دکتر حسن فاضلی نشلی

دکتر حسن فاضلی نشلی

دکتر حسن فاضلی نشلی

Dr. Hasan Fazeli Nashli

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Classification and Typology Based on a Sample of Iron III Ceramics from Tepe Jelo Asiab, Bijar, Iran (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1
2 آجرهای منقوش عصر آهن ایران: گونه شناسی و کاربرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 14، شماره: 3
3 استقرارهای پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 2
4 اهمیت و جایگاه مطالعات باستان شناختی (تاریخی) جوامع زرتشتیان میبد یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 2
5 Craft Specialization at Shahdad: Pottery Production During the Third Millennium BC (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 2، شماره: 2
6 Hierarchical or Transegalitarian? Societies of the Transitional Chalcolithic Period on the North-Central Plateau of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 4
7 The North and South Central Plateau of Iran During the Third and Second Millennium BCE (۳۲۰۰-۱۵۰۰ BCE) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 14، شماره: 2
8 بررسی شیمیایی سفالهای عصر مفرغ و آهن تپه سگزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 2
9 برهمکنش های فرهنگی عصر مفرغ مازندران بر پایه دادههای سفالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 10، شماره: 1
10 پروژه باستان شناسی دشت مهران: زیستگاه های دوران روستانشینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 5، شماره: 1
11 پروژه مطالعه باستانشناختی فرهنگ زرتشتیان میبد(یزد): گزارش مقدماتی بررسی مزرعه کلانتر و روستای حسنآباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 2
12 تاثیر شبکه زهکشی بر مکانگزینی استقرارگاههای پیشازتاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 5، شماره: 2
13 تاملی بر مفهوم مدرک باستان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 1، شماره: 1
14 تجزیه و تحلیل دی ان ای باستانی (aDNA) استخوان بزهای اهلی دوره نوسنگی دشتهای کاشان و قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 7، شماره: 2
15 توسعه فرهنگی جوامع شمال فارس در دوره باکون: تپه مهرعلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 2
16 فناوری و گونه شناسی مجموعه دست افزارهای سنگی محوطه روباز پارینه سنگی جدید گرم رود ۲، بلیران، آمل، مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 1
17 قبرستان نوش آباد محوطه ای از دوره نوسنگی در دشت کاشان (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 11، شماره: 1
18 گاه نگاری دوره نوسنگی کرمان بر اساس کاوش های باستان شناختی تپه گاوکشی اسفندقه - جیرفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 4، شماره: 2
19 گاهنگاری مطلق و نسبی تپه سگزآباد دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 3، شماره: 1
20 گاهنگاری مقایسه ای سفال دوره آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران: بر اساس مطالعه سفال های تپه چغاآهوان (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
21 گاهنگاری مقایسهای سفال دوره آغاز شهرنشینی و شهرنشینی دشت مهران؛ بر اساس مطالعه سفالهای تپه چغاآهوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 6، شماره: 2
22 ملاحظاتی درباره تولید، گاهنگاری، ساختارشناسی و منشایابی اشیای کلریتی تمدن جیرفت با استفاده روش طیف سنج جرمی شتاب دهنده، پتروگرافی و پراش پرتو ایکس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 9، شماره: 1
23 نتایج آزمایشات پتروگرافی نمونههای سفالی تپه گراتزیانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 6، شماره: 1
24 نقش مخروط‎افکنه ها در توزیع سکونت گا ه های پیش از تاریخ از دیدگاه زمین باستان‎شناسی (مطالعه‎ی موردی: مخروط‎افکنه‎ی جاجرود و حاجی‎عرب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی حوزه ی جغرافیایی مرکز فلات ایران در ادوار نوسنگی و مس سنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
2 Climatic Changes and life during the Neolithic period in Iran (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
3 New Insight About the Neolithization Process in the Caspian Sea Shoreline (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مجازی باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
4 فناوری و نوآوری در دوران پیش از تاریخ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران