دکتر سحر بهرامی خورشید

دکتر سحر بهرامی خورشید استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سحر بهرامی خورشید

Dr. Sahar Bahrami khorshid

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمیختگی مفهومی در عناوین خبر سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 9، شماره: 3
2 بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صرف ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی ساخت ملکی محمولی در گیلکی رشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 6، شماره: 2
4 بررسی واژه های مشتق مختوم به پسوند «ـار» در زبان فارسی از منظر صرف ساخت (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 1
5 تاخیر مولفه N۴۰۰ در تفاوت های هیجانی زبان اول و دوم: مطالعه دو زبانه های ترکی_فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 1
6 تلفیق مفهومی؛ پیشینه و سازوکار آن (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 4
7 چندمعنایی در ترکیب های دارای ساخت [X be-VPRES]: تحلیلی در چارچوب نظری صرف ساخت (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 12، شماره: 1
8 دستوری شدگی در ترکی آذربایجانی: مطالعه ی موردی مقوله پس اضافه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 27
9 ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 7، شماره: 2
10 ساخت اضافۀ ملکی در زبان فارسی: تحلیلی از منظر دستور ساخت (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 10، شماره: 1
11 ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 8، شماره: 1
12 سببی سازی و تصویرگونگی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 1، شماره: 1
13 فضای معنایی فعل «شدن»در زبان فارسی: نگرشی شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 4
14 کارایی انگاره صرف واژگانی،تحلیلی براساس داده های زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 6
15 کارکرد زبان به مثابه ابزار امنیتی: تحلیل سخنرانی ملک سلمان در اجلاس ریاض (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 8، شماره: 2
16 مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 2، شماره: 7