دکتر زهره طباطبایی نسب

دکتر زهره طباطبایی نسب عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

دکتر زهره طباطبایی نسب

Dr. Zohreh Tabatabaii nasab

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و سیاست ارزی بانک مرکزی در جهت کنترل بازار (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 2
2 اثرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
3 برآورد تابع واکنش سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 11، شماره: 40
4 برآورد تنش مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر پیامدهای آن برای مدیریت دارایی های بنگاه و خانوار (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی ارتباط همزمان رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی و انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای عضو منا (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 18، شماره: 1
6 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه نااطمینانی اقتصادی و مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 1
7 طراحی الگوی مفهومی جایگاهیابی مجدد برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 1
8 کاربرد تحلیل همدوسی موجک در کشف رابطه ی بین پویایی های قیمت نفت و رفتار ادواری سیاست مالی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیرات متغیرهای اقتصادی و اثرگذار بر تجهیزمنابع بانکها با تأکید بر بلوک رفاه کارگران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 اثر درجه باز بودن تجارت بر فشار بازار ارز (مطالعه تطبیقی کشورهای اوپک و کشورهای جنوب شرق اسیا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
3 اثرات بهداشتی و محیط زیستی درفرآیند تولید و احتراق پلت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
4 اثرات پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی کشورهای عضو اکو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
5 اثز درجه باس بودن تجارت بز فشار بازار ارز در کشورهای جنوب شرق آسیا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
6 اثز متغیرهای اقتصادی و مهم بر منابع بانکها(مطالعه موردی بانک رفاه کارگران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
7 ارتباطات و توسعه یافتگی استانهای کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
8 اقتصاد اسلامی پاسخی به معمای استرلین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
9 برآورد کمی محیط تورمی با رویکرد شاخص فشار تورم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
10 برآورد نااطمینانی تورم دراقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
11 برررسی تاثیر درجه باز بودن تجارت بر فشار بازار ارز مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
12 بررسی آثار اقتصاد سایه ای بر عرضه پول در کشورهای عضو اپک با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
13 بررسی آثار سیاست های پولی با تأکید بر ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
14 بررسی اثر تغییرات نرخ بهره بر سطح تورم و رشد اقتصادی در بین کشورهای خاورمیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
15 بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در سطح استان های کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
16 بررسی اثرات نقش تحصیلات بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
17 بررسی ارتباط پویا بین معیارهای نقدشوندگی و عملکرد شرکت های گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
18 بررسی ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
19 بررسی ارتباط متغیرهای اقتصادی و اجتماعی با تغییرات جمعیت در میان کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
20 بررسی تاثیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی: کشورهای عضو OPEC) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
21 بررسی تاثیر تجارت خارجی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت آسیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
22 بررسی تاثیر رکودهای اقتصادی بر بازاریابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
23 بررسی تاثیر سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
24 بررسی تاثیر شاخص مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب خاورمیانه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
25 بررسی تاثیر شاخص های سلامت بر توسعه و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
26 بررسی تاثیر شوک های بخش پولی بر نوسانات نرخ ارز (مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
27 بررسی تاثیر متغیر های اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
28 بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
29 بررسی تاثیر متغیرهای کلیدی اقتصاد بر تجهیز منابع بانک ها با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
30 بررسی تأثیر اقتصاد سایه ای بر اقتصاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
31 بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر نرخ بیکاری و عرضه پول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
32 بررسی تأثیر اقتصاد غیر رسمی بر نرخ بیکاری با تأکید بر اقتصاد سایه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
33 بررسی تأثیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته مطالعه موردی: منتخب کشورهای عضوOECD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
34 بررسی تأثیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی: کشورهای عضو OPEC) (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
35 بررسی تأثیر تحصیلات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
36 بررسی تقاضای واردات کالای واسطه ای از چین در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
37 بررسی درجه توسعه یافتگی استان های کشور در بخش ارتباطات با روش تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
38 بررسی رابطه پویای بین رشد و سودآوری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
39 بررسی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
40 بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب وکارو کارآفرینی مطالعه موردی کشورهای D8 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
41 بررسی روابط بین تورم، بهره وری، دولت و سایر متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
42 بررسی عوامل مرثر بر جذب گردشگران خارجی (استان های منتخب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
43 بررسی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
44 بررسی عوامل موثر بر مالیات در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
45 بررسی فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی(با تأکید بر شاخص اخذ اعتبار بانکی ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
46 بررسی نقش اثرات تجارت بین الملل بر اشتغال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
47 بررسی نقش پایداری سودتوزیع شده و اجزای آن درتبیین سودآوری آتی شرکت ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
48 بررسی نقش رابطه سیاست های مالی (مالیات و مخارج دولت) و اشتغال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
49 بررسی نقش سیاست ها و شوک های پولی و اثرات آن در اقتصاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
50 بررسی نقش متغیرهای پولی بر جذب منابع بانکی (مطالعه موردی بانک پاسارگاد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
51 بررسی و ارزیابی تابع تقاضای واردات ( مطالعه موردی کشورهای اوپک) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
52 بررسی و تحلیل اثر سیاست پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
53 بررسی و تحلیل رشد بهره وری در برنامه های توسعه و علل افت بهره وری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
54 بررسی و تحلیل روابط بین تورم و انواع شاخص های بهره وری با تاکید بر بهر وری نیروی کار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
55 بررسی همگرایی اقتصادی در ایران و کشورهای همسایه در حال توسعه با استفاده از مدل جاذبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
56 بزرسی ارتباط درجه باس بودن تجارت بز فشار باسار ارس با تأکیذ بز ایزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
57 بیماری هلندی و بررسی آثار درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
58 پلت گامی درراستای تولید سوختی پاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
59 پلت، رهیافتی در جهت خروج از اقتصاد تک محصولی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
60 تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر بازار سهام ایران: رهیافت SVAR (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
61 تاثیر مدیریت نرخ ارز بر روند ارزش افزوده بخش صنعت بارویکرد فشار بازار ارز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
62 تاثیرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تجهیز منابع بانک ها در خراسان (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
63 تحلیل رابطه متغیرهای اثر گذار بر تجارت و رشد اقتصادی با تاکید برمنتخبی از کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
64 تحلیل هم انباشتگی پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای اکو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
65 تعیین رتبه استان های کشور در بخش ارتباطات با روش تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
66 تعیین رتبه توسعه یافتگی استان های کشور در بخش ارتباطات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
67 تورم و رشد بهره وری در کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
68 رابطه پویا بین درجه باز بودن تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
69 شاخص های سلامت در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
70 عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب (OPEC) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
71 عوامل موثر بر سپرده گذاری بخش خصوصی در بانک ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
72 کنکاشی پیرامون ارتباط پویا بین معیارهای نقد شوندگی و عملکرد شرکت های گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
73 کنکاشی پیرامون ارتباط متقابل تورم و سرمایه گذاری در شرایط تحریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
74 کنکاشی پیرامون بررسی تأثیر متغیرهای پولی بر جذی منابع بانکی در بانک پاسارگاد ومقایسه آن با بانک های منتخب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
75 کنکاشی پیرامون تاثیر سیاست های مالی بر سطح اشتغال(مطالعه مورد ایران) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
76 کنکاشی پیرامون تاثیر شاخص های فضای کسب و کار بر سیاست پولی در کشورهای D8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
77 کنکاشی پیرامون تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت با تاکید بر کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
78 کنکاشی پیرامون سیاست های پولی و تورم در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
79 کیفیت نهادی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
80 مالکیت فکری و اثر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو ECO طی بازه زمانی 2003-2013 (رهیافت پانل دیتا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی، توسعه اقتصادی، بیمه و مدیریت بحران با رویکرد توسعه پایدار و پدافند غیرعامل
81 مالکیت فکری و اثر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو ECO طی بازه زمانی 2003-2013 رهیافت پانل دیتا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی
82 مصرف انرژی و اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی مصرف برق در کشورهای عضو منا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
83 مصرف فرآورده های حاصل از نفت و رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
84 نگاهی بر معیارها و سبک زندگی اسلامی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
85 نگاهی به صنعت گردشگری در استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
86 نگاهی به مشارکت اقتصادی زنان در استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها