دکتر اسماعیل جعفری

دکتر اسماعیل جعفری  دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران

دکتر اسماعیل جعفری

Dr. Ismaeil Jafari

دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر تفکیک قوا بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران: نقاط قوت و ضعف (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 2، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوهای توسعه ی پایدار و محیط زیست شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
2 بررسی فقهی فرآیند مشروعیت یابی نقش رای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
3 بررسی موانع حقوقی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
4 جایگاه رئیس جمهور در قوه مجریه از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
5 چشم انداز و چالشهای محیط زیست شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
6 حقوق و محیط یست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
7 حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه ی پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
8 قوانین کسب و کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
9 کسب و کارهای بین المللی و توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
10 ماهیت و مدل های تحریم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
11 محیط زیست و توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
12 مشارکتهای مردمی و نقش آن در توسعه ی مدیریت شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
13 نقش،جایگاه و تاثیر شهروندان در تحقق توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن