دکتر جواد صالحی

دکتر جواد صالحی دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

دکتر جواد صالحی

Dr. Javad Salehi

دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار بزه دیده شناسی بر حق مشارکت بزه دیده در تحقیقات مقدماتی در پرتو رویه دیوان بین المللی کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 32، شماره: 52
2 آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراستار در دیوان بینالمللی حقوق دریاها (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 37، شماره: 63
3 ابعاد جرایم جنگی آمریکا در افغانستان و امکان‌سنجی تعقیب آن در دیوان بین‌المللی کیفری (با تأکید بر رویکردهای رسانه‌ای) (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 5، شماره: 1
4 استفاده غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوهای از نقض حریم خصوصی در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 8
5 اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در خشونت های داخلی در بستر بی ارادگی دولت کنیا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 3
6 اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب پرچم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 16
7 افشای هویت میانجی؛ جلوه ای از توسعه دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 16، شماره: 18
8 امکان سنجی تطبیقی الزام دولت جدید سودان به تحویل عمرالبشیر به دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 13، شماره: 27
9 ایجاد مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد؛ الگوی جدید سازمان ملل متحد و چالشهای پیشرو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 22، شماره: 68
10 Challenges of the ICC’s Ruling on Jurisdiction Based on the Mechanism of Article ۱۹(۳) of the Statute in The Myanmar Situation and its Justification in its Jurisprudence (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 4، شماره: 15
11 Dimensions of the Contractor’s Activities in the “Area” based on Seabed Disputes Chamber’s Jurisprudence and the United Nations Convention on the Law of the Sea’s Provisions (دریافت مقاله) مجله بین المللی سیاستگذاری دریایی دوره: 1، شماره: 4
12 بایسته ها و چالش های افشای دلایل؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 48
13 بررسی حکم منجزات مرض موت از دیدگاه فقهای امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 8، شماره: 1
14 ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 96
15 تقاضای پناهندگی شاهد در بازداشت از دولت میزبان در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 23، شماره: 73
16 توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در قضیه میانمار (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 10، شماره: 1
17 چالش افشا دلایل محرمانه در مرحله تایید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین المللی؛ جلوه ای از دستاوردهای حقوق بشری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 12، شماره: 1
18 چالش های دیوان کیفری بین المللی در پیگیری پرونده رییس جمهور سودان: از مخالفت اتحادیه آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 57
19 چشم انداز اصل شناسایی متقابل و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 24، شماره: 86
20 چشم انداز عبور از موانع صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 19، شماره: 23
21 حق آگاهی متهم از دلایل تبرئه کننده در اختیار دادستان (از الگوی ساده دیوان عالی ایالات متحده تا تکامل مقید در دادگاه های کیفری بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 14، شماره: 13
22 حق اگاهی متهم از دلایل تبریه کننده در اختیار دادستان (از الگوی ساده دیوان عالی ایالات متحدهتا تکامل مقید در دادگاه های کیفری بین المللی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 13
23 حمایت از امنیت مخبـرین در رویه قضایـی دیوان کیفـری بینالمللـی؛ استثنایـی بر جـرم علیـه عدالت کیفری یا سورفتار نزد دیوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 3، شماره: 1
24 دسترسی به اطلاعات دیتاسنتر دولت خارجی در تقابل با اصول صلاحیت کیفری سرزمینی و اعمال حاکمیت در حقوق بینالملل (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 36، شماره: 60
25 رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 28
26 رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین المللی در مواجهه با عملکرد کشتی خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 63
27 رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آیین نامه دیوان با اساسنامه رم (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 31، شماره: 51
28 رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق دریایی در تقابل با تعهد دولت ساحلی در کنوانسیون های حقوق دریاها، سولاس و سار (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 38، شماره: 64
29 علائم تجاری بویایی:جلوه ای نوین در حمایت حقوقی از علائم تجاری (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 12، شماره: 2
30 قانون کلود؛ از کارکرد تا دستآوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در حامل دیتای کاربران شرکتهای فنآوری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 111
31 قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و نتایج آن در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 42
32 قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین از منظر دوستان دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
33 کارکرد و ضمانت اجرای اعراض متهم از حق سکوت در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 9، شماره: 1
34 کارکرد های موافقت نامه انتقال دزد دریایی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 8، شماره: 2
35 لباس دوربین‌دار پلیس و کارکرد حقوقی آن در نظام عدالت کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف دوره: 3، شماره: 9
36 لزوم افشای دیتای ذخیره شده فراسرزمینی و رژیم معاهدات همکاری حقوقی دوجانبه در تحقیقات کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 3
37 مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 1، شماره: 1
38 محدودیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویه قضایی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 4
39 مسئولیت بین المللی دولت حامی در بهره برداری از منابع ناحیه در پرتو بایسته های حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 4
40 مسیولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقه اعماق دریاها در حقوق بین الملل عرفی و رویکرد متناقض شعبه حل اختلاف بستر دریاها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 1
41 ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 21
42 مولفه های قطعنامه شورای امنیت در گرو تفسیر مقررات اساسنامه در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی؛ از کارکرد تا دستاوردهای آن در وضعیت سودان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 17، شماره: 19
43 نقدی بر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو وی با دیوان کیفری و تاثیر آن بر رویه قضایی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 2
44 نقدی بر جایگاه برتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در اثبات جرایم (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 4
45 نقدی بر قرار حمایت از بزهدیده در حقوق کیفری اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 32
46 وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
47 وضعیت میانمار در پرتو اصل صلاحیت سرزمینی عینی و رسیدگی به جرم اتباع دولت غیرعضو دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 18، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparative Terrorism in the Analysis of Criminal Policy of iran and usa (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
2 وضعیت سیاسی درعصرامام حسن عسگری (ع) (دریافت مقاله) همایش ملی امام حسن عسکری (ع)