پروفسور آریا الستی

پروفسور آریا الستی استاد تمام

پروفسور آریا الستی

Prof. Aria Alasty

استاد تمام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Orbital Perturbation Effect on LEO Satellite Trajectory (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 1، شماره: 1
2 Trajectory Tracking of a Mobile Robot Using Fuzzy Logic Tuned by Genetic Algorithm (TECHNICAL NOTE) (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 19، شماره: 1
3 پامفا ۱۴۰۴: نخستین گام در مسیر آینده نگاری ملی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 17، شماره: 41
4 شناسایی تانسور اینرسی با استفاده ازشبیه ساز ماهواره یاتاقان هوایی نیمه کروی براساس روش حداقل مربعات مقاوم شده در برابر نویز (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 12، شماره: 1
5 عبور مجموعه یی چندعضوی از گذرگاه باریک با استفاده از شبکه ی جهت دار (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Approximate Input-Output Feedback Linearization of Nonlinear Systems and Application for a Third-Order System (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
2 ارائه یک روش جدید شبیه سازی در مقیاس نانو بر اساس ترکیب دینامیک مولکولی و تقریب بر مبنای ساختاراتمی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 ارزیابی دیدگاه هیا سازمان های بین المللی یونیدو و اتحادیه اروپا در توسعه پارک های فناوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 ایجاد آشوب در سیستم های فازی TS پایدار قسمت اول - گسسته زمان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 ایجاد پیکربندی مربعی در مجموعههای رباتیکبا استفاده از نگاشت بیضوی میدانهای پتانسیل فرضی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 ایجاد و تحلیل آشوب در یک تیر دوسردرگیر با استفاده از تحریک مغناطیسی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
7 ایجاد یکپارچگی در توده رباتیک با کمک یک عضو راهبر و کنترلر فازی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
8 Comparison of Dynamic Modeling Techniques in Parallel Manipulators (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
9 Fuzzy Model Reference Learning Control for Antilock Breaking Systems (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 Regulator and Tracking Systems Design for a Boiler System using Entire Eigenstructure Assignment (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
11 Stability Analysis of a Novel MEMS Gyroscope Actuated by Parametric Resonance Using Floquet Theory (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نانوساختارها
12 بررسی اثرات انعطاف پذیری کابل در دینامیک و کنترل جرثقیلهای دروازه ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی میزان افزایش بازدهی یک تراستر با استفاده از یک نازل پیشرفته (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 بهینه سازی برخط سرعت حرکت دسته ای یک توده ی رباتیکی به وسیله الگوریتم بهینه سازی پرواز پرندگان (PSO) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 پدیده آشوب و کنترل آن در سیستم پاندول-فنر در شرایط رزنانس داخلی و خارجی (دریافت مقاله) دهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
16 تحلیل فضایکاری یکربات کابلی جدید با سه درجه آزادی انتقالی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 تخمین با یاس وابسته به عیوب حرارتی ژیروسکوپ ارتعاشی با استفاده از روش فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 تعیین آستانه غوطه وری با استفاده از روش فازی- عصبی تطبیقی برای توده پیل ۲۵۹ وات سه سلولی غشا پلیمری (دریافت مقاله) پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی
19 رهیافت جدید برای پایش و نگهداری خطوط انتقال فشار قوی با استفاده از ربات بندباز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
20 شناسایی پارامترهای مدل کنترلی موتور احتراق داخلی بنزبنی (دریافت مقاله) نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
21 طراحی بهینه چند هدفی کنترل کننده های مقاوم PID با استفاده از روش شبه مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 طراحی کنترل PID خودتنظیم با یک ساختار عصبی مبتنی بر عملگر-منتقد برای کنترل وضعیت و ارتفاع کوادروتور (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
23 طراحی کنترل ساختار متغیر مدل لغزشی برای دریچه گاز برقی به منظور کاربرد آن در سامانه کنترل موتورهای افشانه ای (دریافت مقاله) سومین همایش موتورهای درونسوز
24 طراحی کنترل مقاوم بهینه با چند تابع هدف برای سیستم های دارای نامعینی احتمالاتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 طراحی کنترلروفیلترکالمن برای یک توده رباتیکی به منظور تعقیب هدف متحرک درمحیط نویزی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
26 طراحی و ساخت کنترلر و مبدل G-Code استاندارد برای دستگاه CNC هگزاگلاید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
27 عبور توده رباتیکاز یکگذرگاه به کمکتوابع پتانسیل مصنوعی محیطی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
28 کاربرد سیستم های فازی در حل معادلات به کمک روش تفاضل محدود (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 کالیبراسیون رباتهای موازی با اعمال قیدهای حرکتی بر روی سکوی متحرک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
30 کنترل آشوب یک AFM با پروب اسمبل شده با استفاده از پسخوراند خطی تاخیردار (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
31 کنترل تعادل و موقعیت ربات تک پا با استفاده از روش فازی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
32 کنترل زاویه ماهواره با استفاده از تئوری پسخوراند کمی (دریافت مقاله) هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
33 کنترل عاطفی سیستم دو درجه آزادی دو ملخی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
34 کنترل فازی نسبت هوا به سوخت در موتور افشانه ای با استفاده از مشاهده گر فشار منیفولد (دریافت مقاله) سومین همایش موتورهای درونسوز
35 کنترل مدار ماهواره توسط کنترل کننده پیش بین تعمیم یافته (دریافت مقاله) هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
36 مدل سازی، طراحی و ساخت یک خودرو کنترل از راه دور زیر سطحی (Underwater ROV) جهت انجام عملیات بازرسی زیر آب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
37 مدلسازی مدینامیکی ربات تک چرخ روی سطوح ناهموار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
38 نمونه سازی مجازی و شبیه سازی مکانیزم استوارت (دریافت مقاله) دهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران