دکتر اسلام رنجبر نوده

دکتر اسلام رنجبر نوده عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر اسلام رنجبر نوده

Dr. Islam Ranjbar Noudeh

عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر ضخامت در محاسبه عمر خستگی جوش لب به لب جناغی یکطرفه در فولاد A36 با استفاده از کار تجربی و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی حساسیت به ترک پیرکرنشی در سوپرآلیاژ IN۷۳۸LC جوشکاری شده به روش TIG بدون فلزپرکننده به کمک مدلسازی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 24، شماره: 4
3 بررسی عددی و تجربی توزیع تنشهای پسماند در اتصال جوش تجهیزات تحت فشار پوسته-تیوب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 17، شماره: 56
4 پیش بینی المان محدود اعوجاج و تاثیر توالی در سازه جوشی بزرگ به روش تغییر شکل ذاتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 1، شماره: 1
5 تاثیر متغیرهای هندسی و توالی جوشکاری بر تنش ها و تغییرشکل های پسماند در اتصال T شکل ورق آلومینیوم H321-5083 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 2، شماره: 2
6 تاثیر مقدار هیدروژن و شرایط جوشکاری بر ترک هیدروژنی در جوش فولادAPI X70 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 4، شماره: 1
7 کمینه سازی اعوجاج در اتصال نامتجانس جوشی فولاد کربنی CK۴(۱.۱۰۰۵) به فولاد زنگ نزن AISI۴۰۹(۱.۴۵۱۲) به روش المان محدود (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 7، شماره: 2
8 کمینه‌سازی اعوجاج ناشی از جوشکاری، با استفاده از توالی بهینه در یک پانل بزرگ فولادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال لبه روی هم آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ به پلی آمید ۶ با استفاده از جوشکاری TIG (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
2 اندازه گیری مقدار و نحوه توزیع حرارت در جوشکاری اتصال تیوبهای بویلر به روش غیر مخرب ترموگرافی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
3 برر سی المان محدود خواص مکانیکی و شکست کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با اکسید گرافن، تولید شده به روش متالوژی پودر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
4 بررسی اتصال لبه روی هم آلیاژهای آلومینیم 5754 و AZ31 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به صورت تک پاس و دو پاسه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
5 بررسی تاثیر الکترود های E8018 ,E8010 باقطرهای مختلف و پیشگرم، بر ریزساختار و خواص مکانیکی لوله های X70 5L API جوشکاری شده به روش الکترود دستی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
6 بررسی تاثیر الکترودهای E8018 ,E8010 و پیشگرم بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری لوله های API 50 X70 به روش الکترود دستی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
7 بررسی تاثیر سرعت خطی و هندسه پین بر خواص مکانیکی و ریزساختاری فولاد St37-2 در روش جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
8 بررسی تأثیر پارامترهای جوشکاری و درجه رقت بر تنشهای پسماند اتصالات نامتجانس جوشی به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
9 بررسی تأثیر هندسه پین بر خواص اتصالT جوش اصطکاکیاغتشاشی آلیاژهای غیرهمجنسAA6061-T6به AA7075-T6 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
10 بررسی حساسیت به ترک هیدروژنی در ریزساختارهای حاصل از جوش فولاد کم آلیاژ کوئنچ و تمپرشده A517 از طریق کنترل دمای پیشگرم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
11 بررسی خواص مکانیکی و ریزکرنش های پسماند منطقه متاثر از حرارت در اتصال نامتجانس فولاد زنگ نزن فریتی AISI409 به فولاد ساده کربنی CK4 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
12 بررسی رفتار نرم شوندگی منطقه متاثر از حرارت آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ در جوش TIG (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
13 بررسی ساختار توزیع سختی در منطقه متاثر از حرارت فولادA517 در جوشTIG (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
14 بررسی عددی وقوع ترک سرد در جوشکاری حین سرویس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
15 بهینه سازی توالی جوشکاری در پنل تقویت شده آلومینیومی AA5083-H321 ، جهت کاهش تغییر شکل های ناشی از جوشکاری، به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
16 پیش بینی اعوجاج خارج از صفحه ناشی از جوشکاری در سازه بزرگ به روش تغییر شکل ذاتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
17 پیش بینی اعوجاج ناشی از جوشکاری در ورق های تقویت شده آلومینیوم 5083 به روش تغییرشکل ذاتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
18 پیش بینی المان محدود اعوجاج ناشی ازچوش و کاهش زمان تحلیل عددی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
19 پیش بینی دمای قطره مذاب در جوشکاری GMAW با استفاده از روش المان محدود و مقایسه با مدل نیمه تجربی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
20 پیش بینی وقوع ترک گرم در جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی 310 به روش اجزاء المان محدود و مقایسه با نتایج تجربی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
21 تاثیر آلیاژ پرکننده بر ترک ذوبی در ناحیه متاثر از حرارت سوپر آلیاژ اینکونل ۷۳۸ کم کربنپیش گرم شده در جوشکاری قوسی گاز تنگستن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن
22 تاثیر سرعت ییشروی ابزار بر خواص ریزساختتاری و مکانیکی جوش اصطکاکی اغتشاشی فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
23 تاثیر منبع متحرک فروکش حرارت بر تنش پسماند جوش با استفاده از شبیه سازی المان محدود (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
24 تحلیل و بررسی اعوجاج و تنش های پسماند در لایه تولید شده از جنس آلیاژ Ti۶A۱۴V به روش ذوب لیزری انتخابی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
25 جوشکاری فولاد بینیتی نانوساختار پرکربن استحکام بالا و بررسی تاثیر فرآیند FSP بر کیفیت جوش ایجاد شده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
26 ساخت پنل ساندویچی لانه زنبوری آلومینیمی و بررسی ضخامت هسته، پوسته و چسب بر رفتار خمشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم میان رشته ای
27 شبیه سازی اجزا محدود تاثیر تغییر فاز متالورژیکی،پیشگرم بر توزیع تنش های پسماند درجوشکاری فولادX70 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
28 شبیه سازی اجزاء محدود ترک انجمادی در جوشکاری آلیاژ آلومینیم 6061 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
29 شبیه سازی المان محدود انتقال حرارت در جوشکاری لیزر پالسی در اتصال نامتجانس فولاد کم کربن به فولاد زنگ نزن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
30 شبیه سازی المان محدود تاثیر جوشکاری تقویتی های مختلف به منظور کاهش اعوجاج درورق فولادیSM 490 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
31 شبیه سازی المان محدود تاثیر هندسه سطح جوش گوشه روی تنش پسماند و اعوجاج ناشی از جوشکاری در ورق های تقویت شده آلومینیوم 5083 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
32 شبیه سازی تنش های پسماند جوشکاری مقاومتی نقطه ای به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
33 شبیه سازی جریان مواد در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلومینیم 6061 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
34 شبیه سازی رفتار پوسیدگی جوش در فولادهای زنگ نزن آستنیتی با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
35 مروری بر جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در سازه های دریایی و فراساحل (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
36 مروری بر جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در سازه های دریایی و فراساحل (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی