مجید حیاتی

 مجید حیاتی استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران

مجید حیاتی

Majid Hayati

استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.