دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی استاد دانشگاه فردوسی

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

Dr. Mohamad Hossein Papeli Yazdi

استاد دانشگاه فردوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی پیامدهای اجتماعی بحران کمبود منابع آب در مناطق کویری (مطالعه موردی شهرستان اردکان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 24، شماره: 77
2 تحلیل فرهنگی دانش بومی در زنجیره ابزار قنات (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 6، شماره: 12
3 چوپان: روابط بین چوپان و مالکان در شمال خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 9، شماره: 18
4 ساماندهی صنایع بازیافت مواد زاید جامد در شهر مشهد لزوم ایجاد شهرک بازیافت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 2، شماره: 3
5 سنجش فاصله قومی و همزیستی مسالمت آمیز در فضا های چند قومی نمونه موردی:خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 5، شماره: 3
6 گردو:نماد صبوری دهقانی (دانش بومی کاشت ،داشت و برداشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتحاد اسلامی از طریق ایجاد اتحادیه اقتصادی جهان اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
2 بررسی نقش موانع قانونی مدیریت سیاسی فضا بر ناکارآمدی مناطق آزاد ساحلی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل
3 بمب اتمی ایران و اسرائیل (حوزه جغرافیایی انفجار) (دریافت مقاله) نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران
4 مطالعه وبررسی وضعیت مدیریت پسماند روستایی و مراکز جمعیتی حاشیه شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
5 ویژگی های بازار شهر اسلامی (نمونه شهر یزد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
6 یخچال و تولید یخ مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم