پروفسور غلامرضا رضایی

پروفسور غلامرضا رضایی استاد  گروه ریاضیات و كاربردهای آن دانشگاه سیستان و بلوچستان

پروفسور غلامرضا رضایی

Prof. Gholamreza Rezaei

استاد گروه ریاضیات و كاربردهای آن دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.