عبدالعظیم آجیلی

 عبدالعظیم آجیلی دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

عبدالعظیم آجیلی

Abdolazim Ajili

دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی منابع استحصال آب کشاورزی وراهکارهای جلوگیری از آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثرات کشاورزی بر محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثزات آلودگی های آفت کش های کشاورزی در آب، خاک و مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 امنیت غذایی و تاثیر آن بر توسعه پایدار مناطق روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
5 امنیت غذایی و چالش های توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
6 بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در توسعه مدیریت تلفیقی آفات درکشاورزان گنذم کار استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
7 بررسی تأثیرات ریزگردها بر پوشش گیاهی (اهمیت، پیامدها، راهکارها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
8 بررسی دانش، نگرش و رفتار ایمنی کشاورزان سبز یکار شوش در استفاده از سموم آفت کش (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
9 بررسی ضرورت نیاز به آموزش کارآفرینی و خوداشتغالی در بین دانشجویان کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
10 بررسی عوامل مؤثربرتوسعه روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
11 بررسی منشأ ریزگردها (اهمیت، پیامد و راهکارها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
12 بررسی نقش خشکسالی در تولیدات کشاورزی و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
13 بررسی نقش دولت در سیاست گذاری و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
14 بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی(موردمطالعه: شهرستان شوش) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 بررسی نقش و اهمیت ترویج و آموزش کشاورزی درایجاد و پرورش روحیه کارآفرینی و اشتغال زایی دردانشجویان رشته کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
16 تاثیر ریزگردها در افزایش آلودگی هوا و محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
17 تحلیل دانش فنی گندم کاران پیرامون فناوری های حفاظت خاک در حوزه آبخیز شهید مدرس استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
18 تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی بابهره گیری ازروش تاکسونومی عددی مطالعه موردی دهستان عنافجه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 تلفیق دانش بومی و دانش مدرن در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 تلفیق دانش بومی و دانش نوین در کشاورزی ارگانیک؛ گامی در جهت رسیدن به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 تمهیدات ترویج کشاورزی در بروز خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
22 توانمندسازی کشاورزان و تأثیر آن در توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 خصوصی سازی ترویج کشاورزی، راهبردی در دستیابی به اهداف توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
24 شناسایی الگوی بهینه مدیریت منابع آب و تاثیر آن در کاهش اثرات خشکسالی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
25 شناسایی الگوی بهینه مدیریتمنابع آب و تأثیر آن در کاهش اثرات خشکسالی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 شناسایی مدیریت بهینه آب و تاثیر آن درمناطق خشک و کاهش خشکسالی خوزستان اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
27 صنعت گردشگری و بررسی نقش آن در تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه پایدار روستائی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
28 کشاورزی ارگانیک رویکردی نوین در دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
29 گردشگری و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
30 مدیریت بهینه منابع آب رویکردی درجهت توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
31 مدیریت پایدار منابع خاک با رویکرد کشاورزی حفاظتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
32 مدیریت توسعه پایدار منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
33 مسائل و مشکلات بیمه محصولات کشاورزی ازدیدگاه باغداران سیب (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
34 مقایسه مصرف سموم و کودهای شیمیایی در بین ذرت کاران شهرستانهای اندیمشک، دزفول و شوش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
35 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در کاهش میزان ضایعات محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
36 نقش دانش بومی در مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
37 نقش زنان روستایی در امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 نقش کشاورزی دقیق دربهبود توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
39 نقش واهمیت محیط زیست واکولوژی درکشاورزی پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
40 نقش یادگیریهای سیار در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
41 هدفمندی مدیریت زیرساخت های گردشگری با توجه به بحران اقتصادی آن در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز