دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی

دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی

Dr. Fayaz Rofoei Rahimzadeh

استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جایگیری در ارتفاع میراگرهای جرمی بر روی کارایی آن ها در سازه های چند درجه آزادی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 18، شماره: 2
2 ارزیابی ارتعاش تیرها با استفاده از چند جمله یی های متعامد مفسر (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
3 بررسی ارتعاشات ناشی از بارهای قایم زلزله و حرکت اجرام روی سازه ی پل و کاربرد میراگرهای لوله یی غیر فعال در آن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 1
4 ضریب رفتار پیشنهادی برای کاربرد میراگرهای الحاقی ویسکوالاستیک در قاب های خمشی ویژه ی فولادی و ارزیابی آن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 2
5 کنترل فعال متمرکز و نامتمرکز مدل های سازه ی سه بعدی با بازخورد جابه جایی و سرعت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری دودکش نیروگاه در برابر زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
2 ارزیابی الگوریتم های کنترل نیمه فعال Clipped Optimal مختلف در کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها توسط میراگرهای MR (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی پارامترهای نیاز و ظرفیت سازه‌های بتنی نامتقارن در پلان تحت اثر تحریکهای چندجهتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارزیابی عملکرد میراگرهای MR در کنترل پاسخ لرزه ای سازه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 ارزیابی کارایی روش ضریب جابجایی FEMA-356 در برآورد پارامترهای نیاز سازه‌های بتنی با بهرهر گیری از ضوابط FEMA-440 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
6 استفاده از توزیع پلانی میراگرهای مایع در کنترل پاسخ لرزه ای پیچشی سازه های نا متقارن بتنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 IDENTIFICATION OF IBARRA-MEDINA-KRAWINKLER HYSTERESIS MODEL PARAMETERS USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 برآورد میزان آسیب پذیری سازه های بتنی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
9 بررسی اثر گرادیان حرارتی بر رفتار دینامیکی سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی اثرات رفتار غیر خطی بتن بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
11 بررسی پدیده بلن دشدگی در مخازن زمینی انعطا فپذیر تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
12 بررسی پوش فشار دینامیکی وارد بر مخازن مدفون با درنظرگرفتن پدیده لغزش و اصطکاک بین خاک و جداره سازه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار اجزای غیرسازه ای تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی رفتار دینامیکی مخازن رو زمینی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 بررسی رفتار لرزه ای مخازن مدفون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
16 بررسی رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
17 بررسی سه بعدی پارامترهای لرزه ای مخازن بتنی مدفون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی ضوابط دستورالعملFEMA 356در سازه های بتنی نامتقارن در پلان تحت اثر تحریکهای چندجهتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
19 بررسی عملکرد دو جرم میراگر متوازن در کنترل رفتار لرزه ای مدل های ساختمانی سه بعدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 بررسی عملکرد روش مقیاس سازی ارائه شده در FEMA440 در برآورد پارامترهای نیاز ساز ههای بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 بررسی عملکرد لرزه ای خطوط لوله مدفون تحت اثر پدیده انتشار امواج بدنه ای زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بهبود عملکرد لرزه ای قاب های خمشی با استفاده از کابل های پس کشیده و تیر پیوند قائم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بهینه یابی بار لغزش میراگر اصطکاکی به منظور کنترل رفتار لرزه ای مدلهای سازه ای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
24 بهینه یابی محل قرارگیری جرم های میراگر تنظیم شده به منظور کنترل رفتار لرزه ای مدل های سازه ای سه بعدی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 تاثیراندرکنش غیرخطی خاک وسازه برپاسخ سازه های گهواره ای باکابل های پس کشیده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 در باب همگرایی در تحلیل های دینامیکی سازه ها 3- نقش توانایی سخت افزاری در همگرایی پاسخ های حاصل از انتگرال گیری گام به گام (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
27 عملکرد میراگرهای ویسکوالاستیک در کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
28 کاربرد روش جداسازی پایه در بهبود رفتار لرزه‌ای مدل‌های سازه‌ای سه بعدی فولادی با قاب خمشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 کاربرد کنترل فعال سازه ها در کاهش پاسخ لرزه ای مدلهای سازه ای سه بعدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
30 کنترل بهینه غیر متمرکز در ساختمان های بلند (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
31 کنترل پاسخ لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگر مایع هماهنگ شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
32 کنترل پاسخ لرزه ای مدلهای سازه ای با رفتار غیرخطی مصالح با وجود تأخیر زمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
33 کنترل فعال سازه ها با استفاده از سیستم میراگرهای فعال اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
34 کنترل فعال غیر متمرکز مقاوم در ساختمان های مجهز به کنترلر در هر طبقه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
35 کنترل فعال غیرمتمرکز ساختمانهای بلند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران