دکتر افشین پوراحمد

دکتر افشین پوراحمد گروه شیمی دانشکده علوم

دکتر افشین پوراحمد

Dr. Afshin Pourahmad

گروه شیمی دانشکده علوم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی فعالیت ضد باکتری نانوذره های منیزیم اکسید در زئولیت ZSM-۱۲ تهیه شده از پوسته برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 6
2 Fabrication, characterization and antibacterial properties of Ag2O QDs in molecular sieve matrix synthesized from rice husk silica at room temperature (دریافت مقاله) نشریه آسیایی شیمی سبز دوره: 4، شماره: 4
3 Green chemistry approach for the synthesis of CuO nanostructure (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 7، شماره: 2
4 Synthesis of fused Azo-linked ۱, ۲, ۴-Triazole-۳-Thione derivatives using Ag۲S/RHA-MCM-۴۱ nanocomposite (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 13، شماره: 1
5 The green synthesis of magnesium oxide nanoparticles in MFI type zeolite and its application as a photocatalyst (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 5، شماره: 3
6 ساخت، شناسایی و بررسی خواص ضدباکتری نانوذرات MgO در ماتریس زیولیتی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Synthesis and characterization of a novel nanocomposite zeolite @ metal–organic framework core @shell as UV light driven photocatalyst (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
2 Synthesis and characterization of CoS nanoparticles encapsulated in mesoporous aluminosilicate material by solid-state reaction (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
3 Synthesis and Characterization of Semiconductor Nanoparticles in Microporous and Mesoporous Molecular sieves (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
4 Synthesis and characterization of ZnS nanoparticles in mesoporous MCM-41 nanoparticles (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
5 تشکیل نانوذرات نیمه رسانای NiS و CoS در زئولیت موردنیت (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
6 سنتز نانو ذرات سولفید کبالت در زئولیت 5 - ZSM با دو روش تبادل یونی و آبی گرمابی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
7 سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت گرافن – نانو ذرات اکسید روی و کاربرد آن برای فعالیت های ضد میکروبی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
8 شیمی سبز برای سنتز نانوکامپوزیت – RSA/MCM-41 نانوذرات اکسید منیزیم و مطالعه خواص اسپکتروسکوپی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
9 مطالعه روی زیولیت ZSM-5 به دست آمده از سیلیس پوسته برنج برای سنتز نانو ساختار نیمه رسانای MgO با روش های تبادل یونی و واکنش حالت جامد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی