دکتر علی اصغر رواسی

دکتر علی اصغر رواسی استاد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

دکتر علی اصغر رواسی

Dr. Ali Ravasi

استاد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرین تناوبی با شدت های مختلف بر سطح سرمی عامل رشد فیبروبلاستی ۲۱ و مایوستاتین مردان چاق و دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 23، شماره: 4
2 اثر تمرین های هوازی بر شاخص های اریتروسیت خون بیماران مبتلا به سرطان های خون بعد از پیوند اتولوگ سلول های بنیادی محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 9، شماره: 3
3 اثر سه ماه تمرین هوازی بر بیان ژن TCF7L2 در بافت پانکراس موش دیابتی شده توسط نیکوتین آمید- استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 1
4 اثر سه هفته بی تمرینی برآنزیم های لاکتات دهیدروژناز(LDH) وکراتین فسفوکیناز(CPK) سرم خون تکواندوکاران مرد رقابتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 1
5 اثر شدت ها ی مختلف فعالیت بدنی بر سلول های بنیادی خونساز+۳۴CD و ارتباط آن با برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 1
6 اثرترکیبی تمرینات استقامتی مقاومتی و مکمل سازی باعصاره سویا بربیان Mir-133 درقلب رت های اواریکتومی شده (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 18، شماره: 58
7 اثیر تمرینات تناوبی پرشدت (HIIT) بر سطوح آیریزین و شاخص مقاومت انسولین در موش های صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 8، شماره: 1
8 Comparison of left ventricular structure in young Qazvin’s elite male basketball players and nonathletes (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 6
9 The effect of eight weeks endurance training and high-fat diet on appetite-regulating hormones in rat plasma (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 4
10 The Effect of Eight-week Swimming Exercise and Gallic Acid on Hippocampal BDNF and Oxidative Stress Parameters in Trimethyltin Induced Cognitive deficits (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 9، شماره: 1
11 The Effect of Three Months of Aerobic Exercise with Moderate Intensity on IL-۶, IL-۱۰, and Cognitive Performance in ۵۰-۶۵ Year Old Women with Metabolic Syndrome (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 25، شماره: 110
12 بررسی تاثیر تمرینات سرعتی متناوب روی تغییرات لپتین ولیپو پروتیین HDL دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 1
13 بررسی تاثیر فعالیت ورزشی هوازی استقامتی پیوسته بر میزان حجم تومور در موشهای مبتلا به سرطان آدنوکارسینوما (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 4، شماره: 4
14 بررسی تاثیر مکمل بی کربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی، پروتئین I-FABP سرمی و پاسخ های متابولیکی زنان ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 11، شماره: 1
15 بررسی تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی بر میزان حجم تومور در موش های مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 8، شماره: 4
16 بررسی تغییرات سطوح سرمی مولکول های چسبان سلولی و عروقی (ICAM-۱, VCAM-۱) و نیتریک اکسید در پاسخ به ترکیب تمرین و مکمل ال آرژنین در زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 14، شماره: 3
17 تاثیر ۱۲ هفته تمرین هوازی بر سطوح BDNF و حافظه کوتاه مدت زنان ۵۰- ۶۵ ساله ی مبتلا به سندروم متابولیک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 10، شماره: 1
18 تاثیر تمرین با شدت های مختلف بر شاخص منتخب آپوپتوزی در بافت کبد رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 8، شماره: 1
19 تاثیر تمرین تداومی و مکمل سویا بر بیان ژن mir-29 در قلب رت های اواریکتومی شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 5، شماره: 2
20 تاثیر تمرین هوازی و محدودیت کالریک بر ICAM-1 و VCAM-1 سرم در زنان چاق سالم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
21 تاثیر تمرینات استقامتی و مکمل آهن بر برخی از نشانگرهای تنفس سلولی در موشهای صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 11، شماره: 1
22 تاثیر تمرینات ترکیبی بر برخی آدییوکاینها و شاخص حساسیت انسولینی در دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 5
23 تاثیر دو مقدار مکمل‌سازی اسیدهای آمینه شاخه‌دار بر پاسخ هورمون‌های آنابولیکی پس از فعالیت مقاومتی سنگین در وزنه‌برداران معلول (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 5، شماره: 1
24 تاثیر دوازده هفته تمرین استقامتی بر وزن، دریافت غذا ونسفاتین-1 پلاسمای رت های نر چاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 5
25 تاثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 31
26 تاثیر شش هفته تمرین اجباری و اختیاری پیش آماده سازی بر بیان برخی مولکول های چسبان موثر بر نفوذپذیری سد خونی-مغزی در موش های ام اس روش EAE (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 15، شماره: 1
27 تاثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
28 تاثیر مصرف کوتاه مدت سیترولین مالات بر نیتریک اکساید، لاکتات و شاخص‌های گردش خونی آسیب عضلانی در مردان سالم تمرین کرده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 7، شماره: 1
29 تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل بی کربنات سدیم بر عملکرد بیهوازی و پاسخ لاکتات مردان سالم تمرین کرده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 3، شماره: 3
30 تاثیر مکمل اکسید منیزیم،سولفات روی در قدرت ماهیچه ای،سطح سرمی منیزیم و روی در زنان سالم و فعال (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
31 تاثیر مکمل سازی گلوکز و گلوتامین طی ۴ هفته تمرین تناوبی- استقامتی وامانده ساز بر عوامل رشدی سرم مردان غیرورزشکار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 5، شماره: 4
32 تاثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن های foxo1 و foxo3a بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 2
33 تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل تنظیم کننده آن در زنان چاق و غیرفعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 3، شماره: 1
34 تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی در زنان یایسه (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
35 تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان ژن MTNR1B و سطوح انسولین و گلوکز در پانکراس رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین نیکوتین آمید (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 3
36 تغییرات گرلین آسیل دار پلاسمایی و گرسنگی افراد چاق، هنگام و بعد از یک جلسه فعالیت ورزشی متناوب با شدت های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
37 مقایسه اثر دو شیوه تمرین اختیاری در محیط غنی سازی شده و تمرین اجباری بر بیان Wnt-۵a و تجمع آمیلوئید بتا در بافت هیپوکامپ موشهای مبتلا به دیابت نوع ۳ (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 30، شماره: 5
38 مقایسه تاثیر تمرین ورزشی با رژیم غذایی کاهش وزن در برابر رژیم غذایی کاهش وزن تنها بر فشارخون در افراد دارای اضافه وزن و چاق: مروری نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 8، شماره: 1
39 مقایسه تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر مقادیر سرمی واسپین و آدیپونکتین در مردان میانسال چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 20
40 مقایسه تاثیر سه نوع برنامه تمرینی قدرتی، سرعتی و استقامتی بر سطوح گلوتاتیون خون (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
41 مقایسه تاثیر شش هفته فعالیت ورزشی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی نسبت TNF-α/ IL-۱۰ و شاخص مقاومت به انسولین در رت های نر ویستار دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 10، شماره: 22
42 نقش جنسیت در سطح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی سرم و پاسخ آن به فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 12، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار کوتاه مدت مصرف آدامس حاوی کافئین بر سرعت و چاب کی در شرایط خستگی بازیکنانپسر نوجوان نخبه فوتبال (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 Comparison of exercise with different intensities on CBP gene expression in the liver tissue of male Wistar rats (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 بررسی ارتباط بین استعدادیابی و اندازه های انتروپومتریکی در پرتاب دیسک دانش اموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
4 بهینه سازی عملکرد سنگنوردی بانوان با استفاده از ژل رویال همراه با تمرینات قدرتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکردهای نوین در ورزش جانبازان و معلولین
5 تاثیر 8 هفته تمرین تداومی کم شدت بر میزان آدیپولین پلاسمایی ، مقاومت انسولینی ووزن رت های نر چاق شده با رژیم پرچرب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
6 تاثیر چهار شیوه تمرینی بر بیان ژن VEGF-B و Endostatin در بطن چپ موش های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزشی
7 تاثیر چهارشیوه تمرینی بر بیان ژن VEGF-B در بطن چپ موش های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
8 تاثیر دوازده هفته تمرین استقامتی بر وزن، دریافت غذا و نسفاتین- 1 پلاسمای رت های نر چاق (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
9 تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل بی کربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی و پاسخ لاکتات مردان سالم تمرین کرده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
10 تغییرات سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل تنظیم کننده آن در پاسخ به یک جلسه تمرین مقاومتی در زنان غیرفعال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
11 طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون اختصاصی توان بی هوازی بدمینتون BSAT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
12 مقایسه تاثیر دو نوع تمرین HIIT و HIT بر بیان ژن P۲۱ در بافت کبد رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
13 مقایسه تاثیر دو نوع تمرین HIT,HIIT بر بیان ژن P۲۱ در بافت کبد رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
14 مقایسه تأثیر 7 هفته تمرینات الاستیک( دستگاه VertiMax)، پلایومتریک و مقاومتی بر عوامل منتخب بی هوازی در والیبالیست های مرد باشگاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران