محمود اوکاتی صادق

 محمود اوکاتی صادق دانشیار

محمود اوکاتی صادق

Mahmoud Okati Sadegh

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 علم مهندسی ایران در سطح بین اللملل (مطالعه ای در پایگاه های استنادی) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مدلسازی بار بر مطالعات تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
2 استفاده از سیستم های هوشمند برای تجدید آرایش شبکه های توزیع با هدف کاهش تلفات و بهبود شاخص پایداری ولتاژ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
3 اقتصاد بدون آب مبتنی بر انرژی های نو، راهکار کاهش تاثیرات خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار
4 انتخاب بهینه مقدار و محل محدودساز جریان خطا امپدانسی به منظور بهبود قابلیت حفاظت شبکه توزیع (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
5 بازآرایی و جایابی منابع تولید پراکنده درسیستم توزیع بادرنظر گرفتن مدل متغیر برای باروتوان خروجی منبع تولید پراکنده محلی بااستفاده ازالگوریتم چندهدفه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
6 بررسی تاثیر پذیری تولید نیروگاه خورشیدی20 کیلوواتی دانشگاه زابل از متغیر محیطی گرد و غبار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار
7 بهبود عملکرد سیستم ژنراتور القایی دوسوتغذیه تحت شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
8 بهینه سازی مکان و اندازه منابع تولید پراکنده و بازآرایی شبکه توزیع به منظور بهبود قابلیت اطمینان، تلفات و پروفایل ولتاژ با در نظر گرفتن بار روزانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
9 بهینه یابی همزمان تپ چنجر ترانسفورماتور و خازن های شبکه به منظور کاهش انحراف ولتاژ وتلفات سیستم توزیع درحضورمنبع تولید پراکنده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
10 پخش بار اقتصادی و آلودگی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
11 پخش بار اقتصادی همراه با پخش آلودگی با الگوریتم جستجوی هارمونی چند هدفه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
12 پخش بار اقتصادی همراه با پخش آلودگی با الگوریتم جستجوی هارمونی چند هدفه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
13 پخش بار اقتصادی/آلودگی دینامیک با در نظر گرفتن عدم قطعیت انرژی باد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
14 پخش بار اقتصادی/آلودگی دینامیک با در نظر گرفتن عدم قطعیت انرژی باد با استفاده از نرمافزار گمز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
15 تاثیر کنترل کننده هوشمند منابع تولید پراکنده و بانکهای خازنی در کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه های توزیع برق (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
16 تأثیر ظرفیت و مکان منابع تولید پراکنده بر روی شاخص‌های قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن نوع فاز (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
17 تجارت الکترونیک: ارزیابی آمادگی الکترونیکی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
18 تجارت الکترونیک: طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
19 تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور بهبود پروفایل ولتاژ با استفاده از الگوریتم Pso (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
20 تصحیح منحنی بار شبکه با اعمال مدیریت سمت بار و قیمت گذاری زمان استفاده (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
21 تعیین دقیق محل خطا در خطوط انتقال چهارمداره موازی مبتنی بر الگوریتم K نزدیکترین همسایگی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
22 تعیین ناحیه خطا دیده در سیستم توزیع با ترکیب الگوریتم خوشه بندی K-Means و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی ANFIS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
23 توزیع اقتصادی توان و حرارت با در نظر گرفتن قیودعملیاتی نیروگاه ها با الگوریتم جستجوی هارمونی بهبود یافته (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
24 توزیع بار اقتصادی با قیود امنیت شبکه قدرت توسط الگوریتم جستجوی هارمونی بهبود یافته (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
25 جا یابی ناحیه خطا و طبقه بندی نوع آن در سیستم های توزیع با استفاده از آنالیز موجک و سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی (ANFIS) (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
26 جایابی بهینه محدوساز جریان خطا ابر رسانا مقاومتی به منظور بهبود قابلیت حفاظت در شبکه توزیع با حضور تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
27 حل مسئله چند هدفه پخش بار اقتصادی آلودگی در حضور نیروگاه بادی با استفاده از نرم افزار گمز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار
28 طراحی بهینه سیستم های ذخیره کننده انرژی در بهره برداری روزانه ریزشبکه ها در حضورنیروگاه بادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه مهندسی کامپیوتر و برق
29 طرح راهبردی بهبود تصمیم سازی مدیران صنعت برق با تکیه بر پارامترهای تصمیم سازی نوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
30 طرح مدیریت منابع تولید پراکنده منطقه سیستان با تکیه بر الگوی منطق فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
31 کاهش تلفات توان در سیستم های توزیع بوسیله تجدید آرایش در حضور منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
32 کنترل بهینه ی روشنایی معابر با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
33 متعادل سازی فاز ها در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
34 مطالعه همزمان بازآرایی، خازنگذاری و نصب منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار
35 مکانیابی خطا در شبکه توزیع با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری در حوزه فاز (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
36 مکانیابی و تشخیص نوع خطای امپدانس بالا در سیستم توزیع با استفاده از واحدهای اندازه گیری فازوری PMU در حضور منابع تولید پراکنده DG (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار