پروفسور محمدجواد زاهدی مازندرانی

پروفسور محمدجواد زاهدی مازندرانی استاد تمام

پروفسور محمدجواد زاهدی مازندرانی

Prof. Mohammad Javad Zahedi Mazandarani

استاد تمام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت اجتماع علمی استادان علوم اجتماعی شهر تهران (با اتکا بر نظریه میدان پیر بوردیو) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 2
2 برسـاخت اجتماعی عشـق در زبان زندگی روزمره (روایت عشق از نگاه زوج های قوم کرد) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 10، شماره: 2
3 پدیدارشناسی اخلاق اجتماعی کاربران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: متولدان دهه شصتی دارای تحصیلات عالی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 94
4 تاثیر قشربندی اجتماعی بر برابری جنسیتی و تساهل جنسی در مکریان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 3
5 تبیین جامعه شناختی پدیده قتل های ناموسی (به خاطر شرف) در استان خوزستان در طی سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 3
6 تبیین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 1
7 تجربه زیسته زنان بی خانمان از تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 28، شماره: 108
8 تحلیل تحولات نگرشی موثر بر روابط اجتماعی اعضای گروه معنویت گرای نوین فرادرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 12، شماره: 2
9 تحلیل جامعه شناختی شیوه های مدارا با مرگ عزیزان در بلایای جمعی (مورد مطالعه: زلزله آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 16، شماره: 1
10 تحلیل فازی تاثیر بهره مندی اجتماعی اقتصادی بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری: مطالعه تطبیقی بین استانی (۱۳۹۲-۱۳۶۸) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
11 تحلیل فازی رابطه پایگاه اجتماعی اقتصادی و مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 9، شماره: 1
12 دولت و سیاست گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 38
13 سنخ‎شناسی دینداری قشرها و طبقات اجتماعی در شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 27
14 مسئله اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 11، شماره: 1
15 مصرف رسانه ای و ترس از جرم در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 88
16 مطالعه کیفی دینداری طبقه متوسط جدید به شیوه نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 10، شماره: 21
17 مقایسه جهت گیری های کارآفرینی اجتماعی و خیریه ای بر جنبه های مختلف فقر در نهادهای حمایتی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 96
18 مقایسه ساختار طبقات اجتماعی (بر اساس مشاغل) در ایران طی سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
19 نگاهی جامعه شناختی به گسترش معنویت گرایی نوپدید در شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر آموزش مهارت زندگی بر کارکرد خانواده و میزان رضایت از زندگی زنان دارای همسران ×معتاد شهر همدان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
2 نقش آموزش مهارت های زندگی بر کارکرد خانواده (مطالعه موردی زنان دارای همسران معتاد در شهر همدان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی