شیدا تاجداری

 شیدا تاجداری گروه پژوهشی صنعتی آریانا

شیدا تاجداری

Sheyda Tajdari

گروه پژوهشی صنعتی آریانا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.