بهزاد شاهمرادی

 بهزاد شاهمرادی استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

بهزاد شاهمرادی

Behzad Shahmoradi

استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adsorption of cadmium and nickel from aqueous environments using a dendrimer (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 1
2 Application of geostatistical methods for mapping groundwater phosphate concentration in Eyvan plain, Ilam, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 2
3 Assessing landfill leachate heavy metal effect on the surface water quality: A case of Gheshlagh River, Sanandaj City, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
4 Assessment of ultrasound irradiation on inactivation of gram negative and positive bacteria isolated from hospital in aqueous solution (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
5 Determining suitable model for zoning drinking water distribution network based on corrosion potential in Sanandaj City, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
6 Developing Transit-oriented Strategies for Sanandaj City Center, Iran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
7 Effect of temperature on pH, turbidity, and residual free chlorine in Sanandaj Water Distribution Network, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
8 Estimating the health effects of PM10 on the population of Sanandaj City during 2010–2014 using AirQ model (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 2
9 Evaluation of noise pollution in Parks of Sanandaj City and zoning with Geographic Information System (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 4
10 Groundwater quality assessment using the water quality pollution indices in Toyserkan Plain (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 1
11 Healthcare waste management and practices: A case study in Kodagu District, Karnataka, India (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 2
12 Hydrothermal synthesis and characterization of Tungsten-doped ZnO nanoparticles as an environmentally friendly substance (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 3
13 Levels of Organochlorine pesticides in human breast milk in Marivan, West of Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 1
14 Noise pollution and its spatial distribution in urban environments (case study: Yazd, Iran) (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
15 Organic dye removal from aqueous media by using acid modified Clinoptilolite (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 2
16 Pollution: Treating environmental toxins (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
17 Site selection for wastewater treatment plant using integrated fuzzy logic and multicriteria decision model: A case study in Kahak, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
18 The effect of climatic parameters on air pollution in Sanandaj, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
19 بررسی حذف فتوکاتالیستی اشریشیاکلی ازمحیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسیدروی سنتز شده به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 49
20 بررسی شاخص های میکروبی و شیمیایی آب مورد استفاده در بخش دیالیز یکی از بیمارستانهای شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 3
21 بررسی کارایی نانو ذرات Fe:TiO2 درحذف رنگزای Cat Blue 41 در محیط آبی با استفاده از تابش نور خورشید : طراحی آزمایش به روش سطح-پاسخ(RSM) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 2
22 جذب فلوراید توسط نانوذرات اکسیدآهن تثبیت شده بر روی دیاتومیت: تعیین شرایط بهینه، سینتیک ها و ایزوترم های جذب (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 2
23 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی و بهینه سازی حذف رنگزای اسید بلاک 1 با استفاده از نانوکامپوزیت TiO(2)-Ni (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری فضایی و بحران آلودگی هوا در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
2 Estimating Methane Gas Generation Rate from Saqqez City Landfill Using LANDGEM Software (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
3 Identification and Isolation of Pseudomonas putida for Bioremediation (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 بررسی اثرات درجه حرارت و PH در تشکیل تری هالومتان ها در تصفیه خانه آب سنندج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
5 بررسی اثرات شیرابه خروجی جایگاه دفن پسماند شهر سنندج بر پارامترهی فیزیکوشیمیایی آب رودخانه قشلاق (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
6 بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفیت منابع اب های زیر زمینی در محل دفن زبالهشهر سنندج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
7 بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری منابع تأمین کننده آب شرب روستاهای شهرستان سروآباد و پهنه بندی با GIS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
8 بررسی حذف فسفات از محیط های مایی توسط نانوذرات اکسیدآهن تثبیت شده بر روی دیاتومیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
9 بررسی خصوصیات کمی و کیفی مواد زائد جامد در یکی از بیارستانهای شهرسنندج در سال 1390 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
10 بررسی دانش، نگرش و عملکرد خانوارهای شهری در خصوص مدیریت مواد زائد شهری سنندج در زمستان 81و بهار 82 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
11 بررسی کارآیی حذف رنگزای کاتیونی cat blue41 توسط فرآیند الکترو کواگولاسیون از محیط های آبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
12 بررسی کمی و کیفی مدیریت مواد زائد بیمارستانی در مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال 1384 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی مدیریت پسماند در بیمارستان های دلتی شهر سنندج در سال 1391 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
14 بررسی مشکلات طراحی ، اجرا و بهرهبرداری از تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی در ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
15 بررسی میزان راندمان آلوم در حذف TSS, COD (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
16 بررسی و ارزیابی کارایی سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
17 بررسی و تعیین حریم بهداشت چاه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
18 بررسی و تعیین خطرات سلامتی ناشی از آلاینده ها در محیط سربسته(ساختمان) (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
19 بررسی و مقایسه عملیات دفن بهداشتی پسماندها در ایران و شش کشور صنعتی دنیا (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
20 بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد صنعتی (زباله و فاضلاب) در شهرکهای صنعتی شهر سنندج در سال 1385 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
21 بررسی وضعیت مدیریت مواد زائد صنعتی(زباله و فاضلاب)در شهرکهای صنعتی شهر سنندج در سال 1385 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
22 تعیین و بررسی حریم بهداشتی چاه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
23 درمان زیستی فنل با کمک سودوموناس پوتیده (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
24 سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیم دوپ شده با اکسید نیکل تحت شرایط هیدروترمال برای تجزیه فوتوکاتالیستی رنگ مالاکیت گرین (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
25 فناوری نانو و نقش آن در عمران محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران شهری
26 کاربرد روشهای مهندس کنترل برای گندزدائی مایکوباکتریوم تربوکلوزیس و پاتوژنهای هوا برد در بخشهای بیمارستانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
27 گزارشی از بررسی وضعیت جمع آوری زباله در منطقه 4/19 بهاران شهر سنندج در سال 1392-1393 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
28 مفاهیم آب مجازی ونقش آن درتعدیل بحران کم آبی درایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
29 مقایسه کارآیی فرآیندهای ((UV/H(2)O(2) و ((US/H(2)O(2) در حذف رنگزای اسیدی قرمز از محیط های آبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن