فروغ حقیتی

 فروغ حقیتی فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان

فروغ حقیتی

Forough Haghiti

فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.