امیررضا خویی

 امیررضا خویی استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

امیررضا خویی

Amir Reza Khoei

استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه وکاربرد یک مدل رفتاری پلاستیسیته چند سطحی در مدلسازی رفتار برشی خاکها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
2 تحلیل عددی تراوش در محیط های خاکی غیر اشباع (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
3 شبیه سازی سه بعدی رفتار پلاستیک مواد وابسته به فشار هیدرواستاتیک با استفاده از مدل پلاستیسیته Cap (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
4 کاربرد روش المان محدود بسط یافته (XFEM)در مسائل پلاستیسیته دوسطحی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
5 کاربرد روش اولر- لاگرانژ دلخواه در مدلسازی عددی تغییر شکلهای بزرگ الاستو- پلاستیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
6 مدل سازی مکانیکی هیدرولیکی حرارتی محیط متخلخل تغییرشکل پذیر دارای ترک با جریان سیال دوفازی به روش اجزاء محدود توسعه یافته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 مدلسازی شکست شکل پذیر به کمک روش XFEM با در نظر گرفتن اثر خرابی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 مدلسازی عددی انتقال جرم چگال در محیط متخلخل ترک دار به روش اجزاء محدود توسعه یافته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران