پروفسور بهمن سعیدی پور

پروفسور بهمن سعیدی پور استاد گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

پروفسور بهمن سعیدی پور

Prof. Bahman Saeidipour

استاد گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیرآن بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 2، شماره: 6
2 اثربخشی درس افزارآموزشی مبتنی بر الگوی MMS بر میزان یادگیری و یادداری فراگیران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 3
3 ارائه الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی( از دور ) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 39
4 ارائه الگوی تربیت جنسی در ایران بر مبنای برنامه جامع آموزش جنسی(CSE) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 3
5 ارائه الگوی کمی پویندگی (تحرک) نظام آموزشی (مطالعه موردی دانشگاه های کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 1
6 الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت شناختی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی: نقش واسطه ای خود کارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 31
7 Investigate the Impact of Educational Multimedia on English Vocabulary Learning (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 1، شماره: 3
8 Modeling of Personalized E-Learning Environment Based on Intelligent Agents (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 3
9 Multi-dimensional Quality Evaluation Modelling of E-learning Courses from Learners’ Perspective (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 3
10 The Role of Economic Factors in the Growth and Development of Human Resources in Open and Distance Universities of Iran (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 2
11 The Role of Organizational Silence & Organizational Mobbing on the Turnover Intention (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 3، شماره: 1
12 بازی با حروف الفبای انگلیسی و تاثیرآن بر خلاقیت مشارکتی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
13 بررسی اثربخشی آموزش مولفه های یادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ بر ارزش گذاری درونی و میزان نمره درس ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 7
14 بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد HIV مثبت (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 3، شماره: 4
15 بررسی تاثیر متغیرهای فردی در اضطراب کامپیوتر در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 13
16 بررسی رابطه بین اخلاق کاراسلامی با ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 7، شماره: 2
17 بررسی رابطه منبع کنترل، سبک های یادگیری و یادگیری خودتنظیم با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره های آموزشی بر خط (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 1
18 بررسی مدل ها و الگوهای توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 2
19 بررسی نقش محرومیت نسبی در ایجاد رفتار جمعی جوانان شهر کرمانشاه براساس نظریه تعامل گرائی بلومر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 7، شماره: 2
20 بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین سرمایه اجتماعی با دانش آفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 14، شماره: 0
21 بررسی نیمرخ سواد اطلاعاتی، تفکر انتقادی و عزت نفس تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از لحاظ پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 9، شماره: 3
22 بررسی و تعیین مهارت های حرفه ای و شخصی مدیران کتابخانه های تخصصی استانداری های کشور از دیدگاه مدیران آن ها و استادان کتابداری و اطلاع رسانی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 8، شماره: 28
23 تبیین ابقاء دانشجو بر اساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
24 تبیین شایستگی های حرفه ای مدرسان در محیط یادگیری الکترونیک (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
25 تبیین مولفه های سامانه آموزش الکترونیکی و رابطه آن با رضایت اساتید دردانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 1
26 تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 43
27 تحلیل نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در تاثیرگذاری فن آوری اطلاعات برتوانمندسازی کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
28 تحلیلی بر وضعیت عنصر تعامل دانشجو- استاد در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 13
29 تدوین و اعتبار سنجی نظام آموزش محیط زیست در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 2
30 چالش های بهره وری مدیران دانشگاههای باز و از دور با ارائه مدل و راهبردهای اصلاحی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
31 رابطه بین خودکارآمدی تدریس و خلاق با رفتار تدریس خلاقانه معلمان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 4، شماره: 10
32 شناسایی ابعاد و مولفه های ارتباط مراقبتی معلمان مدارس ابتدایی (مروری نظام مند) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
33 شناسایی شاخص های تاثیرگذار در آموزش شهروندی جهت کمینه سازی و تفکیک از مبدا پسماند (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 3
34 شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای به منظور طراحی الگوی اخلاق حرفه ای در بستر یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 9، شماره: 2
35 شناسایی و تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر ابقاء دانشجو در محیط یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 3
36 طراحی الگوی تربیت جنسی در عصر جهانی شدن با تاکید بر دیدگاه اسلام: با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 3
37 طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش کمینه سازی و تفکیک از مبدا پسماند (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 18، شماره: 1
38 عرضه مدلی پارادایمیک از ارتباط مراقبتی معلم- دانش آموز در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 10، شماره: 18
39 مدل یابی روابط بین باورهای هوشی، معرفت شناختی و انگیزشی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 8
40 مقایسه تاثیر آموزش به شیوه های تدریس اعضای تیم و بازگویی بر میزان یادگیری-یاددهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مسائل جوانان در ارتباط با خانواده و مسئله انحرافات جنسی،اونانیسم یا خود ارضایی (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان
2 آموزشو اشتغال محصلین مراکزآموزشفنی وحرفه ای تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
3 ارتباط بین سبک رهبری مدیران با نحوه استفاده از مهارت سازمانی مدیریت زمان در دستگاه های دولتی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 ارزیابی اثر بخشی دوره آموزش کارگاهی مدیریت بحران بر مدیریت شهری مدیران شهرداریهای استان ایلام در سال 1390 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
5 ارزیابی کارایی ادارات با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: شرکت های توزیع برق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
6 ارزیابی کارایی ادارات شرکت توزیع برق به روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی ادارات شرکت توزیع برق استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
7 ارزیابی کارایی ادارات شرکت توزیع برق به روش تحلیل پوششی داده ها ستاده محور (مطالعه موردی ادارات شرکت توزیع برق استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
8 استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
9 استفاده از مهندسی ارزش در مدیریت مصرف انرژی پتروشیمی آبادان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
10 اصلاح الگوی مصرف و نگهداشت انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
11 الگوهای انتقال مدیریت تکنولوژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
12 الگویابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر آوای سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 بازاریابی رابطه مند و تاثیر آن بروفاداری مشتری (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
14 برآورد هزینه آموزش با نگاهی نو در بررسی انتقادی دیدگاه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
15 بررسی آموزش محیط زیست در کتاب اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی در سال تحصیلی 91-91 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
16 بررسی اثربخشی تدریس به روش مغز محور بر میزان تفکر انتقادی در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
17 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی ویادگیری سازمانی درکارکنان پردیس علوم تحقیقات ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
18 بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان دررابطه بین رهبری تحول گرا و تعهدسازمانی با استفاده ازرویکرد مدلسازی معادلات ساختاری مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نوراستان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
19 بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پذیرش فناوری با تاکید بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مطالعه موردی: شهر لار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
20 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره تامین سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
21 بررسی تأثیرآموزش های زیست محیطی بر تغییر نگرش دانش آموزان پایه ی پنجم ناحیه ی3 شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 بررسی جایگاه رضایتمندی مشتری درکسب مزیت رقابتی سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
23 بررسی رابطه استفاده از اینترنت بر کارکرداجتماعی ، خانوادگی، فردی و تحصیلی دانش آموزان شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
24 بررسی رابطه استفاده از تلفن همراه بر کارکرد اجتماعی، خانوادگی، فردی و تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
25 بررسی رابطه استفاده از ماهواره بر کارکرداجتماعی ، خانوادگی، فردی و تحصیلی دانش آموزان شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
26 بررسی رابطه بین سازگاری شغلی با ابهام در نقش (مورد مطالعه: دانشگاه هایپیام نور استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
27 بررسی رابطه بین شهروندی سازمانی و هوش هیجانی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
28 بررسی رابطه بین نوع دوستی و وظیفه شناسی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با ابعادکیفیت خدمات از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
29 بررسی رابطه بین هوش کلامی معلمان و برقراری ارتباط آنها در تدریس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
30 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نگرش های فرهنگی سازمانی درکارکنان واساتید دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
31 بررسی رابطه ی بین سبک رهبری مدیران با ابتکار و نوآوری شغلی آنها در مدارس (دریافت مقاله) همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
32 بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری با منظر های عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه پیامنور استان آذربایجان ÷غربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
33 بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری با منظر های عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه پیامنور استان آذربایجانغربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
34 بررسی فرهنگ مدیریت مهرورز در اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
35 بررسی قابلیت ارزشیابی برنامه ی راهبردی درسی ملی، پایه اول ابتدایی شهرستان مریوان با رویکرد تحلیلیswot (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
36 بررسی مدل ها و الگوهای توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
37 بررسی مدل های اندازه گیری رضایتمندی مشتری در سطح ملی و ارائه مدل رضایت مشتری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
38 بررسی مقایسه ای میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه پیام نور هرمزگان از مفهوم و فرایند کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
39 بررسی موانع و چالش های فرا روی هدفمند سازی پرداخت یارانه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
40 بررسی میزان اثر بخشی آموزش های محی زیستی به روش توضیحی در آموزشگاه اصناف شهرستان برخوار در سال 1397 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
41 بررسی میزان نگرش فرآیندی و سیستمی در بین کارکنان و مدیران بنیاد شهید و امورایثارگران و رابطه آن با عملکرد آن ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
42 بررسی نقش آموزش های تلفیقی وخلاقانه در نگرش های دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
43 بررسی نقش ریسک ها در بانکداری الکترونیکی ایران با تاکید بر ریسک عملیاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
44 بررسی نقش مدیریت دانش در افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
45 بررسی نقش مدیریت منابع انسانی بر محیط کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
46 بررسی و مطالعه حقوق مادی و قضایی زنان از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
47 بررسی و مقایسه تاثیر انواع روش های تشویق بر پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
48 بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی 8 ساله شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
49 به کارگیری محیطهای یادگیری الکترونیکی شخصیسازی شده بر مبنای عامل هوشمند در راستای غنی سازی دورههای آموزش از دور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
50 تاثیر جابجایی کارکنان بر رضایت شغلی تحویلداران بانک ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
51 تاثیر مدل یادگیری کور((CORE بر انگیزش درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدائی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
52 تاثیر مدل یادگیری کور((CORE بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدائی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
53 تاثیرانجام معاینات دوره ای درحفظ و ارتقا سلامت کارکنان صنعت نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
54 تبیین ماهیت مدیریت راهبردی و بررسی مدل های رایج آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
55 تحلیلی بر نقش بنیادهای جغرافیایی در مهاجرتهای روستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
56 تقویت روحیه کارآفرینی دانشجویان (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
57 جایگاه دعا از دیدگاه مولانا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
58 جایگاه مدیریتی مدارس در شهر الکترونیک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند
59 جهانی شدن پایداری و توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
60 خودکارآمدی، دیدگاه ها، تعاریف، ابعاد و الزامات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
61 رابطه بین جو سازمانی مراکز پیش دبستانی با رشد مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
62 رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش و تاثیر هم زمان آنان بر مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
63 رتبه بندی ادارات شرکت توزیع برق به AP مطالعه موردی ادارات شرکت توزیع برق استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
64 روشهای تربیتی قرآن جهت پیشگیری از رفتارهای ناسالم اقتصادی و دست یابی به اقتصاد سالم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
65 سایش اجتماعی کارکنان: مفهوم، پیامدها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
66 سیستم ها وفنون اطلاعات مدیریت استراتژیک ونقش ان در فرایند تصمیم گیری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
67 شناسایی راهبردها و راه کارهای آموزشی موثردرآموزش مهارتهای کسب وکاربه دانشجویان رشته های اقتصاد، مدیریت و مهندسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
68 شهرهای مرزی و امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
69 شهرهای مرزی و مسائل اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
70 صنعت فرهنگ (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار
71 طراحی الگوی مفهومی شاخص رضایتمندی مشتری ایران مطالعه موردی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در استانهای غرب ایران (کرمانشاه، کردستان، ایلام، همدان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
72 فلسفه برای کودکان و نوجوانان (آموزش اخلاقیات و حقوق شهروندی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
73 کاربرد شبیه سازی گسسته پیشامد در همسو ساری ساختار سازمانی و فرایند های کسبو کار در شرکت های پروژه محور به همراه بررسی موردی در شرکت ایریتک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
74 کاربرد مدل های مدیریت دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
75 گردشگری و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
76 گردشگری وسیله ای برای توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
77 مدیریت دانش با نگرشی بر روش های هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
78 مدیریت مشارکتی و نقش آن در افزایش میزان رضایت شغلی و بهره وری نیروی انسانی سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت
79 مدیریت منابع انسانی الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
80 مسیولیت اجتماعی شرکت ها و وفاداری مشتری: نقش اعتماد، شناخت و رضایت مشتری از شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
81 نقش آموزش الکترونیک در توسعه پایدار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
82 نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
83 نقش آموزش درتوانمندسازی و بهبود عملکرد منابع انسانی سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
84 نقش اخلاق حرفه ای، حمایت اجتماعی و مسوولیت پذیری شغلی در کاهش اهمال کاری شغلی معلمان دوره متوسطه در کشور ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پرورش
85 نقش استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک بر برون گرایی جوانان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
86 نقش استفاده از شبکه های اجتماعی فیس بوک بر شخصیت جوانان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
87 نقش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر برون گرایی جوانان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
88 نقش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر شخصیت جوانان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
89 نقش توانمندسازی روانشناختی و هوشمندسازی سازمانی درخودکارآمدی کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی مجازی بومی سازی؛ به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی
90 نقش توسعه گردشگری در توسعه پایدار استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
91 نقش کارآفرینی در تحقق مزیت رقابتی پایدار در بانکهای خصوصی(مطالعه موردی بانک صادرات کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
92 نقش مدیریت دانش ضمنی در ایجاد خلاقیت و مدیریت نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
93 ویژگی ها و اهداف مدیریت تحول گرا از دیدگاه صاحب نظران علم مدیریت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
94 هشت سال ایثار و شهادت در دفاع مقدس (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت
95 هوشمند سازی سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
96 یادگیری سیار پلی برای گذراز سطوح تعاملی انفعالی به سطوح تعاملی پیچیده (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار