نسرین داوری دولت آبادی

 نسرین داوری دولت آبادی مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

نسرین داوری دولت آبادی

Nasrin Davari Dolatabadi

مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس از دیدگاه کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 3، شماره: 2
2 Evaluating the effectiveness of the Diploma-In-Research course on university students’ research-based awareness and performance (دریافت مقاله) مجله بیماری و تشخیص دوره: 6، شماره: 1
3 بررسی آگاهی و عملکرد دانشجویان دختر دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در رابطه با عوامل خطر، تشخیص زودرس و روش های پیشگیری از سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در زمینه اجرای پزشکی از راه دور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت سلامت سالمندان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 2، شماره: 1
6 عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارویی پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 4، شماره: 1
7 یادگیری تیمی اعضای هییت علمی؛ یک گام به سمت دانشگاه های یادگیرنده (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی فناوری اطلاعات در نظام سلامت از دیدگاه اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
2 استانداردهای سیستم اطلاعات مراقبت سلامت و شیوه توسعه آنها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
3 بررسی مدل پایگاه داده سیستم اطلاعات بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی کودکان شهرستان بندرعباس-1388 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
4 بررسی وضعیت سازماندهی اطلاعات پرونده پزشکی در بیمارستان های آموزشی شهر تهران با رویکردی بر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت (EHR) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
5 سیستم PACS و مدیریت تصاویر رادیولوژی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
6 طراحی اپلیکیشن خودمراقبتی برای بیماران ام اس (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
7 محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
8 نقش CPOE در کاهش اشتباهات پزشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
9 نقش GIS در سلامت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
10 نقش فناوری تلفن همراه هوشمند در کنترل یا توقف مصرف سیگار در خانواده: مطالعه مروری نظام مند (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت