دکتر احمدعلی فرزین

دکتر احمدعلی فرزین پژوهشکده نظر (دانشیار بازنشسته گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).

دکتر احمدعلی فرزین

Dr. Ahmad Ali Farzin

پژوهشکده نظر (دانشیار بازنشسته گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک نابینایان از معماری و ضوابط و الگوهای طراحی برای آنان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 13
2 بازخوانی نقش مناظر آیینی در هویت بخشی به شهرهای ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 65
3 باغ ایرانی بر بنیاد شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 6، شماره: 27
4 بررسی سازوکار خوانش ذهنی افراد از منظر شهری در شهرهای چندقومیتی (مورد پژوهی: منظر بام کرج، ایران) (دریافت مقاله) مجله علمی شهرسازی ایران دوره: 5، شماره: 9
5 پی یتا در مسیحیت و گاوکشی مقدس در آیین میترا (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 4، شماره: 11
6 پیاده درمسیراژدهای آهنی بررسی سیاست های حاکم برطراحی پیاده راه خط آهن برسی - پاریس (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 8
7 تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه های تبلور آن (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 2
8 تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 21
9 تفسیر مقام باغ در شعر سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 4، شماره: 13
10 جستاری درباره واژه نظر (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 4، شماره: 11
11 درک منظر میراث فرهنگی، از ادراک تا واقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 4، شماره: 11
12 مبانی معماری مقابر امامزادگان در ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 64
13 مردم پسندی در یادمان های شهیدارزیابی موفقیت اجتماعی طرح های بنیاد شهید (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 34
14 مزار پیرمراد ، منظر فرهنگی - آیینی شهرستان بانه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 24
15 منظرزیارتی تهران تأملی برنقش زیارتگاهها در ساخت منظر شهر ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 11
16 نماد رنگ در برند گردشگری خلاق شهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 4، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 باز زنده سازی باغات شهری با رویکرد اکوتوریسم شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
2 بررسی فضاهای عمومی شهر تهران با توجه به نیاز معلولین جسمی و حرکتی به فضاهای قابل دسترس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
3 بررسی محله فرحزاد تهران به عنوان تفرجگاه و مقصد گردشگری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
4 بررسی نقش منظر شهر در گردشگری شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
5 طراحی پردیس آفرینشگری کودک با رویکرد تقویت هوش چندگانه (بازتوسعه ی کارخانه ی صنعتی جهان چیت کرج) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب