رضا بیریا

 رضا بیریا استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)

رضا بیریا

Reza Biria

استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of Syntactic Complexity via Coh-Metrix: Similarities and Differences of Ph.D. Dissertations Written by Iranian University Students and English Native Speakers (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
2 Contributory Role of Critical Thinking in Enhancing Reading Comprehension Ability of Iranian ESP Students (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 3، شماره: 3
3 Exploring Interactive and Interactional Metadiscourse Markers inDiscussion Sections of Social and Medical Science Articles (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 2، شماره: 4
4 Syntactic Priming Effects on EFL Learners’ Production and Retention of Indirect Questions (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Contrastive Pragmalinguistic Analysis of Theme Zone and Its Necessity in Two Different Persian Translated Versions of The Secret (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در زمینه آموزش زبان انگلیسی، مترجمی و زبانشناسی
2 A Corpus-based Study of Cohesive Conjunctions in Medical Research Articles Written by Iranian and Non- Iranian Authors (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
3 Activating Lexical Learning Strategic Plan Based on Depth and Breadth of Active/Passive L2 Lexical Repertoire (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی و زبان شناسی
4 Developing an integrative Perspective on Dynamic Assessment Model: A Reconstruction of Vygotsky s Theory of ZPD (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 Efficacy of Content and Language Integrated Learning (CLIL) Pedagogical Techniques in Improving Aviation Students’ Engagement in Attaining the Specified Learning Outcomes (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
6 Enhancing Iranian Pilots’ Aviation English Proficiency and Motivation through the Application of Content and Language Integrated Learning (CLIL) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
7 Exploring Iranian Translation Students` Attitudes of Hybrid Learning Approach To Improve L2 Advanced Writing Skills (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
8 Exploring the Relationship between Learner Variables and Application of Reading Strategies: The Case of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
9 Impact of Explicit Instruction of Strategic Thinking on Iranian Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension and L2 Lexical Growth (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی مطالعات زبان انگلیسی
10 Improving Willingness to Communicate of Intermediate Iranian EFL Learners Through Process-Based Writing Instruction (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
11 Iranian Test-takers’ Field of Study and Their Performance on TOEFL Sub-tests: A Correlational Study (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
12 The Impact of Translating Ability and its Accuracy on the Oral Performance of Intermediate Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان