مسعود تقوایی

 مسعود تقوایی دانشیار دانشگاه اصفهان

مسعود تقوایی

Masoud Taghvaei

دانشیار دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Evaluation of Large-Scale Commercial Buildings Architectural Space Indicators with an Approach to Urban Threats and Risks (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 26
2 آسیب شناسی فرهنگی واجتماعی بافت های مساله دار شهری(مورد مطالعه: بافتهای فرسوده کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 2
3 ارایه مدلی برای تبیین فقر در مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
4 ارزیابی و تحلیل شاخص های حمل ونقل پایدار شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 1
5 استراتژی توسعه شهری با تأکید بر توانمندسازی محلات شهری مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
6 انتخاب مکان بهینه به منظور ساخت اماکن ورزشی روباز با استفاده از GISمطالعه موردی: منطقه های 5 و 6 شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
7 بررسی عوامل موثر بر میزان جرم در مناطق مختلف شهر شیراز (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
8 بررسی و ارزیابی پایداری محله های شهری مطالعه موردی: محله امام زاده عبدالله شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 2
9 بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی در کلان شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 23
10 برنامه ریزى راهبرد ى مدیریت بحران زلزله در بافت هاى فرسوده شهرى (مطالعه موردى: بافت فرسود ه شهر سنند ج) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 4
11 تحلیلی بر عوامل موثر در عدم استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در روستاهای ایران مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان ازنا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
12 تحلیلی برنقش اطلاع رسانی درتحقق توسعه پایدارشهری مطالعه موردی: شهراصفهان (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 1، شماره: 9
13 تعیین و تحلیل سطوح برخورداری شهرستان های استان بوشهر با استفاده از مدل اسکالوگرام (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 1، شماره: 2
14 تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق روستایی استان های کشور بابهره گیری از روش تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
15 توسعه گردشگری فرهنگی با تاکید بر جاذبه های تاریخی(مطالعه موردی: جاذبه های تاریخی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
16 سنجش رفاه در کلانشهر شیراز با استفاده از شاخص های کلارک و تابع رفاهاتکینسن (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 8
17 شناسایی عوامل کلیدی موثردر ایجاد نابرابریهای منطقه ای استان گلستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 31
18 کاربرد مدل شاخص محور (PTVA) در ارزیابی آسیب پذیری مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله) در منطقه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
19 مدیریت گردشگری شهری با تاکید بر برنامه ریزی فضاهای شهری جاذب گردشگر(مطالعه موردی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 9
20 مدیریت و برنامه ریزی بحران در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل SWOT ؛ مطالعه ی موردی: مسیرهای راهپیمایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 6
21 مکان یابی پارک های بزرگ مقیاس برای مراکز شهری با استفاده از فرایند سه مرحله ای تحلیل سلسله مراتبی- شبکه ای (مطالعه موردی: منطقه 8 (تاریخی – فرهنگی) شیراز) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 11، شماره: 2
22 مکانیابی مراکز اسکان و امداد از منظر مدیریت بحران با ترکیب تکنیکTOPSIS وروش AHP-GISدرشهرسبزوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
23 منطقه بندی کارتوگرافیکی گردشگری در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 27
24 نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of Orthogonal Wavelet Transform To Leak Detection in Pipeline Networks (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
2 ارائه مدل ریسک لرزه ای در ارزیابی، ارتقاء تاب آوری و کنترل اثر آبشاری مخاطرات در تشدید بحران(نمونه مطالعاتی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
3 ارزیابی توسعه فیزیکی شهراصفهان باتاکید برپایداری درمسائل زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
4 ارزیابی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهر یزد با استفادهاز مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
5 ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
6 Location Decisions for Health Villages Based on Passive Defense Approach: A Case Study for Isfahan Province, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
7 بررسی رابطه بین میزان تخریب اراضی زراعی و باغی و میزان رشد توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
8 بررسی روابط میان مخاطرات با ارائه مذلی نوین در ارزیابی ریسک حریق در پی زلسله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
9 بررسی رویکردهای موفق جهانی تاب آوری، در قالب پروژه تاب آوری رشد یافته هوشمند (SMR) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
10 برنامهریزی استراتژیک آیندهنگاری تابآوری، رویکرد نوین شهرهای پایدار و خلاق دررویارویی با بحرانها، منطبق با ظرفیتهای فرهنگی اجتماعی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
11 پهنه بندی و تحلیل شاخص اقلیم گردشگری در استان فارس با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
12 تحلیل نقش مناطق اکوتوریسم ساحلی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: جزیره هنگام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
13 تحلیل و شناسایی توزیع فضایی امکانات زیر ساخت حمل و نقل (مطالعه موردی: شهرستان اصفهان و نطنز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 تحلیلی بر ابعاد و شاخص های شهر تاب آور، به منظور بومی سازی مدل های جهانی (مطالعه موردی کلانشهر اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی
15 تحلیلی بر توانمندی های نوارساحلی استان بوشهر در راستای جذب و استقرار جمعیت بااستفاده ازمدل AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
16 تحلیلی بر توانمندی های نوارساحلی استان هرمزگان درراستای جذب و استقرار جمعیت بااستفاده ازمدل AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
17 تحلیلی بر عملکرد دهکده های توریستی تفریحی نمونه موردی:دهکده توریستی تفریحی زاینده رود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
18 تحلیلی بر وضعیت میدان ها و سالن های ورزشی شهر اصفهان در راستای بهره گیری مطلوب معلولین و جانبازان (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
19 سطح بندی شهرستان های استان یزد از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
20 شناسایی پهنه های مناسب ایجاد کمپینگ به منظور توسعه گردشگری کوهستان با استفاده از (GIS)، نمونه موردی: دهستان خنجشت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم
21 شناسایی و اولویت بندی قابلیت های توسعه گردشگری مذهبی در کلان شهرها بااستفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: کلان شهر شیراز) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
22 مدل های ارزیابی خرابی و بازیابی بافت شهری در تاب آوری لرزه ای شهر ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
23 مدیریت بحران با تأکید بر مراکس بهداشتی درمانی مطالعه موردی: بیمارستان ولی عصر شهر کازرون (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
24 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه فضاهای سبز و باز شهری به منظور توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
25 مشارکت شهروندی در قالب نهادهای مردم پایه محله، الگوی برتر مدیریت کاهش آسیبپذیری سوانح در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
26 موانع اجرای برنامه ریزی آمایشی در ایران با تاکید بر کلان منطقه البرز جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
27 نقش اجراء، کاربری ها و فضاهای کالبدی شهرهای اسلامی در ظرفیت سازی تاب آوری شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 واکاوی فراسنج اقلیمی موثر در معماری سکونتگاههای شهری یاسوج (دریافت مقاله) اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (بارویکرد توسعه پایدار)