سیدعلی اکبر صفوی

 سیدعلی اکبر صفوی دانشگاه شیراز،برق- کنترل

سیدعلی اکبر صفوی

Seyedaliakbar Safavi

دانشگاه شیراز،برق- کنترل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک الگوریتم جدید در ترکیب GPS/ABS مبتنی بر منطق فازی برای ناوبری خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 2، شماره: 7
2 انقلاب چهارم صنعتی و رویکردهای لازم برای سیاستگذاران علمی، اقتصادی و صنعتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 13، شماره: 47
3 اولین آزمایشگاه مجازی و از راه دور ایران برای مهندسان کنترل:طراحی و اجرا (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 34
4 Measuring Satisfaction of Some Postgraduate Engineering Students at Shiraz University about Virtual and Remote Laboratories (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی عملکلرد چرخه روغن نیروگاه سهموی خورشیدی شیراز بخش اول: مدلسازی و مانیتورینگ (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 1
6 پیش بینی خشک سالی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی،مطالعه ی موردی : ایستگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 8
7 حذف نویز به صورت فعال در سیگنال های باند باریک و طیف گسترده به کمک تکنیک یادگیری کیو (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 4، شماره: 1
8 حذف نویز صوتی تناوبی با روش فعال و هوشمند (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 3، شماره: 1
9 حل سینماتیک وارون روبات های فرافزونه ای با استفاده از شبکه عصبی موجکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 40، شماره: 1
10 شایستگی های دانشجویان مهندسی و الزامات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای انطباق با صنعت ۴.۰: مطالعه ای مبتنی بر روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 24، شماره: 96
11 طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه های یادگیری الکترونیکی در موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 2
12 طراحی رویتگر امن با ورودی ناشناخته با استفاده از رمزنگاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 2
13 طراحی و اجرای آزمایشگاه های مجازی زمان حقیقی و کنترل از راه دوردر راستای تحقق آموزش های مجازی و از راه دور (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
14 طراحی و توسعه یک محیط شبیه ساز جهت نیروگاه ۲۵۰kw خورشیدی شیراز بر پایه مدل سازی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 15، شماره: 3
15 کنترل غیرمتمرکز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 2
16 کنترل ونظارت زمان حقیقی ازطریق شبکه به کمک LabVIEW وmatlab (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 38
17 مدلسازی تاثیرات جریان های ترافیکی بر آلودگی هوای شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 1
18 واکاوی تیم های مجازی پژوهشی در نظام آموزش عالی کشور: مطالعه موردی کیفی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمایشگاه های مجازی و از راه دور و جایگاه آنها در یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک
2 ارائه راهکاری برای حل مساله همطمانسازی در سیستم های آشوبناک (LPV) اسا رویتگرهای مبتنی بر شبکه های عصبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 ارزشیابی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت
4 ارزیابی درونی بخش مهندسی قدرت و کنترل دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
5 استخراج معادلات حرکت یک جسم جرم متغیر در زیرآب و مدلسازی شش درجه آزادی آن به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 استفاده از شبکه عصبی در یافتن ضرایب هیدرودینامیکی یک سیستم خودگردان زیر آبی جهت مدل سازی شش درجه آزادی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
7 اعتبار دهی و نظارت بر دوره های یادگیری الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک
8 بررسی راهکارهای مختلف الگوسازی بزرگراه ها و ارایه دو راهکارهوشمند مدل سازی بر پایه ویونت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 بررسی کنترل دمای روغن ورودی به مزرعه کلکتور نیروگاه250kwخورشیدی شیراز (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
10 بکارگیری فناوری کنترل و نظارت از راه دور آبیاری کشاورزی در راستای آزادسازی ظرفیت خطوط 20 کیلوولت و ایستگاه های فوق توزیع (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
11 بویلرهای نیروگاه کرمان HP مانیتورینگ کنترل ولو دی سوپرهیتر (PCA) با بهره گیری از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
12 به سوی توانمندسازی کلاس درس دانشگاهی هوشمند برپایه اینترنت اشیا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک
13 پیش بینی خشکسالی شیراز به کمک شبکه عصبی رادیال بیس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
14 تأثیر برگزاری آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی همزمان با آموزش مباحث تئوری در ارتقاء سطح کیفی دانشجویان رشته های فنی مهندسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
15 تعیین پروفایل سطح خاک به کمک سنسورهای نوری و پردازش داده ها با استفاده از تبدیل ویولت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
16 تعیین پیکربندی بهینه روباتهای ابر افزونه ای با استفاده از روش تغییراتی وشبکه عصبی موجکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
17 جایگاه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های برتر دنیا و آینده تحولات آن در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی
18 چالش های مهندسی کنترل در کاهش اثرات زیست محیطی خودروها (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
19 حل سینماتیک وارون روباتهای دارای ابرافزونگی درجات آزادی به کمک شبکه عصبی موجکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
20 ساخت یک مدل از تابش بر اساس داده های ماهواره ای MODIS و به کمک شبکه های عصبی جهت نیروگاه خورشیدی شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
21 سیستم راهنمایی گردشگران درموزه برمبنای تلفن همراه و استفاده از ترکیب فناوریهای شناسه فرکانس رادیویی و شبکه حسگرهای بی سیم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
22 سیستم کنترل فازی یک سیستم خودگردان زیرآبی در کانال عمق و بهینه سازی آن با روش حداکثر شیب نرمالیز شده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
23 سیستم هوشمند بام سبز و تاثیرات آن در صرفه جویی انرژی ساختمان و ارتقا شرایط آسایش ساکنین (دریافت مقاله) ششمین همایش مقررات ملی ساختمان
24 شبکه ویولت فازی جدید برای مدلسازی سیستم ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
25 شناسایی مدلHammerstein متغیر با زمان درحضورن ویز رنگی به کمک ویولت ها (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
26 طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه های یادگیری الکترونیکی در موسسات آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
27 طراحی کنترل کننده فازی برای دمای روغن خروجی از مزرعه کلکتور نیروگاه 250kw خورشیدی شیراز (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
28 طراحی و توسعه سیمولاتور نیروگاه250kwخورشیدی شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
29 علوم شناختی راهگشای افقی نو در طراحی و ساخت نسل جدیدی از سامانه های مهندسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
30 کاربرد ویولتها در شناسایی تأخیرزمانی فرآیندهای شیمیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 مدل سازی بخشهای سوپرهیتر و دی سوپرهیتر بویلرهای نیروگاه کرمان توسط شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
32 مدل سازی یک سیستم متحرک خودگردان واقعی زیر آبی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
33 مدلسازی دینامیکی ایستگاه تقلیل فشار گاز CGS (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
34 مدلسازی یک تغلیظ کننده فیلم ریزشی چهارمرحله ای به کمک شبکه ویونت و مقایسه آن با روشهایARX شبکه عصبی NNARX و MLP (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
35 نگرش چند فراکتالی به سری های زمانی زمین لرزه با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) نخستین همایش پیش یابی زلزله