دکتر مسعود تقوایی

دکتر مسعود تقوایی استاد، دانشگاه اصفهان

دکتر مسعود تقوایی

Dr. Masoud Taghvaei

استاد، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر اراک (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 1
2 An Evaluation of Large-Scale Commercial Buildings Architectural Space Indicators with an Approach to Urban Threats and Risks (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 26
3 Assessment of eight march passes of Isfahan city by planning approach & urban passive defense (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 4، شماره: 2
4 آسیب شناسی فرهنگی واجتماعی بافت های مساله دار شهری(مورد مطالعه: بافتهای فرسوده کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 2
5 آمایش سرزمین و راهبردهای توسعه گردشگری پزشکی در راستای گسترش دهکدههای سلامت، نمونه موردی: منطقه دو سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 7
6 ارایه مدلی برای تبیین فقر در مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
7 ارزیابی تاب آوری بافت تاریخی شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 1
8 ارزیابی راهبردی ساختار فضایی شهرها با تاکید بر الگوهای نوین آمایش شهری (پژوهش موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 3
9 ارزیابی سازگاری شاخص های مکان یابی ساختمان های تجاری بزرگ مقیاس با رویکرد تهدیدات و مخاطرات شهری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
10 ارزیابی سناریوهای آسیب انسانی (تلفات) در کاربریهای شهری بر اثر حریق در پی زلزله مطالعه ی موردی: مناطق ۱ و ۶ شهرداری شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 2
11 ارزیابی عوامل موثر بر تحقق شهرهای الکترونیک مورد شناسی: شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 15
12 ارزیابی عوامل موثر بر مکان یابی اسکان اضطراری (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 2
13 ارزیابی کمی و پهنه بندی ریسک مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله)بر اساس روش(ETA) مورد :مناطق ۱ و۶ شهرداری شیراز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 18
14 ارزیابی میزان رضایتمندی از مسکن های سازمانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 59
15 ارزیابی و تحلیل شاخص های حمل ونقل پایدار شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 1
16 ارزیابی و مقایسهی توسعهی نواحی ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 4
17 ارزیابی وضعیت و نحوه ی توسعه فضای سبز شهری شیراز در راستای توسعه پایدار با استفاده از رویکرد استانداردمبنا (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 29
18 استراتژی توسعه شهری با تأکید بر توانمندسازی محلات شهری مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
19 انتخاب مکان بهینه به منظور ساخت اماکن ورزشی روباز با استفاده از GISمطالعه موردی: منطقه های 5 و 6 شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
20 Comparison and analysis of the cognitive effect of the role of memory index on promoting the sense of belonging of residents in new and old neighborhoods in Shiraz City (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 2
21 Situation Assessment of Schools in Isfahan Educational Secondary Districts in Probable Disaster and Emergency Evacuation (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 10، شماره: 1
22 Spatial autocorrelation analysis of population in relation to the seismic vulnerability (Case study: city of Najaf Abad (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 8، شماره: 1
23 The Effect of Vitality Aspect on the Intimacy Feeling of Shiraz Urban Neighborhoods Inhabitants (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 12، شماره: 2
24 Vulnerability assessment of housing units in Shiraz city based on skeleton indexes (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 6، شماره: 3
25 بازنگری در نقش و عملکرد فضاهای سبز و باز در مدیریت بحران شهر بروجن (نارسائی ها و مشکلات) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 75
26 باغشهر دریایی و تحلیل چیدمان فضایی سکونتگاه ها مطالعه موردی: بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 67
27 برآورد میزان آسیب پذیری و تاب آوری کاربری های شهری در شرایط بحران و تخلیه اضطراری مورد: مدارس ناحیه دو آموزشی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 56
28 بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 2
29 بررسی پراکنش فضایی جرم درمناطق هشت گانه ی شهر شیراز (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 1
30 بررسی رابطه مدیریت بحران و سازماندهی فضایی و امنیت در گردشگری (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 13
31 بررسی سازگاری اکوتیپ های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تاثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 21
32 بررسی عوامل موثر بر بهبود تاب آوری زیست محیطی شهرهای ساحلی (مطالعه ی موردی: شهرهای ساحلی استان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 1، شماره: 2
33 بررسی عوامل موثر در تعادل بخشی به عرصه فضایی استان گیلان (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 8، شماره: 1
34 بررسی و ارزیابی پایداری محله های شهری مطالعه موردی: محله امام زاده عبدالله شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 2
35 بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر بهبود توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 2
36 بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 23
37 بررسی و ارزیابی مسائل جمعیتی شهرستان اردستان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 77
38 بررسی و ارزیابی وضعیت پارکهای شهر اصفهان بر اساس معیارها و ضوابط موجود برای دسترسی معلولان و جانبازان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 2
39 بررسی و تحلیل آلودگی های ناشی از مشاغل شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 56
40 بررسی و تحلیل وضعیت سیستم شهری در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 30
41 بررسی وضعیت تعادل فضایی نظام شهری ایران در سطوح ملی- منطقه ای طی ۶۰ سال اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 1
42 بررسی وضعیت معابر شهر اصفهان براساس معیارها و ضوابط موجود برای دسترسی معلولین و جانبازان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 15، شماره: 57
43 برنامه ریزی استراتژیک توسعه مناطق نمونه گردشگری و انتخاب استراتژی های مناسب مبتنی بر ماتریس SWOT (مطالعه موردی، منطقه نمونه گردشگری بازفت، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 6، شماره: 1
44 برنامه ریزی استراتژیک توسعه منطقه ای ایلام برمبنای رقابت پذیری منطقه ای (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 21، شماره: 1
45 برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری مبتنی بر روش آینده پژوهی و سناریونویسی (مطالعه موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 23
46 برنامه ریزی کاربری اراضی فرهنگی- تفریحی مناطق شهری اصفهان و نقش ICT ۱ در تعادل بخشی منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 18
47 برنامه ریزی و طراحی فضای سبز شهری و تاثیرات متقابل آن بر انسان و طبیعت (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 12، شماره: 47
48 برنامه ریزی و مکان یابی بازارهای روز شهر اصفهان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 19
49 برنامه ریزى راهبرد ى مدیریت بحران زلزله در بافت هاى فرسوده شهرى (مطالعه موردى: بافت فرسود ه شهر سنند ج) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 4
50 به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های آموزشی و پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 2
51 بیان جغرافیایی پایداری محلات شهری مبتنی بر تحلیل چند معیاره فضایی (نمونه موردی: کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 1
52 پهنه بندی آسیب پذیری لرزهای شهری با استفاده از مدل ANP مطالعه ی موردی: شهر نجف آباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 1
53 پهنه بندی و مکانیابی نیروگاه های خورشیدی در استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 28
54 تبیین راهبردهای توسعه گردشگری پزشکی با رویکرد رقابت پذیری مقاصد (نمونه موردی استان فارس) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 2
55 تبیین راهکارهای توسعه گردشگری خلاق در خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 4
56 تبیین شاخص های گردشگری خلاق محور زاینده رود اصفهان از دیدگاه شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 44
57 تبیین مفهوم ریسک و سنجش میزان ریسک لرزه‌ای مناطق شهری (مطالعة موردی: نجف‌آباد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 1
58 تبیین مولفه های اجتماعی، فرهنگی موثر بر گردشگری خلاق از دیدگاه گردشگران (محور زاینده رود اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 11، شماره: 21
59 تبیین مولفه های گردشگری خلاق پایدار در کریدورهای طبیعی شهری مطالعه موردی: محور زاینده رود اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 4
60 تبیین و ارائه الگوی بهینه تخصیص ظرفیت‌های توسعه میان افزای با استفاده از GIS (نمونه موردی: کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
61 تحلیل آسیب پذیری و اولویت بندی کاربری های تاریخی کلانشهر اصفهان در مدیریت بحران و تخلیه اضطراری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 62
62 تحلیل آماری بر روند گسترش ناموزون کاربری شبکه معابر در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 4
63 تحلیل پراکنش فضایی برخورداری از ابعاد عملگرا های گردشگری خلاق (مطالعه موردی شهرستان های استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 82
64 تحلیل پراکنش فضایی خدمات بیمارستانی و درمانگاهی با استفاده از GIS و مدل Topsis ( مورد: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 4
65 تحلیل تطبیقی سطح و میزان توسعه یافتگی اجتماعی شهرستانهای استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 2
66 تحلیل داده های محیطی در استقرار و توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی شهرستان اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دوره: 3، شماره: 1
67 تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 1
68 تحلیل شاخص ها و تبیین راهبردهای تحقق هوشمندسازی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 1
69 تحلیل شاخصه ای کالبدی آسیب پذیری در چینی جاهای فرسوده شهری جهت مدیریت بحران ( مطالعه موردی : شهرستان مرودشت ، استان فارس ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 3، شماره: 3
70 تحلیل شاخصهای موثر بر تحقق شهر خلاق، مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 31
71 تحلیل فرصتها و تهدیدهای توسعه خدمات گردشگری (مطالعه موردی شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 12، شماره: 3
72 تحلیل فضایی آسیب پذیری سکونتگاه های شهری و روستایی در برابر مخاطره زلزله مطالعه موردی: استان گیلان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 3
73 تحلیل فضایی اماکن ورزشی در مناطق ۵ و ۶ اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 10
74 تحلیل فضایی شاخص­های شهر پایدار در کلان‌شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 37
75 تحلیل فضایی ظرفیت های گردشگری استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 3، شماره: 6
76 تحلیل فضایی و سنجش توسعه یافتگی دهستان های شهرستان میاندوآب با استفاده از مدل تاپسیس فازی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 3
77 تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه پارک های شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: پارک های شهر آباده) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 3
78 تحلیل فضایی و مکانیابی بهینه فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: شهر نجف آباد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 6، شماره: 21
79 تحلیل فضایی-جغرافیایی شاخص های رشد هوشمند در مناطق شهری (نمونه موردی: بندر بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 74
80 تحلیل موانع و عوامل موثر در اجرای طرح ها و برنامه ریزی آمایشی استان تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 9، شماره: 1
81 تحلیل مهمترین شاخص های رویکردهای مدیریتی موثر در توسعه شهری (مطالعه موردی: بندرکنگان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 21، شماره: 79
82 تحلیل نابرابری های توسعه ی ناحیه ای در ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 4
83 تحلیل نابرابریهای درون منطقهای توسعه در استان مازندران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 4
84 تحلیل و ارزیابی روند توسعه فضایی کلانشهر شیراز در افق۱۴۱۰ با استفاده از مدل تحول زمین و تکنیک هلدرن (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 40
85 تحلیلی بر پراکنش امکانات و خدمات مسیر گردشگری شمال شرق استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 1
86 تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 1
87 تحلیلی بر توسعه گردشگری در منطقه تفرجگاهی شاندیز مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 42
88 تحلیلی بر راهبردهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 1
89 تحلیلی بر روند تحولات جایگاه شهرهای کوچک در نظام شهری کشور در دوره ۸۵-۱۳۳۵ با استفاده از مدل Balance Sheet (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 1
90 تحلیلی بر سطوح برخورداری مناطق شهری از شاخص های هوشمندسازی شهری؛ مطالعه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 5، شماره: 21
91 تحلیلی بر سیستم شهری استان آذربایجان غربی طی سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 5، شماره: 10
92 تحلیلی بر شاخص های توسعه ی کشاورزی و سطح بندی شهرستان های استان خوزستان با بهره گیری از روش آنالیز اسکالوگرام (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 14
93 تحلیلی بر شاخص های موثر بر تحقق هوشمندسازی در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 10، شماره: 3
94 تحلیلی بر عوامل موثر در عدم استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در روستاهای ایران مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان ازنا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
95 تحلیلی بر میزان اهمیت مؤلفه‌های کیفیت محیطی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
96 تحلیلی بر نظام سکونتگاههای شهری کلان منطقه مرکزی در سالهای ۹۰-۱۳۳۵ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 3
97 تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 1
98 تحلیلی بر وضعیت زیرساختهای گردشگری در شهر اصفهان(با تاکید بر هتل-ها) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
99 تحلیلی بر وضعیت ساختمان های اداری شهر اصفهان به منظور برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 30
100 تحلیلی برنقش اطلاع رسانی درتحقق توسعه پایدارشهری مطالعه موردی: شهراصفهان (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 1، شماره: 9
101 تدوین و ارزیابی شاخص های گسترش دهکده های سلامت با رویکرد توسعه گردشگری پزشکی در جهت یکپارچه سازی خدمات در ایران (یک مطالعه کیفی و کمی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 3
102 تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 7، شماره: 24
103 تعیین جایگاه توسعه یافتگی شهرستان های استان فارس در شاخص های اصلی بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 2
104 تعیین زمان مناسب برای گردشگری شهری در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
105 تعیین و تحلیل سطوح برخورداری شهرستان های استان بوشهر با استفاده از مدل اسکالوگرام (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 1، شماره: 2
106 تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق روستایی استان های کشور بابهره گیری از روش تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
107 تعیین و تحلیل سطوح برخورداری و سطح بندی دهستان های استان زنجان با استفاده از مدل های شاخص مرکزیت و پرستون (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 48
108 توانمندی های محیط طبیعی و نقش آن در برنامه ریزی توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 29
109 توسعه گردشگری پزشکی داخلی در شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 4
110 توسعه گردشگری خلاق با تاکید بر جاذبه های گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
111 توسعه گردشگری فرهنگی با تاکید بر جاذبه های تاریخی(مطالعه موردی: جاذبه های تاریخی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
112 جاذبه های گردشگری در نواحی قطبی مطالعه موردی: هتل های یخی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 11، شماره: 42
113 جایگاه تمرکز زدایی در توسعه و برنامه ریزی روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 12، شماره: 46
114 رابطه متقابل شهر اردستان با مناطق روستایی با تاکید بر دهستان های هفتگانه آن (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 11، شماره: 43
115 ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 2
116 سطح بندی محلات شهری بر اساس میزان بهره مندی از امکانات و خدمات شهری با بهره گیری از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: محلات شهر آباده) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 5
117 سطح بندی میزان توسعه شهری استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از تکنیک های پیشرفته تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 62
118 سطحبندی و سنجش درجه توسعهیافتگی شهرستانهای استان مازندران با استفاده از مدل تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 4
119 سنجش رفاه در کلانشهر شیراز با استفاده از شاخص های کلارک و تابع رفاهاتکینسن (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 8
120 سنجش سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان (با تاکید بر رویکرد تحلیل منطقه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 3، شماره: 11
121 سنجش مکانی پهنه های فقر شهری در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 92
122 سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر تحقق شهر الکترونیک و تحلیل فضایی شکاف دیجیتال در شهرهای متوسط اندام (موردپژوهشی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 1
123 سنجش و تحلیل راهبردهای توسعه شهری با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از منطق فازی (نمونه موردی: بندر بوشهر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 4
124 شناسایی شاخص های فضای سبز دوستدار کودک (مطالعه موردی: پارک ناژوان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
125 شناسایی عوامل کلیدی موثردر ایجاد نابرابریهای منطقه ای استان گلستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 31
126 شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر سطح رضایت گردشگران نوروزی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 6، شماره: 2
127 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 4
128 شناسایی و تحلیل پیشران های موثر بر توسعه پایدار کلان شهر کرمانشاه با رویکرد سناریو مبنا (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 13، شماره: 3
129 شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافتر به روش SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
130 شناسایی و رتبه بندی عوامل مرتبط با مکان یابی دهکده های سلامت: مطالعه موردی استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 14، شماره: 3
131 صنایع روستایی و جایگاه آن در توسعه مناطق روستایی و اقتصاد کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 10، شماره: 40
132 طراحی مدلی برای فقر روستایی و اثر آن بر روی ناپایداری محیط زیست (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 159
133 عوامل طبیعی و بحران های شهری با تاکید بر صاعقه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 64
134 عوامل موثر در توسعه گردشگری شهری کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 10، شماره: 33
135 کاربرد GPS در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 65
136 کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند ( شهر مرودشت ) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 1، شماره: 4
137 کاربرد مدل شاخص محور (PTVA) در ارزیابی آسیب پذیری مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله) در منطقه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
138 کاربست تاثیر شناختی «شاخص خاطره» بر ارتقای حس تعلق ساکنان محلات جدید و قدیم شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 41
139 کاربست تاثیر شناختی شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایتمندی ساکنین محلات شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 5، شماره: 14
140 گسترش شهرهای الکترونیکی و نقش آن در ارتقای خدمات شهری از دیدگاه شهروندان مورد شناسی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 16
141 گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 14، شماره: 55
142 مدیریت بحران شهرها با تاکید بر سیل (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 79
143 مدیریت گردشگری شهری با تاکید بر برنامه ریزی فضاهای شهری جاذب گردشگر(مطالعه موردی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 9
144 مدیریت و برنامه ریزی بحران در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل SWOT ؛ مطالعه ی موردی: مسیرهای راهپیمایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 6
145 معیارهای مکان گزینی و طراحی مسیرهای دوچرخه سواری (با تاکید بر شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
146 مکان یابی پارک های بزرگ مقیاس برای مراکز شهری با استفاده از فرایند سه مرحله ای تحلیل سلسله مراتبی- شبکه ای (مطالعه موردی: منطقه 8 (تاریخی – فرهنگی) شیراز) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 2
147 مکان یابی و بررسی نقش متل در توسعه گردشگری (مطالعه موردی محور اصفهان-شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 15
148 مکانیابی دهکدههای گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل SWOT (نمونه موردی: ساحل دریاچه کافتر) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 2
149 مکانیابی مراکز اسکان و امداد از منظر مدیریت بحران با ترکیب تکنیکTOPSIS وروش AHP-GISدرشهرسبزوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
150 منطقه بندی کارتوگرافیکی گردشگری در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 27
151 نابرابری های درآمدی و رفاه پایدار شهری(مطالعه ی موردی: کلان شهر شیراز) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 1
152 نظر شهروندان نسبت به وضعیت فست فود و عوامل موثر بر توسعه آن (مورد مطالعه: شهروندان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 8، شماره: 15
153 نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 4
154 نقش مورفولوژی و آمایش شهری در ارتقاء تاب آوری کالبدی- فضایی مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 42
155 نقش و جایگاه برنامهریزی چند بعدی در توسعه توریسم و اکوتوریسم مطالعه موردی: منطقه خرو طبس (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 20، شماره: 3
156 واکاوی پیشران های کلیدی موثر بر توسعه گردشگری خلاق با رویکرد آینده پژوهی موردپژوهش: استان گلستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (بررسی رویکردهای مدیریتی توسعه شهری با تاکید بر رویکردحکمروایی خوب شهری ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
2 (تحلیلی بر رویکردهای مدیریتی توسعه شهری با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار شهری ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
3 Application of Orthogonal Wavelet Transform To Leak Detection in Pipeline Networks (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
4 ارائه مدل ریسک لرزه ای در ارزیابی، ارتقاء تاب آوری و کنترل اثر آبشاری مخاطرات در تشدید بحران(نمونه مطالعاتی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
5 ارزیابی توسعه فیزیکی شهراصفهان باتاکید برپایداری درمسائل زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
6 ارزیابی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهر یزد با استفادهاز مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
7 ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
8 Investigating and explaining the main effective components in the development of a scattered city (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
9 Location Decisions for Health Villages Based on Passive Defense Approach: A Case Study for Isfahan Province, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
10 The Green City Approach Analysis with an Emphasis on Green Architecture (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو
11 بررسی رابطه بین میزان تخریب اراضی زراعی و باغی و میزان رشد توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
12 بررسی روابط میان مخاطرات با ارائه مذلی نوین در ارزیابی ریسک حریق در پی زلسله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
13 بررسی رویکردهای مدیریتی موثر در توسعه شهری با تاکید بر رویکرد مدیریت محله محور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
14 بررسی رویکردهای موفق جهانی تاب آوری، در قالب پروژه تاب آوری رشد یافته هوشمند (SMR) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
15 بررسی مدیریت شهری با رویکردی بر استراتژی توسعه شهری با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
16 بررسی مفاهیم بنیادین رویکرد های توسعه شهری با تاکید بر رویکرد مشارکت پذیری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و فن آوری های نو
17 بررسی مولفه های بنیادین رویکرد های توسعه شهری با تاکید بر رویکرد سرزندگی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
18 بررسی مهم ترین مولفه های موثر در تحقق نظریه رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست
19 بررسی نظریه های توسعه شهری با تاکید بر نظریه شهر الکترونیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
20 برنامهریزی استراتژیک آیندهنگاری تابآوری، رویکرد نوین شهرهای پایدار و خلاق دررویارویی با بحرانها، منطبق با ظرفیتهای فرهنگی اجتماعی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
21 پهنه بندی و تحلیل شاخص اقلیم گردشگری در استان فارس با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
22 تبیین شاخص های موثر بر نظریه توانمندسازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
23 تبیین شاخص های موثر بر نظریه شهر هوشمند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
24 تحلیل نقش مناطق اکوتوریسم ساحلی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: جزیره هنگام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
25 تحلیل و شناسایی توزیع فضایی امکانات زیر ساخت حمل و نقل (مطالعه موردی: شهرستان اصفهان و نطنز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 تحلیلی بر ابعاد و شاخص های شهر تاب آور، به منظور بومی سازی مدل های جهانی (مطالعه موردی کلانشهر اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی
27 تحلیلی بر توانمندی های نوارساحلی استان بوشهر در راستای جذب و استقرار جمعیت بااستفاده ازمدل AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
28 تحلیلی بر توانمندی های نوارساحلی استان هرمزگان درراستای جذب و استقرار جمعیت بااستفاده ازمدل AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
29 تحلیلی بر عملکرد دهکده های توریستی تفریحی نمونه موردی:دهکده توریستی تفریحی زاینده رود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
30 تحلیلی بر وضعیت مناسب سازی مراکز اداری جهت استفاده معلولان و ناتوانان با استفاده از مدل TOPSIS (مطالعه موردی: مناطق 3 وا شهر اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
31 تحلیلی بر وضعیت میدان ها و سالن های ورزشی شهر اصفهان در راستای بهره گیری مطلوب معلولین و جانبازان (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
32 تدوین استراتژی شهری در توسعه منطقه ای مطالعه موردی منطقه فریدن (دریافت مقاله) همایش مجازی آموزش و پژوهش شهرداری های استان کرمان
33 سطح بندی شهرستان های استان یزد از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
34 شناسایی پهنه های مناسب ایجاد کمپینگ به منظور توسعه گردشگری کوهستان با استفاده از (GIS)، نمونه موردی: دهستان خنجشت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم
35 شناسایی و اولویت بندی قابلیت های توسعه گردشگری مذهبی در کلان شهرها بااستفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: کلان شهر شیراز) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
36 مدل های ارزیابی خرابی و بازیابی بافت شهری در تاب آوری لرزه ای شهر ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
37 مدیریت بحران با تأکید بر مراکس بهداشتی درمانی مطالعه موردی: بیمارستان ولی عصر شهر کازرون (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
38 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه فضاهای سبز و باز شهری به منظور توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
39 مشارکت شهروندی در قالب نهادهای مردم پایه محله، الگوی برتر مدیریت کاهش آسیبپذیری سوانح در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
40 مقایسه تطبیقی رویکرد های توسعه شهری با تاکید بر رویکرد سرزندگی و رویکرد مشارکت پذیری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
41 موانع اجرای برنامه ریزی آمایشی در ایران با تاکید بر کلان منطقه البرز جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
42 نقش اجراء، کاربری ها و فضاهای کالبدی شهرهای اسلامی در ظرفیت سازی تاب آوری شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 نقش مدیریت شهری در بازآفرینی بافت فرسوده شهری نمونه مورد مطالعه: مناطق سه و هفت اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی
44 واکاوی فراسنج اقلیمی موثر در معماری سکونتگاههای شهری یاسوج (دریافت مقاله) اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (بارویکرد توسعه پایدار)