حامد دیلمی عضدی

 حامد دیلمی عضدی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

حامد دیلمی عضدی

Hamed Deylami

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر فشار سیال بر جابه جایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوح های ترکیبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 23، شماره: 1
2 بررسی اثر پارامترهای بید کششی و بهینه سازی چندهدفه فرآیند کشش عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 13، شماره: 3
3 بررسی عددی تاثیر سرعت تغییر شکل بر نمودار حد شکل دهی (FLD) فولاد St14 با استفاده از معیار دوشاخه ای شدن و مقایسه ی آن با نتایج تجربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 24، شماره: 1
4 پیش بینی منحنی حد شکل دهی به کمک معیارهای شکست نرم در فرآیند هیدروفرمینگ لوله های آلومینیومی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 25، شماره: 1
5 راهکار بهینه سازی چند هدفه برای طراحی بیدهای کششی و نیروی ورقگیر در فرآیند شکل دهی ورق (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اصطکاک برجابجایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورقهای ترکیبی (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
2 اثر فشار سیال بر جابجایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورقهای ترکیبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
3 ارائه یک روش جدید و سریع جهت تعیین نمودارهای حد شکل دهی در شرایط شکل دهی های با سرعت بالا (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
4 برآورد تجربی نمودارهای حد شکل دهی و حد تنش شکل دهی آلیاژ آلومینیم 3105 (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
5 برآورد تجربی و تئوری نمودارهای حد شکل دهی و حد تنش شکل دهی آلیاژ آلومینیم 3105 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
6 بررسی اثر زاویه قالب و نسبت اکستروژن بر نیروی اکستروژن با استفاده تحلیل قاچی و روش اجزا محدود در آلیاژ آلومینیوم 1050 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
7 بررسی اثر نسبت کشش بر جابجایی خط جوش و توزیع ضخامت در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورقهای ترکیبی (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
8 بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری بر کیفیت سطح و دقت ابعادی در فرایند سوراخکاری الیاژ آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
9 بررسی تجربی اثر سرعت بر نمودار حد شکل دهی(FLD) و حد تنش شکل دهی(FLSD) فولاد St15 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
10 بررسی تجربی اثر سرعت دورانی و نرخ پیشروی غلتک بر نیرو در فرآیند فلوفرمینگ (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
11 بررسی تجربی تاثیر قرارگیری لایه ها در برگشت فنری خم کاری ورق تک لایه و دولایه (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
12 بررسی تجربی و بهینه سازی فرایند فلوفرمینگ به کمک روش تاگوچی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی تجربی و عددی حد شکل دهی و مکانیزم تغییر شکل ورق درفرآیند شکل دهی افزایشی تک نقطه ای گرم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
14 بررسی تجربی و عددی فرآیند اکستروژن لوله های دوفلزی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
15 بررسی تجربی و عددی فرآیند هیدروبالجینگ مخروطی ورق آلومینیوم 3105 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
16 بررسی تنشهای پسماند در قطعات جوشی به روش غیر مخرب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
17 بررسی ناحیهی کاری بر اساسپارگی در فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی لوحهای ترکیبی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
18 تاثیر اصطکاک بر ناحیه کاری در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی قطعات مربعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
19 تاثیر فشارمحفظه‌ای و پیش‌بالج بر ناحیهکاری و توزیع ضخامت در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی قطعات مربعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
20 تحلیل تنش و برگشت فنری در فرآیند خمکاری لوله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
21 تحلیل تنش و تغییرات ضخامتی در فرآیند خمکاری لوله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
22 تحلیل عددی رفتار ورق در فرایند یکنواخت کردن ورقها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
23 تعیین تئوری منحنی های حد شکل پذیری با استفاده از معیار تسلیم عام هیل برای فولاد کم کربن 12-st (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
24 تعیین تئوری منحنیهای حد شکل‌دهی با استفاده از معیار تسلیم بارلات و لاین (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
25 تعیین تجربی و شبیهسازی اجزا محدود حد شکلپذیری ورق آلومینیومی در فرآیند شکلدهی افزایشی تکنقطهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
26 تعیین عددی و تجربی نمودار حد شکل دهی Al 3105 - St14 با استفاده از معیارهای شکست نرم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
27 تعیین کرنشهای حدی در ورقهای فلزی با استفاده از معیار تسلیم درجه 2 هیل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
28 طراحی، شبیه سازی فرآیند و ساخت یک نمونه قالبهای فورج دقیق چرخدنده هرزگرد دیفرانسیل پراید با استفاده از تکنولوژی CAD/CAM (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
29 مدل سازی تاثیر پارامترهای ماشینکاری بر کیفیت سطح سوراخ در فرایند سوراخکاری آلیاژ آلومینیوم 7075 به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
30 مطالعه اثر توابع تسلیم بر کرنشهای حدی در ورقهای فلزی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
31 مطالعه چروکیدگی در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی قطعات غیراستوانه‌ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
32 مطالعه عددی اثر عوامل موثر بر توزیع ضخامت در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی قطعات مربعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
33 مطالعه عددی و تجربی پارامترهای موثر بر توزیع ضخامت در فرایند کششعمیق هیدرومکانیکی قطعات مربعی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
34 مقایسه تجربی و تئوری نمودار حد شکل دهی آلومینیوم 3105 (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک