فرزاد توحیدخواه

 فرزاد توحیدخواه دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

فرزاد توحیدخواه

Farad Towhidkhah

دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر تمرین راه رفتن با اغتشاش بینایی بر متغیرهای کینماتیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 25
2 تصدیق امضای پویا و احراز هویت مبتنی بر استخراج نقاط غالب پایدار و تقطیع الگوهای امضا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا مغز بر اساس نظریه گشتالت در پیش بینی حرکت یک مانع متحرک عمل می کند؟ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 احراز اصالت هویت فرد با استفاده از مدلسازی منحنی سرعت الگوی امضا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
3 اختلالات نوشتاری در بیماری شیزوفرنی و بهبود روش تشخیص بر اساس الگوهای استخراج شده از حرکت قلم با روش SVM (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
4 ارائه مدلی جددی از کل سیستم قلبی عروقی با قابلیت مدلسازی فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
5 براورد فاصله ویژگیهای سیگنالی الگوهای امضای حقیقی و جعلی با استفاده از مشتقات مرتبه بالاتر در الگوریتم DTW (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
6 بررسی افزایش کارایی بیمارستان با استفاده از شبکه های هوشمند (دریافت مقاله) تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن
7 بررسی افزایش کارایی بیمارستان با استفاده از شبکه های هوشمند (دریافت مقاله) تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن
8 بررسی روش های مدلسازی تشخیص و درمان زردی نوزاد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
9 بررسی مقاومت یک راه رونده ی تناوبی تحت تحریک ضربه ای نسبت به تاخیر در اعمال ضربه و عدم قطعیت در مقدار ضربه ی تحریک (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
10 پیشنهاد یک مدل دینامیکی برای سلول عضله بطنی بر اساس داده های تجربی و مدل پیشنهاد یک مدل دینامیکی برای سلول عضله بطنیFHN2 FHN (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 تاثیر تغییرات امپدانس عضلات بر روی رفتار تارهای صوتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
12 تایید هویت مبتنی بر تقطیع ویژگیهای محلی در الگوهای امضا (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 تحلیل اکوستیکی واگه های زبان فارسی و مقایسه آنها در بزرگسالان و کودکان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
14 تشخیص بیماران اسکلروز آمیوتروفیک جنبی از افراد سالم بر مبنای ویژگیهای ایستا و فرکتال استخراج شده از ریتم راه رفتن (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
15 تشخیص و افتراق دقیق کودکان با نشانه بی قراری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
16 تشخیص هویت با استفاده از صوت و مدل ماهیچه های مولد حرکات صورت (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
17 تصدیق امضای پویا مبتنی بر مقایسه نواحی متمایز ویژگیهای سیگنالی با استفاده از الگوریتم زیر دنباله های بهینه پوشا OSB (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
18 تفاوت نسبی دامنه ی همنه (مولفه)ی امپدانس بین ژیراه و ناژیراه (درگستره ی بسامدهای پایین)؛ نگاه کاربردی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
19 تقطیع الگوهای دو بعدی بر مبنای نقاط غالب هندسی و کاربرد آن در تصدیق امضای پویا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
20 تنظیم بهینه امپدانس مفصل در حین حرکت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
21 تنظیم نطبیقی پهنای باند پردازش سیگنال جریان خون به روش لیزر داپلر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
22 رابطه میان خواص هندسی و ویژگیهای حرکتی الگوهای ترسیمی مهارتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
23 ساخت و طراحی تحریک کننده ی الکتریکی جریان ثابت باقابلیت کنترل پارامترهای تحریک توسط رایانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
24 سیستم تصدیق امضای پویای دو مرحله ای مبتنی بر ویژگیهای پارامتری و سیگنالی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
25 طبقه بندی الگوهای امضای حقیقی و جعلی مبتنی بر نواحی با قابلیت تمایز بالا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
26 طراحی سیستم سنجش تشعشعات فراصوت پزشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
27 طراحی و ساخت سیستم کنترل میدان مغناطیسی ویسکومتر همورئولوژیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
28 کاربرد شبکه های هوشمند در تعیین کارایی بیمارستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
29 کده بندیِ ژیراه و ناژیراه بر پایه ی تفاوت بسامد کمینگی در امپدانس آژیدی (درگستره ی بسامدهای پایین) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
30 کنترل حرکت‌های انسان با استفاده از روش‌های مدل مبنا و کنترل امپدانس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
31 کنترل موقعیت مفصل انعطاف پذیر به روش کنترل پیش بین صریح: پیاده سازی عملی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
32 مختصات قطبی: فضائی جهت تقطیع الگوهای امضا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
33 مدل برداری الگوریتم بهینه سازی با الهام از رفتار سیستم ترس و تضاد در مغز انسان (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
34 مدل سازی سیستم کنترل حرکت بدن با استفاده از منطق فازی، قسمت اول: مدل عملکرد مخچه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
35 مدل سازی سیستم کنترل حرکت بدن با استفاده از منطق فازی، قسمت دوم: مدل عملکرد قشر حرکتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
36 مدلسازی انتخاب مسیر در انسان، در حضور موانع متحرک به کمک برنامه ریزی با افق بازگشتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
37 مدلسازی انتخاب مسیر در انسان، در حضور موانع متحرک به کمک سیستم فازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
38 مدلسازی اندازه گیری فلوی خون با روش داپلر لیزری با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
39 مدلسازی بخش الکترومغناطیسی ویسکومتر همورئولوژی بعنوان یک موتور القایی سه فاز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
40 مدلسازی تاثیر حالات روانی بر روی لکنت زبان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
41 مدلسازی شبکه های تنظیم کننده ژنی با استفاده از شبکه های بیزین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
42 مدلسازی فرآیند نوشتن در انسان با استفاده از کنترل پی شبین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران