علی زنگی آبادی

 علی زنگی آبادی دانشیار – دانشگاه اصفهان

علی زنگی آبادی

Ali Zangi Abadi

دانشیار – دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری بخش مرکزی کلان شهرهای ایران در برابر بحران زلزله با استفاده از مدل IHWP مطالعه موردی: منطقه 3 شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 8
2 اولویت بندی راهبردهای باززنده سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
3 بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 23
4 تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی- کالبدی شهر کرمان از پیدایش تاکنون (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 4
5 تحلیل شاخص های آسیب پذیری مساکن شهری در برابر خطر بلایای طبیعی (مطالعه موردی: مساکن شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 4
6 تحلیل فضایی،سطح بندی و برنامه ریزی مراکزاقامتی بااستفادها زشاخص توسعه گردشگری TDI مطالعه موردی شهراصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 3، شماره: 9
7 تحلیل نابرابری نماگرهای توسعه پایدار فضای سبز شهری (مطالعه موردی: مناطق شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 1، شماره: 1
8 سنجش رفاه در کلانشهر شیراز با استفاده از شاخص های کلارک و تابع رفاهاتکینسن (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی:محله عامری اهواز) (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
2 ارزیابی میزان سرمایه اجتماعی از دید شهروندان (مطالعه موردی: مناطق شهری شهرستان شاهین دژ) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 اصوات در معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
4 الگوی بهینه گردشگران با استفاده از الگوریتم پریم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
5 اولویت سنجی مکانی فضای سبزشهری بااستفاده ازروش تحلیل فضایی وفرایندتحلیل سلسله مراتبی AHP درمحیط GIS نمونه موردی: شهریاسوج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 بازی های رایانه ای؛ فرصت های بالقوه برای آموزش دانشجویان شهرسازی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
7 بررسی پراکنش خدمات گردشگری محور تاریخی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
8 بررسی مفاهیم و معیارهای پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
9 بررسی وضعیت حاشیه نشینی در شهرکرمانشاه با تاکید بر محله جعفرآباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
10 برنامه ریزی استقرار و مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی شهر خمینی شهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
11 پایداری اجتماعی برداشت و تحلیلی از دیدگاه های جهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
12 پایداری اجتماعی برداشت وتحلیلی ازدیدگاه های جهانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 تبیین الگوی مکانی توزیع کانون های بحرانی آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 تحلیل جغرافیایی مبلمان شهری بخش مرکزی شهرشیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
15 تحلیل عوامل موثر بر گردشگری در استان کردستان با استفاده از مدل راهبردیSWOT (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
16 تحلیل فضایی خدمات شهری سپاهان شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
17 تحلیل فضایی و ارزیابی زیست محیط حوادث طبیعی در شهر های دره ای –کوهستانی مطالعه موردی: شهر سردشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
18 تحلیل فضایی و بررسی آسیبپذیری مساکن شهری در برابر سلسله با تأکید برشاخص های کمی و کیفی مسکن مطالعه موردی: منطقه 3 شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
19 تحلیل کمی و کیفی مبلمان شهری اصفهان مورد : خیابان های شهید خلیلی، غدیر، چهارباغ عباسی و مرداویج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
20 تحلیل ناپایداری های امنیتی در شهر شیراز براساس شاخص های توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
21 تحلیلی بر اکوتوریسم شهری مطالعه موردی شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای صنعت توریسم
22 تحلیلی بر بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در شهرها (مطالعه موردی؛ شهر اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
23 توان سنجی و برنامه ریزی گردشگری شهرکاشان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
24 سنجش پایداری اجتماعی درمحلات شهری مطالعه موردی: محله های مرداویج و مفت آبادشهراصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
25 ضرورت حذف نگاه سکولار در مدیریت شهر اسلامی (با تاکید بر بعد اخلاقی- حقوقی جامعه) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 کاربرد GIS در مدیریت حوادث و سوانح آت شنشانی خمینی شهر، دروازه ای به سوی شهر الکترونیکی (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
27 کاربرد GIS در مکان یابی مراکز اسکان موقت شهری(مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
28 کاربرد زندگی دوم (Second Life) در مدیریت بحران شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
29 گردشگری روستائی راهکاری مناسب در جهت توسعه پایدار منطقه ای (مطالعه موردی استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
30 گردشگری شهری، فرصتی برای توسعه پایدار بافت های تاریخی در شهرهای تاریخی نمونه موردی منطقه سه شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
31 نقش زیرساخت حمل ونقل درتوسعه صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 نقش عامل مذهب در رشد و گسترش شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر قم) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 نقش مبلمان شهری در هویت بخشی به شهرها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری
34 وضعیت مشارکت زنان در برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار