الهام بوشهری

 الهام بوشهری استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت

الهام بوشهری

Elham Bushehri

استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Prevalence of Anxiety Among students of Hormozgan University of Medical Sciences in 2007 (دریافت مقاله) مجله بیماری و تشخیص دوره: 1، شماره: 2
2 راهکارهای ارتقاء سطح کیفی آموزش زبان تخصصی پزشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 3، شماره: 2