دکتر مجید رضائی راد

دکتر مجید رضائی راد دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر مجید رضائی راد

Dr. Majid RezaiRad

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی طرح ارتقای امنیت اجتماعی پیرامون پوشش زنان و دختران جوان شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی روش ارزیابی کارایی کارکنان ناجا: بررسی موردی شهرستان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 2، شماره: 2
3 چالش های دستگیری در پرتو نظام حقوقی ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 14، شماره: 1
4 روش های مقابله با استرس کارکنان پلیس درآستانه بازنشستگی و ارتباط با ویژگی های فردی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 4
5 شیوه های موثر در سیستم کنترل بر اماکن عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 1
6 عوامل موثر بر کشف سرقت منزل در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 4، شماره: 3
7 فرایند تصمیمگیری روسای کلانتریها بر اساس الگوی تتپا(SARA) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 4
8 مطالعه تطبیقی مراکز آموزش عالی پلیس در استرالیا و سوئد و ترکیه با جمهوری اسلامی ایران (در سال ۱۳۸۳) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 7، شماره: 4
9 نقش فرماندهان انتظامی در پیشگیری فرار از خدمت کارکنان وظیفه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 2
10 نقش مدیریتی روسای کلانتری در نگهداشت کارکنان پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولویت سنجی سبک های تصمیم گیری خریدار در رفتار خرید مشتریان برند کاچیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات