دکتر احمد مرتاضی

دکتر احمد مرتاضی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز

دکتر احمد مرتاضی

Dr. Ahmad Mortazi

دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی معنای قیام امارات و اصول به جای قطع با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 60
2 اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 13، شماره: 49
3 اثر اقدام به خودکشی بر وضعیت حقوقی وصیت با رویکرد انتقادی به ماده ۸۳۶ ق.م. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 15، شماره: 1
4 اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 25
5 اعتبارسنجی شهادت مرد در اثبات زنای همسر (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 25
6 امکان سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 15، شماره: 53
7 امکان سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 20، شماره: 50
8 امکان سنجی جریان استصحاب در امور اعتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 78
9 بررسی تطبیقی نظریه ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 6، شماره: 12
10 بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 35
11 پژوهشی در ملاک تاثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز ! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 11، شماره: 20
12 تاملی در استثناءات ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی(مصوب۱۳۹۲) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 36
13 تبیین وضعیت حقوقی معاملات شوهر به قصد فرار از پرداخت مهریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 6، شماره: 11
14 تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 14
15 تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 4
16 تعیین حدود شرعی کاربری بانک های اسپرم بر مبنای اندیشه های فقهی امام خمینی (س) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 24، شماره: 95
17 جرم انگاری توهین به شورای نگهبان با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 13، شماره: 40
18 حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصص و اثر آن در جواز تمسک به قضایای عام فقهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه دوره: 99، شماره: 1
19 خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 8، شماره: 20
20 درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 4، شماره: 1
21 زمان مالکیت مضارب بر سود از دیدگاه مذاهب فقهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 7، شماره: 14
22 قواعد عمومی «خیارات» از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 9، شماره: 31
23 مبانی فقهی حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 9، شماره: 19
24 نقدی برتفاسیرحقوقی ماده 218قانون مدنی و ارایه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 17
25 واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 12، شماره: 47
26 واکاوی مستندات دیه جنایت بر مجموع پلک ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی ماده ۵۹۰ و ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 16، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اسباب سلب حضانت در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات
2 بررسی فقهی تماشای مسابقات ورزشی مردان توسط زنان (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید
3 بررسی مبانی و آثارتعهدات طبیعی در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
4 تحلیل مبانی فقھی حکم غیابی در ماده 303 آیین دادرسی مدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
5 در قفای علم: نقد و بررسی آیه 36 سوره اسراء با تمرکز بر تفسیر المیزان (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)