial Technology Industry (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 4، شماره: 3
10 Providing a Conceptual Model for Identifying Key Factors Affecting Internet Banking Systems Quality (Case Study: Mellat Bank) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
11 بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی اثرات همگرایی بر مدیریت رسانه های خبری چاپی مورد مطالعه روزنامه همشهری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
13 بررسی تاثیر پرداخت های مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد با روش مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM) (مورد مطالعه: بانک ملت) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 3
14 بررسی چگونگی تاثیر جبران خدمات بر عملکرد فردی: بررسی نقش میانجی انگیزش درونی و تعدیل‎کننده خودکامیابی و انتظار دریافت پاداش (مطالعه موردی: بانک ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 3
15 بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا و بازارگرایی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 4
16 بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 2
17 بررسی رابطه ی بین تصور از عناصرمعنابخش برند و شناخت برند، بر اساس مدل ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری (مطالعه ی موردی بانک ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 4
18 بررسی مقایسه‎ای ادراک صادرکنندگان ایرانی و واردکنندگان آمریکایی از راهبرد برندسازی فرش دستباف ایران در بازار آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 3
19 بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی دربین بانکهای تجاری کشور ازنظر سازگاری با استراتژی مشتری مداری (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 2، شماره: 2
20 پیشرانهای موثر بر تمایل به استفاده از خدمات مالی در پلتفرمهای مبتنی بر زنجیره بلوکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 32
21 تبیین الگوی انتخاب راهبرد های بازاریابی بانکداری تجاری مبتنی بر ارزش ویژه مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 1
22 تبیین مدل کنترل راهبردی در سازمان های رسانه ای (با تمرکز بر شبکه های تلویزیونی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 28، شماره: 106
23 تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک های تجاری خصوصی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 1
24 توسعه چارچوب خط مشی گذاری در بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 3
25 توصیف و تبیین پدیده خط مشی گذاری بانکداری الکترونیک در ایران با روش نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 2، شماره: 3
26 رابطه قابلیت های پویا و عملکرد شرکت با میانجی گری قابلیت های عملیاتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 27
27 روایت پژوهی در تجارب مسیرشغلی مدیران موفق (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 49
28 رویکرد رفتاری به حاکمیت شرکتی: نظریه ها و روش شناسی پژوهش ها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 51
29 شبیه سازی عامل بنیان زنجیره تامین خدمت بانکداری بر مبنای منطق غلبه خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
30 شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تاکید بر نقش منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 2
31 شناسایی عوامل کیفیت خدمات پس از فروش و بررسی ارتباط آن عوامل با میزان رضایت مشتریان در شرکت خدمات انفورماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
32 شناسایی عوامل موثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 2
33 شناسایی فرآیندهای هیئت مدیره با رویکرد رفتاری به حاکمیت شرکتی بر اساس روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 1
34 شناسایی مولفه های بانکداری سبز نوآور مبتنی بر اخلاق زیستی برای کسب مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
35 شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای پذیرش زنجیره ی بلوکی در بازارهای مالی ایران با رویکرد فازی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 42
36 شناسایی و اولویت‎بندی عوامل موثر بر همسوسازی استراتژی‎های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی با تکنیک الکتر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
37 شناسایی و طبقه بندی ویژگی های متون تبلیغاتی با محوریت رفتار درگیری مصرف کننده: رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 3
38 طراحی سیستم مدیریت پرتفولیوی وامهای بانکی با بهره گیری از تکنولوژی داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
39 طراحی الگوی تلفیقی برای خلق چشم اندازی پایدار (مطالعه موردی بانک ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 4
40 طراحی چارچوب توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال (نمونه پژوهی: بانک ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 4
41 طراحی مدل بومی برندسازی برای کلان پروژه های چندمنظوره کشور و پیاده سازی و آزمون آن در یک مجموعه چند منظوره (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 2
42 عارضه یابی کانال های ارایه خدمت با استفاده از تحلیل تجربه سفر مشتریان (مورد مطالعه: یکی از بانک های تجاری عضو بورس) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 38
43 فهم ابعاد کلیدی رهبری خط مشی عمومی: چهارچوبی مفهومی برای گونه شناسی رویکردهای مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
44 کاربرد روش شناسی سیستم های نرم در ساختاردهی به مسئله خط مشی گذاری بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 4
45 کاربرد نظریه روانشناسی سازههای شخصی در اکتشاف ابعاد معنای برند (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 21
46 مدلسازی تغییرات استراتژیک در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
47 مدیریت نوآوری های اکتشافی بهره بردارانه در بخش بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
48 مقاله پژوهشی:معناشناسی و تبارشناسی رهبری سیاست گذاری عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ALIGNMENT OF BUSINESS STRATEGIES WITH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) STRATEGIES IN BANKING INDUSTRY (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
2 ارائه چارچوبی جهت الکترونیکی کردن فرآیندهای ارائه خدمات به مشتریان در بانک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدی موثر بر نگرش مشتریان بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک ملت) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
4 استراتژی بازاریابی ویروسی الکترونیکی فرصت ها و چالشها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
5 The Need for Change in Iranian Banking System Business Model (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
6 USING KPIS FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF IT IN MELLAT BANK (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه
7 بررسی اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد در مرکز تحقیقاتی و پژوهشی با رویکرد "کارت امتیاز متوزان" «BSC» (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 بررسی تطبیقی عملکرد استراتژی برندسازی فرش دستباف ایران در بازار امریکا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
9 بررسی موانع پرداختهای بانکی نهادهای مالی و اقتصادی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بعد اجرای برجام (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
10 به سوی یک منطق جدید در بازاریابی: مرور ادبی بر تیوری هم آفرینی ارزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
11 تحلیل کارایی پویای بانک ملت با رویکرد سودآوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
12 تحلیل و بررسی دلایل برون سپاری سیستمهای اطلاعاتی در بانکهای تجاری ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
13 چارچوب تدوین استراتژی های فناوری اطلاعات در راستای پیاده سازی مدل بانکداری نوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 طراحی نظام مدیریت استراتژیک بانکها و موسسات مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی MBO , BSC (مطالعه موردی بانک ملت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
15 طراحی و اجرای سیستم سنجش رضایت کارکنان در بانک ملت با هدف ارتقای رفتارهای شهروندسازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
16 طراحی و استقرار سیستم رضایتمندی مشتریان CSI بانک ملت رویکردی کاربردی برای بهینه سازی رفتار شهروندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
17 لزوم تحول در مدل کسب کار سیستم بانکداری کشور (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
18 مطالعه تطبیقی شیوههای پرداخت بینالمللی در مناطق آزاد تجاری صنعتی با رویکرد پساتحریم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
19 مهمترین استراتژیهای مقابله با ریسک در پروژه های برون سپاری سیستم های اطلاعاتی در بانکهای تجاری دولتی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک