یوسف عباسپور

 یوسف عباسپور مدیر امور پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی

یوسف عباسپور

Yosef Abaspour

مدیر امور پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پارامترهای عملکرد تراکتور مسی فرگوسن 258 در عملیات خاک ورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 بررسی کارایی انرژی با رویکرد مصرف بهینه سموم و کودهای شیمیایی در واحد های گلخانه ای استان فارس(با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEA) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
3 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری پارامترهای مکانیکی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
4 مصرف بهینه انرژی در گلخانه های سبزی و صیفی استان فارس با رویکرد مصرف بهینه آب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار