دکتر علیرضا حدادیان

دکتر علیرضا حدادیان استاديار، گروه مديريت دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر علیرضا حدادیان

Dr. Alireza Hadadian

استاديار، گروه مديريت دانشگاه فردوسي مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرگذاری ادراک مشتریان از محصول بر ارزش های فرهنگی حاکم بر بازار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
2 انتخاب چند معیاره تامین کنندگان با استفاده از AHP فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 12
3 بررسی اثر تعارض کار خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی در بین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گناباد (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 6، شماره: 12
4 بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 1
6 بررسی تاثیر ادراک فرا شایستگی بر نگرش های شغلی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 2
7 بررسی عوامل تعیین کننده در تمایل به خرید اینترنتی بلیت شرکت های هواپیمایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 1
8 بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای مشهد(مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای پروما) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
9 بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تاثیر نوآوری، ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک های دولتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
10 پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 2
11 پیش شرط ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 2
12 تاثیر نوجویی مصرف کننده بر رفتار مصرف سبز (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 22
13 تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 79
14 تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 1
15 تدوین راهکارهای توسعه درآمدهای پایدار در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد (دریافت مقاله) مجله مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره: 2، شماره: 2
16 تدوین مدل رفتار هوادار در حمایت گری ورزشی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 2
17 تعیین عوامل اثرگذار و اندازه گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 1
18 عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 27
19 نوع شناسی مصرف‎کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم‎گیری خرید (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل سنجش اثر تنش زاهای اجتماعی مرتبط با مشتری بر مشتری مداری کارکنان به واسطه فرسودگی عاطفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 ارایه مدل سنجش اثر تنشزاهای اجتماعی مرتبط با مشتری بر مشتریمداری کارکنان به واسطه فرسودگی عاطفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
3 ارایه مدل سنجش اثر تنش زاهای مرتبط با محیط فیزیکی کار بر مشتری مداری به واسطه فرسودگی عاطفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
4 ارایه مدل مفهومی نقش واسط وفاداری بر تعهد برند و رفتار شهروندی مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
5 اولویت بندی ابعاد مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بیمه با رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
6 اولویت بندی ابعاد مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بیمه بارویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
7 Strategic Planning for Health Service Sector in Iran (Case Study: A General and Governmental Subspecialty Hospital) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 بازاریابی احساسی: مفهومی جدید در بازاریابی (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت
9 بررسی اثر آگاهی از برند بر وفاداری مشتریان با نقش واسط کیفیت درک شده و ارتباطات برند (مطالعه موردی مشتریان بانک انصار مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
10 بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه برند مواد غذایی بر ترجیح برند با نقش واسط ریسک فیزیکی درک شده و ارزش درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان فست فودهای سطح شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
11 بررسی اثر تجربه برند بر ایجاد وفاداری به برند با در نظر گرفتن نقش واسط اعتماد به برنددر شعب بانک مهر اقتصاد شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
12 بررسی اثر رضایت از برند بر وفاداری برند با میانجی گری اعتماد و دلبستگی به برند(مطالعه موردی:شرکت بیمه ایران استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
13 بررسی اثر قدرت مشتری بر عملکرد کسب و کار الکترونیک به واسطه شدت پذیرش کسب و کار الکترونیک در آژانس های هواپیمائی مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
14 بررسی اثر کیفیت ادراک شده مشتری و تداعی برند به واسطه وفاداری مشتری بر ارزش ویژه برند بانک ملت ( مورد مطالعه: مشتریان کلیدی بانک ملت مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
15 بررسی اثرگذاری، تاثیر اجتماعی بر قصد خرید به واسطه نگرش نسبت به برنامه در رسانه اجتماعی اینستاگرام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
16 بررسی تاثیر آگاهی و تصویر نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری گوشی هوشمند سامسونگ در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
17 بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر قابلیت نوآوری با نقش میانجی گری اشتراک دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 بررسی تاثیر ادراک عدالت سازمانی کارکنان بر رفتارهای ضد شهروندی(مورد مطالعه:کارمندان اداری شرکت برق منطقهای خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
19 بررسی تاثیر انتشار اطلاعات در فضای مجازی در جهت برند سازی شخصی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی
20 بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد محصول جدید با درنظر گرفتن نقش واسط قابلیت آمیخته بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
21 بررسی تاثیر پیوندهای مالی، اجتماعی و ساختاری بر قصد ماندن مشتریان از طریق بهبود یا تقویت ارزش ادراک شده مورد مطالعه: هتلهای 4 و 5 ستاره شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
22 بررسی تاثیر تداعی و وفاداری نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری (مورد مطالعه: جوانان خریدار گوشی هوشمند سامسون گدر شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
23 بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغییر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
24 بررسی تاثیر هویت ملی و جهان وطن گرایی مصرف کننده بر قصد خرید پوشاک ساخت کشور ترکیه بواسطه ملی گرایی مصرف کننده و ارزیابی نسبت به پوشاک ترک از منظر تئوری هویت اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
25 بررسی تأثیر همکاری مشترک و ظرفیت نوآوری و نتایج بازاریابی به واسطه مدیریت دانش مشتری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
26 بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی با میزان اهمیت ابعاد کیفیت در خدمات بانکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
27 بررسی عوامل موثر بر تمایل به استفاده مشتریان از تجارت الکترونیک در صنعت فولاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
28 بررسی میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی با استفاده از مدل اصلاح شده پذیرش فناوری TAM2 مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
29 بررسی نقش استراتژی های بازرگانی بر عملکرد شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
30 بررسی نقش تجزیه و تحلیل بازاریابی و زیرکی بازار برکسب مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
31 بررسی نقش کیفیت خدمات در ارتباط با ادراک مشتری و قصد خرید در مراکز خرید بزرگ شهر مشهد مقدس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
32 بررسی نقش میانجی گر عشق به برند و دانش برند در رابطه بین تجربه و وفاداری نسبت به برند (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
33 بررسی نقش واسط ادراک مشتری در رابطه تجربه اقتصادی بر قصد خرید (مورد مطالعه: مراکز خرید بزرگ شهر مشهد مقدس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
34 بررسی نقش واسط وفاداری به برند در رابطه ی بین عشق به برندو بازاریابی دهان به دهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
35 بررسی نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات غذایی فراسودمندو تاثیرآن بز قصد خرید اینگونه محصولات(مطالعه موردی عصاره مالت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
36 برند و اهمیت در آن در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
37 تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری به واسطه اعتماد مشتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
38 تاثیر انگیزه های پاداش، اجتماعی و توانمند سازی بر اعتماد به خرده فروشان آنلاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
39 تاثیر پیوندهای رابطه ای بر قصد ماندن مشتریان هتل: بررسی نقش میانجی ارزش ادراک شده مورد مطالعه: هتلهای 4 و 5 ستاره شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
40 تاثیر تعهد و اعتماد برند بر رفتار شهروندی مشتریان بواسطه وفاداری مورد مطالعه :هتل های پنج ستاره شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
41 تاثیر سودمندی درک شده و اعتماد بر قصد خرید آنلاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
42 تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه ی وفاداری به برند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
43 تاثیر مسئولیت اجتماعی دیجیتال بر قصد خرید مصرف کننده در دوران همه گیری کوید-۱۹ (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
44 تاثیرگذاری ارزش درک شده برند بر وفاداری برند با میانجی گری اعتماد و دلبستگی به برند(مطالعه موردی:شرکت بیمه ایران استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
45 تحلیل عوامل موفقیت بر استارتاپ ها با رویکرد SWOT (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
46 جستاری پیرامون تاملات نظری و دشواری های عملی تبیین رفتار مصرف کنندگان داخلی در عصر جهانی شدن بازارها (با تاکید بر مفهوم رفتار مصرف کننده و مکانیزم های روان شناختی موجد آن) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
47 سنجش آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه حکیم سبزواری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
48 نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
49 واکاوی عناصر هویتی بر رفتار مصرف کننده (بر اساس نظریه مقوله بندی هنری تاجفل و ریچارد جنکینز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری