دکتر فرامرز خدائیان

دکتر فرامرز خدائیان استاد، دانشگاه تهران

دکتر فرامرز خدائیان

Dr. Faramarz Khodayian

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ایزومالت و مالتیتول بر خصوصیات کیفی و حسی کیک اسفنجی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 2
2 اثر شرایط استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی های کیفی پکتین حاصل از پوست نارنج (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 2
3 اثر کفیران به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه ای هم زده (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 4
4 اثر نانوذرات رس بر خواص ساختاری و حرارتی فیلم های نانوبیوپلیمری بر پایه کفیران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 3
5 ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
6 ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 3
7 ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی خمیر و عمر انباری نان بربری حاوی هیدروکلوئید آلژینات سدیم (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 2
8 استفاده از تحلیل تصویر و شاخص بعد برخالی در آنالیز سطح قطعات گوشت شترمرغ، حین سرخ شدن به روش عمیق (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 2
9 بررسی پتانسیل استفاده از چند محیط کشت طبیعی مایع برای تولید بلاستوسپور های دو قارچ بیمارگر حشراتMetarhizium anisopliae و Beauveria bassiana (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 2
10 بررسی خواص کاربردی فیلم مرکب خوراکی بر پایه ترکیب پروتئین آب پنیر- پولولان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 3
11 بررسى خواص آنتى اکسیدانى و فیزیکوشیمیایى نوشیدنى تخمیرى آب پنیر-پسته با استفاده از استارتر کفیر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 1
12 بهینه سازی استخراج به کمک امواج مایکروویو پکتین از پوست کمبزه و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 51، شماره: 2
13 بهینه سازی استخراج پکتین از تفاله غوره با استفاده از اسید سیتریک و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 51، شماره: 4
14 بهینه سازی تولید بیوپلیمر پولولان توسط Aureobasidium pullulans از ضایعات انار (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 3
15 بهینه سازی شرایط محیطی تولید بیوپلیمر کفیران توسط Lactobacillus kefiranofaciens با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 3
16 بهینهسازی تولید قند زایلیتول توسط یک سویه مخمر کندیدا تروپیکالیس با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 18
17 تاثیر کفیران و زانتان بر ویژگیهای خمیر و کیفیت نان حجیم فرانسوی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 2
18 تهیه امولسیون پیکرینگ از کانتازانتین و پایدارسازی آن توسط نانوکریستال سلولز (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 1
19 خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلمهای خوراکی بر پایه کفیران و پروتئینهای آب پنیر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 1
20 خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلمهای خوراکی بر پایه کفیران و پروتئینهای آب پنیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 16، شماره: 1
21 خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلمهای خوراکی بر پایه کفیران و پروتئینهای آب پنیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
22 رزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antibacterial properties of chitosan and kefiran biocomposite films (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
2 اثر افزودنی های مختلف بر کاهش میزان آکریل آمیددر Meatball (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
3 اثر دانک کفیر بر خواص آنتی اکسیدانی نوشیدنی شیر فندق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
4 اثر کفیران به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ریز ساختاری ماست میوه ای هم زده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی امنیت غذایی
5 ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و اندازه گیری ترکیبات فنل کل موجود در شیر بادام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
6 ارزیابی خواص بیومکانیکی وابسته به رطوبت دانه کنجد جهت بهینه سازی فرآوری محصول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
7 ارزیابی شرایط تخمیر نوشیدینی شیر فندق تخمیر شده با دانه های کفیر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 استخراج شیرین کننده غیر مغذی استویوزید (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه برای کاهش آفلاتوکسین در پسته با روش تثبیت آلیاژینالی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
10 اصلاح خصوصیات عملکردی بیونانوکامپوزیت پولولان – پروتئین آب‌پنیر به وسیله نانو رس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت،کشاورزی و پزشکی
11 امکان سنجی تولید بهینه بیوپلیمر فراویژه کفیران از آب پنیر با استفاده روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
12 ایده پردازی در طراحی مقدماتی فرمول و خط تولید ژل دیابتی از محصولات جانبی صنعت فراوری سیب (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
13 Chitosan and kefiran composite films: Preparation, physical,mechanical properties (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
14 Determination of Parameters of Chitosan Extraction from Shrimp Shell (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
15 Foaming properties of plants gum (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی
16 Paper Persian Gulf shrimp waste optimization of chitosan extraction conditions (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
17 Use of Modified Starches in Stabilizing and Protecting Flavors (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
18 بررسی تاثیر شرایط مختلف تخمیر بر خواص آنتی اکسیدانی نوشیدنی شیر فندق بر پایه آب پنیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
19 بررسی تغییرات رئولوژیکی پنیر فتا کم چرب حاوی بیوپلیمر کفیران در طی رساندن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 بررسی خواص توپوگرافی و ظاهری فیلم پروتئین آب پنیر- پولولان به وسیله نانورس (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
21 بررسی خواص حرارتی، رنگی و ریزساختار نانوکامپوزیت پروتئین آب پنیر پولولان نانواکسیدسیلسیم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
22 بررسی فاکتورهای موثر در کاهش کلسترول خون در شرایط آزمایشگاهی توسط پروبیوتیکها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
23 بررسی مقاومت نسبت به اسید و نمک های صفراوی وتوانایی دکانژوکه کردن نمک های صفراوی توسطلاکتوباسیلوسها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
24 بررسی ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی، سدشوندگی و حرارتی بیوفیلم‌ خوراکی ساخته شده از اگزوپلی ساکاریدکفیران (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
25 بهینه سازی استخراج آنتوسیانینها از زرشک قرمز Berberis vulgarisبا استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
26 بهینه سازی عوامل محیطی تولید بیوتکنولوژی قند الکل زایلیتول توسط گونه ی Candida Tropicalisبا استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
27 بهینه سازی فعالیت ضد باکتریایی کیتوزان استخراج شده از ضایعات میگو با روش فیزیکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 تعیین خصوصیات تغذیه ای و شیمیایی دانه کنجد و روغن محتوی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
29 توسعه و اعتبارسنجی روشی نوین و سریع در تشخیص ضرورت فرآیند آنزیم بری از مغزهای گردو (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
30 تولید بیوتکنولوژی کانتاگزانتین بوسیله ی باکتری Dietzia natrlonimnaea از ملاس چغندر قند (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
31 تهیه نانو ذرات ضد میکروبی کیتوزان با رویکرد کاهش ضایعات فرآورده های دریایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
32 تهیه و بررسی بیوفیلم بسته بندی تولید شده از اگزوپلی ساکارید کفیران و اولئیک اسید (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
33 تهیه و بررسی پوشش آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات بر فساد میکروبی شیر ماهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
34 خصوصیات فیلمها و پوششهای خوراکی و نقش آنها در افزایش ماندگاری مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
35 دستاوردهای اخیر در بکارگیری جایگزین های چربی در بهبود کیفیت ماست تولیدی کم چرب: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
36 شناسایی مولکولی و بررسی خصوصیات پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس های جدا شده از محتویات ایلئوم مرغ های بومی مازندران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
37 کاربرد اولتراسوند در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
38 کاربرد میدان های الکتریکی پالسی (Pulsed Electric Fields) در پاستوریزاسیون آب پرتقال (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
39 کاهش موثر اکریلامید و افزایش ایمنی با استفاده از باکتری های اسید لاکتیک و مخمر در میان وعده های سرخ شده بر پایه سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
40 محاسبه ی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی زرشک(Berberis vulgaris) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
41 مروری بر کاربرد پکتین در صنعت غذا (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
42 میکروانکپسولاسیون و کاربرد سلول های پروبیوتیک میکروانکپسوله شده در مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
43 نقش میکروارگانیسم های موجود در دانک کفیر در بهبود خصوصیات فراسودمندی شیرفندق (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
44 نگرشی بر ویژگی فیلم های خوراکی بر پایه پلی ساکارید خارج سلولی کفیران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
45 نوشیدنی های پروبیوتیک غیر لبنی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی