نظام الدین رحیمیان

 نظام الدین رحیمیان استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم

نظام الدین رحیمیان

Nezamedin Rahimian

استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر چرخه عمر واحد تجاری بر قیمتگذاری خدماتحسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 28
2 ارتباط میان ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 3
3 بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر مدل-های پیش بینی ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 60
4 رابطه بین کیفیت افشا و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 4
5 رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 40
6 ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
7 کشف تقلب با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش و نسبت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 3
8 کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 52
9 مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها : مفاهیم، ابعاد، نظریه ها و مروری بر مدل های آن (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 8، شماره: 4
10 هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تعامل کیفیت حسابرسی مستقل و ساختار مالکیت بر مدیریت سود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
2 بررسی ارتباط بین بکارگیری مفاهیم حسابداری مسئولیت های اجتماعی با اندازه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
3 بررسی ارتباط بین ساز و کارهای داخلی و خارجی نظام راهبری بر کیفیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
5 بررسی رابطه بین سازوکارهای اصول راهبری شرکت ها و سودآوری با توجه به چرخه عمر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
6 بررسی رابطه بین مدیریت ریسک و ارزش شرکت با تاکید بر نقش ویژگی های هیات مدیره و کمیته حسابرسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
7 بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد(بازده )وارزش شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
8 بررسی نقش سازوکارهای راهبری در رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 تأثیر نظام راهبری شرکتی بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
10 رابطه بین محافظه کاری حسابرس، اقلام تعهدی غیرعادی و ارائه بند درباره تداوم فعالیت در گزارشهای حسابرسی ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران