دکتر امید بهبودی

دکتر امید بهبودی استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

دکتر امید بهبودی

Dr. Omid Behboodi

استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از مولفه های نگرشی تا تمایل به خرید؛ بررسی نقش آمیخته بازاریابی، مسئولیت اجتماعی و کیفیت ادراک شده؛ رویکردی به بازاریابی سبز (مورد مطالعه: مشتریان محصولات ارگانیک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 10، شماره: 1
2 Impact of Inclusive Leadership on Team Voice and Innovation: The Role of Performance Pressure in Iraq Refineries (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پردازش دانش دوره: 2، شماره: 4
3 Investigating the Impact of Visual Attention on Brand Recall with Moderating Role of Brand Usage Experience in four and five star hotels in the religious city of Mashhad (دریافت مقاله) مجله مدلسازی بازاریابی بین الملل دوره: 3، شماره: 2
4 The effect of tourists' memories on Tourist purchasing behavior: An approach to spiritual tourism (Case Study: Tourists in Mashhad) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری، فرهنگ و معنویت دوره: 5، شماره: 2
5 بررسی استراتژی های وفادارسازی و ارتباطات شفاهی مشتریان محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان برند آدیداس در عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی پیشایندها و پیامدهای رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری روستایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 8، شماره: 15
7 بررسی تاثیر ارزش ویژه برند در قصد بازدید گردشگران، تحلیل نقش نگرش به برند و عملکرد برند در صنعت گردشگری لوکس (مطالعه موردی دهکده توریستی نمک آبرود) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 6، شماره: 12
8 بررسی تاثیر اشتراک دانش سازمانی بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی قابلیت نوآوری و تعدیلگری مقیاس شبکه سازی و قدرت ارتباط (مورد مطالعه شرکت های کوچک و متوسط عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 6، شماره: 1
9 بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
10 بررسی تاثیرپذیری رفتار شهروندی از مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 1
11 بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی؛ تحلیل نقش سابقه خدمت (مطالعه موردی: حرم مطهر امام رضا (ع) ) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 6، شماره: 23
12 بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری آرام در میان گردشگران شهری برپایه نظریه رفتاری هدفمحور (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اخلاقی مصرف کنندگان محصولات سبز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 2
14 بررسی همگون سازی هوش تجاری در کسب وکار: تحلیل نقش فشارهای بیرونی و تعهد مدیران عالی در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 3
15 پیامدهای ناشی از سردرگمی مصرف کننده؛ بررسی نقش تعدیلگری اعتماد (مورد مطالعه: برندهای مواد غذایی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 8، شماره: 3
16 پیش بینی وفاداری مسافران پروازهای خارجی (مورد مطالعه: هواپیمایی ماهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 7، شماره: 13
17 تاثیر ارزش دانش مدیران عالی بر شیوه های اشتراک دانش، نوآوری باز و عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 5، شماره: 1
18 تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف کنندگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 3
19 تاثیر بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی: تحلیل نقش تصویر کشور تولید کننده و نگرش به برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 1
20 تاثیر تاییدیه های محصولات خارجی بر ارزش ادراک شده و وفاداری مشتریان با نقش تعدیلگری روابط فرااجتماعی (مورد مطالعه: تجهیزات دندانپزشکی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 3
21 تاثیر تعاملات آنلاین بر نیات رفتاری خریداران: کاربست مدل پذیرش فناوری موبایل و عوامل شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 2، شماره: 4
22 تاثیر کلان داده بر عملکرد سازمان: بررسی نقش عملکرد نوآورانه (مورد مطالعه: بانک آینده) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 2، شماره: 2
23 تاثیر گرایش به کارآفرینی، گرایش به بازار وگرایش به مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار: بررسی نقش میانجی توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رهیاری (کوچینگ) در مدیریت و توسعه بهره وری دوره: 1، شماره: 1
24 تاثیر هویت جوامع برند و مشوق ها بر وفاداری به برند از طریق تعاملات آنلاین برند (مورد مطالعه: کاربران اینستاگرام برند پاندورا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 8، شماره: 4
25 تاثیرپذیری عملکرد سازمان از پراکندگی قابلیت های بازاریابی بین المللی بین سازمانی؛ بررسی نقش میانجی انطباق برنامه بازاریابی و نقش تعدیل گر پویایی بازار و هماهنگی بازاریابی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 2
26 تأثیر نشانگرهای حسی بر تمایل به خرید مشتریان محصولات ارگانیک با نقش میانجی اخلاق‌مداری برند (مورد مطالعه: مشتریان محصولات ارگانیک نفس) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 4
27 تحلیل روابط چندگانه ساختاری نقش چشم انداز زمان آینده در نحوه شکل گیری قرارداد روان شناختی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 2
28 رشد و توسعه عملکرد مالی و ارتباط با مشتری در صنعت بیمه از طریق تاکتیک های بازاریابی رابطه مند (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 23
29 شناسایی نشانگرهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت میزبانی بین المللی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 1
30 عوامل مؤثر در بروز رفتار سرمایه‌گذاران با رویکرد پدیدارنگاری (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 3
31 عوامل موثر بر قصد خرید محصولات آرایشی خارجی توسط آقایان: بررسی نقش نگرش مصرف کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 3
32 نقش آفرینی معنویت و تجاری سازی در شکل گیری برند مقاصد گردشگری مذهبی با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 49
33 نقش تعصب های فردی در رفتار خرید آنلاین با توجه به میانجیگری قوم گرایی مصرفکنندگان (مورد مطالعه: برندهای داخلی پوشاک در اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 34، شماره: 1
34 همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات، کسب و کار و بازاریابی و اثر آن بر عملکرد صادراتی و تجاری در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل مفهومی به منظور بررسی رابطه تصویر ذهنی کشور مبدا و کیفیت رابطه بر تصویر برند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
2 انعطاف پذیری مشتری؛ پیشایندها و پسایندها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
3 Literacy skills in line with labor productivity and labor organizations aimedat supporting(Case study: Vocational and Technical Head Office of Khorasan Razavi) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
4 بررس رابطه بین ویژگی های شخصیتی و میزان رضایت شغلی دبیران آموزش و پررورش ناحیه 4 مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
5 بررسی تاثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی بر واکنش های مشتریان از طریق ارزش ویژه برندمورد مطالعه هواپیمایی ایران ایر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی
6 بررسی تاثیر مولفه های ارزش ویژه ی مشتری بر وفاداری مشتریان از طریق نقش میانجی اعتماد (موردمطالعه: مشتریان شرکت بیمه ی ملت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
7 بررسی تاثیر ویژگی های اجتماعات برند آنلاین بر مشارکت مصرف کننده و وفاداری بهبرندمورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی
8 بررسی رابطه بین ویژگی های اصلی شغل با تعهد سازمانی مطالعه موردی: کارکنان دانشکده علوم پزشکی نیشابور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری مدیران (مورد مطالعه: مدیران اماکن مذهبی) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی
10 بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکت های صنعت کاغذ و چاپ ونشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
11 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
12 بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
13 بررسی کهن الگو های برند، مفاهیم و نظریه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
14 بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: سازمانهای گردشگری استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
15 بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
16 بررسی نقش کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
17 بین المللی سازی کسب و کارها با تاکید بر رقابت -تکنولوژی و تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
18 پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان: بررسی نقش فرهنگ سازمانی و جوسازمانی در صنعت راهبردی چاپ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
19 پیشایندها و پسایندهای عشق به برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
20 تاثیر استراتژیهای سازمانی بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
21 تاثیر اعتبار نام تجاری (برند) بر نیت خرید گردشگران استفاده کننده از خدمات هواپیمایی آسمان با نقش میانجی سهولت تصمیم گیری و تعهد عاطفی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
22 تاثیر سیستم کنترل مدیریت بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
23 تاثیر نقش خلاقیت فردی کارکنان بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
24 تاثیر نقش خلاقیت فردی کارکنان بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
25 جهت گیری های راهبردی در سطح کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد برند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
26 رابطه بین تبلیغات و ارزش ویژه برند ازدیدگاه مشتری باتوجه به استراتژی کششی درصنعت موادغذایی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
27 مدل سازی ساختاری داشبورد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
28 مدل سازی عوامل موثر بر نیت رفتاری خریداران مکمل های ورزشی (مورد مطالعه: باشگاه های پرورش اندام شهر مشهد) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
29 وفاداری مشتریان در صنعت هواپیمایی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد