دکتر ناصر پریز

دکتر ناصر پریز استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ناصر پریز

Dr. Naser Pariz

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.