حیدر جهان بخش

 حیدر جهان بخش دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران

حیدر جهان بخش

Heydar Jahanbakhsh

دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تحلیلی مسابقات ملی معماری ایران و تبیین مولفه های موثر آن بر ارتقای معماری معاصر کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 2، شماره: 7
2 افزایش زیست پذیری بافت های فرسوده شهری از طریق اعمال برنامه های راهبردی مداخله گر بوم گرا، پژوهش موردی: شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 28
3 امکان سنجی تدوین استراتژی ها و برنامه های عملیاتی بوم گرا برای توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 15، شماره: 0
4 اندازه گیری عملکرد حرارتی دیوار خارجی دارای عایق آیروژلی هوشمند شبیه سازی شده در مقایسه با دیوار مشابه فاقد عایق (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 2
5 اولویت بندی مولفه های موثر بر ارتقا کیفیت کالبدی جداره های شهری به کمک معادلات ساختاری، نمونه موردی نماهای منطقه یک تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 50
6 بازشناسی مولفه های تاثیرگذار بر شکل گیری هویت و خاطره جمعی در فضاهای شهری پیرامون پل های تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 13
7 بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران (مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 4
8 بررسی تاثیر نماهای ساختمانی بر تغییرات دما در دره های شهری در اقلیم کلان شهرها (نمونه موردی: کلان شهر تهران ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
9 بررسی تطبیقی معماری و شعر در عصر صفوی بر پایه پیچیدگی های سبک شناختی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 9
10 بررسی رابطه و میزان تاثیر تابش خورشیدی بر بدنه ساختمان در تعیین جهت گیری بنا با هدف کاهش مصرف انرژی نمونه موردی: ساختمان مسکونی در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 20، شماره: 2
11 برساخت مدل آموزش معماری براساس نقش میان رشتگی در آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 0
12 تعیین ارزش گردش گری روستای کندوله کرمانشاه با کاربرد مدل لوجیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 9
13 روش شناسی ارایه ی درس انسان طبیعت معماری با تاکید بر تاثیر شناخت محیط زیست در فرایند ارتقای بینش معمارانه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 3، شماره: 2
14 سنجش مولفه ‎های موثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی و اجتماع‎پذیری در فضای‎شهری (مطالعه موردی:خیابان مدرس کرمانشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
15 ظرفیت فضاهای معماری برگرفته از نقوش هویت ساز با هدف ارتقای حس مکان محیط های دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
16 مطالعه تطبیقی محتوای برنامه درسی رشته معماری با معیار روح زمانه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجتماع پذیری محلات شهری نمونه مورد مطالعه محله جلفای اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 ارائه راهکارهایی برای ارتقای سطح پایداری در فضاهای آموزش عالی بر پایه مشارکت اجتماعی نمونه موردی:دانشگاه علم و صنعت ایران پردیس دماوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
3 ارایه راهکارهای طراحی شهری به منظور افزایش سرزندگی در پیاده راه ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
4 ارایه مدل مفهومی جهت معاصر سازی بدنه های تجاری محور چهارباغ بالای شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
5 ارتقاء سطح آسایش ساکنین در مجتمع های مسکونی از طریق معاصر سازی عناصر کالبدی خانه های سنتی، نمونه موردی: خانه های سنتی تبریز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
6 ارتقاء کیفی محیط مسکونی با بهره گیری از فضای جمعی و ایجاد حس تعلق (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
7 ارتقاء کیفیت کالبدی – عملکردی فضاهای پیرامونی ایستگاه های مترو با رویکرد پیاده مداری (نمونه موردی: ایستگاه متروی صادقیه تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 ارتقای پایداری اجتماعی و تاثیر آن برحس تعلق ساکنین درمجموعه های مسکونی بارویکرد امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
9 ارتقای نقش کارکردی فضاهای شهری باهدف احیای ارزش های هنری جامعه وتاثیرآن بر کارامدی مدیریت شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 ارزیابی راهبردهای تبیین ارتقای فرهنگ اجتماعی فضایشهر با رویکردارتباط غیرکلامی (مطالعه موردی:خیابان مدرس کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
11 ارزیابی راهکارهای تامین برق مجموعه های مسکونی در شهر یزد از طریق پنل های فتوولتائیک با هدف توسعه ترویج و فرهنگ سازی تخصصی و عمومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
12 ارزیابی رضایتمندی سکونتی پس از بهره برداری در مجموعه های مسکونی مورد پژوهی :مجتمع مسکونی گلها در تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
13 ارزیابی کارکرد بام سبز درتوسعه پایدارشهری بارویکرد مولفه های روانشناسی محیط (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
14 ارزیابی مؤلفه های مؤثربررضایت مندی ساکنین از طریق بازآفرینی و نقش حیاط در مجموعه های مسکونی (نمونه مورد مطالعه:مجتمع مسکونی سعیدیه همدان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
15 ارزیابی مراکز اسپا در ایران بر پایه اصول و مبانی روانشناسی محیط با هدف الگو یابی بهینه معماری آنها (مطالعات پنج نمونه منتخب در تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
16 استاندارد طراحی شهری و استاندارد اسکیس طراحی شهری ( چهارچوب استانداردسازی طراحی شهری و اسکیس طراحی شهری با هدف اصلاح شیوه های آموزش های معماری در سازمان فنی و حرفه ای) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
17 اصول طراحی بناهای فرهنگی در بافت های تاریخی شهرهای ایرانی نمونه موردی: طراحی خانه فرهنگ در بافت تاریخی سازه های آبی شوشتر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
18 افزایش امنیت محیطی در بازطراحی شهری (مطالعه موردی: محله باغ فیض منطقه پنج شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
19 افزایش کارآمدی مدارس تطبیقی بر طبق الگوی معماری سبز (مطالعه موردی منطقه دو تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
20 امکان سنجی ارتقای منظر و سرزندگی شهری در بدنه های فاقد نما از طریق ایجاد دیواره سبز عمودی از بعد زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست
21 امکان سنجی تدوین روش سامان مند در ارائه ی درس انسان، طبیعت، معماری (دریافت مقاله) سومین همایش آموزش معماری
22 امکان سنجی هویت بخشی اجتماعی به کالبد شهری محلات تهران بر اساس اصول معماری زمینه گرا نمونه موردی:محله سنگلج محدوده شمالی پارک شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
23 اندازه گیری عملکرد حرارتی دیوار خارجی دارای عایق آیروژلی هوشمند شبیه سازی شده درمقایسه با دیوار مشابه فاقد عایق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
24 ایجاد حیات اجتماعی، حس تعلق و هویت مکانی با طراحی فضاهای شهری پیاده مدار(نمونه موردی: محورپاسداران شهرایلام) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
25 Factors affecting the promotion of social interactions in green Residential complex approach to social stability (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
26 باز شناسایی نمای شهری با رویکرد زمینه گرا (محدوده تالار وحدت تا تئاتر شهر تهران) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
27 باز شناسایی نمای شهری با رویکرد زمینه گرا (محدوده تالار وحدت تا تئاتر شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
28 بازآفرینی فضای سبز و حیاط با تأکید برنقش آندر سرزندگی مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
29 بازتعریف فضاهای بیمارستان قلب با رویکرد هنردرمانی با تأکید بر وجوه اشتراک هعواری وهوسیقی سنتی ایران پارادایم هویت هعواری ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
30 باززنده سازی ساحل رودخانه ازطریق طراحی اکوپارکهای رودکناری نمونه موردی بررسی :رودخانه کارون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 بازشناسی عوامل زمینه گرایی در شکل دهی به بافت تاریخی شهر شوشتر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
32 بازشناسی مفهوم ادراک فضا از دیدگاه معماری و شهرسازی دوران تجدد (مدرنیسم) و نقش آن بر ساختار فضاهای معماری و شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
33 بازشناسی مولفه ها و شاخص های موثر بر طراحی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
34 بازشناسی نقش عناصر نمادین هنر اسلامی در تبیین رابطه عرفان و معماری معاصر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
35 بازشناسی و باز آفرینی حیاط و نقش آن در ایجاد رضایت مندی ساکنین مجموعه های مسکونی بلند مرتبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
36 بازشناسی و باز آفرینی حیاط و نقش آن در ایجاد رضایت مندی ساکنین مجموعه های مسکونی بلند مرتبه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
37 بازشناسی هفت شاخصه معماری کل نگر (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
38 بازطراحی محله های شهری با هدف تقویت هویت اجتماعی مورد مطالعه (محله مراد خانی شهرکابل- افغانستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
39 بررسی ارتباط بین طراحی خانه فرهنگ و ایجاد مولفه های خاطرات جمعی، حس مکان و خوانایی در بافت تاریخی سازه های آبی شوشتر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
40 بررسی اصول زیبایی شناسی رنگ در مکتب اصفهان ( نمونه مطالعاتی رنگ درمبلمان شهری جدید درشهراصفهان ) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
41 بررسی اصول و مولفه های طراحی مبلمان شهری دوستدار محیط-زیست با هدف پایداری اکولوژیکی محیط های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست
42 بررسی الگوی کالبدی بهینه موثر بر کارایی صفحات فتوولتاییک با هدف بهبود مصرف انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 بررسی انرژی نهفته در ساختمان با رویکرد بیبلیومتریک در پایگاه استنادی اسکوپوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
44 بررسی تاثیر دیوار سبز بر کاهش دمای هوا در پدیده جزیره حرارتی با استفاده از نرم افزار ENVI-met ( نمونه موردی : شهر تهران ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
45 بررسی تاثیر رعایت اصول روانشناسی محیط بر روند بهبود بیماران در اسپا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
46 بررسی تاثیر متقابل بین امنیت و اجتماع پذیری در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی : پارک کودک شهر ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
47 بررسی تاثیر مراتب هویتی انسان برارتقای هویت فرهنگی و نقش معماری در تحقق آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
48 بررسی تاثیر نور و رنگ در فضاهای شهری بر ارتقاء سلامت ذهنی شهروندان با تاکید بر گرافیک محیطی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
49 بررسی تاثیرات بکارگیری فناوری بام سبز به منظور مدیریت پایدار جریان رواناب ها در محیط های شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
50 بررسی تحلیلی اثرات فضاهای شهری پیاده مدار در ارتقای کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی: محور پاسداران شهر ایلام) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
51 بررسی تحلیلی عوامل ادراک محیطی و ویژگی های ساختار هندسی در معماری ایرانی- اسلامی بر پایه اصول نظریه گشتالت (نمونه موردی: مسجد وکیل شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
52 بررسی جلوه های هویت اسلامی در برج گنبد قابوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
53 بررسی راهبردهای توسعه مجتمع های طبیعت گردی در کویرهای ایران مبتنی بر گردشگری پایدار- مطالعه موردی کویر مرنجاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
54 بررسی زمینه گرایی اجتماعی-فرهنگی در بافت تاریخی شهرهای ایرانی نمونه موردی: بافت تاریخی شوشتر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
55 بررسی ضرورت،جایگاه ونقش حیاط در بلندمرتبه های مسکونی بارویکرد اعتقادی و فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
56 بررسی عوامل درونگرایی در معماری ایران از دیدگاه استاد پیرنیا (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
57 بررسی مطالعات مدارس سبز با رویکرد علم سنجی در پایگاه استنادی اسکوپوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
58 بررسی مقایسه ای پیمون با مدول بر اساس آرای استاد پیرنیا (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
59 بررسی مولفه ها و شاخصه های طراحی مراکز محلات مسکونی با رویکرد پایداری مطالعه موردی: محله کانتور قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
60 بررسی مولفه های معماری پایداردرگسترش بام سبز درساختمانهای مسکونی نمونه موردی شهرتهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
61 بررسی مولفه های موثر بر طراحی مسجد با استفاده از الگو های رفتاری (نمونه موردی مسجد ولی عصر در شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
62 بررسی نقش سابقه رنگی درزیباسازی عناصرسیما ومنظر شهروروستای ایرانی (مطالعه موردی :شهر یزد وروستای ابیانه) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
63 بررسی نقش فضاهای باز مشترک در مجتمع های مسکونی امروز به عنوان یکی از عوامل پایداری اجتماعی در معماری بومی در افزایش امنیت شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
64 بررسی نقشه های علمی انرژی نهفته در صنعت ساخت وساز در پایگاه استنادی اسکوپوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
65 بررسی همزیستی معماری نوین در انطباق با اقلیم منطقه نوار ساحلی عسلویه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
66 بکار گیری معماری سبز در ساختمانهای آموزشی با رویکرد بهبود کارایی انرژی ساختمان(استفاده از انرژیهای تجدید پذیر- به ویژه انرژی خورشیدی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
67 بکارگیری روانشناسی محیط و موسیقی درمانی معماری ایرانی - اسلامی درجهت تسریع بهبود بیماران بستری دربخش مراقبت های ویژه قلبی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
68 بومی سازی و پایداری معماری مجتمع های مسکونی با بهره وری از فضاهای عمومی در جهت افزایش تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
69 بهبود کیفیت محیطی حیاط مدارس با رویکرد ارتقاء حس دلبستگی به مکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
70 بهبود مدیریت شهری با تاکید بر تاثیر طراحی مدولار مجتمع های مسکونی بر کاهش هزینه های اجرای ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
71 بهبود مدیریت شهری با تاکید برآسیب شناسی افزایش تراکم شهری برامنیت روانی ورفتار شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
72 بهره گیری از اصول طراحی شهری حساس به آب در بازطراحی رودخانه فصلی با هدف ارتقاء پایداری شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست
73 پایداری حیات شهری در فضاهای عمومی با تاکید بر ایجاد حس تعلق به مکان زمینه ؛نمونه موردی تالارشهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
74 تاثیر بهره گیری از فضای باز مدرسه (حیاط) بر رشد فکری دانش آموزان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
75 تاثیر تجلی پیوند معماری و مذهب در افزایش دلبستگی مکان نمونه موردی حرم مطهر سید علاالدین حسین(ع) در شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
76 تاثیر تضاد برون و درون مدرسه با فضای سبز بر حس تعلق دانش آموزان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
77 تاثیر فضای شهری پیاده مدار بر ارتقاء و مطلوبیت تعاملات اجتماعی پایدار در خیابان پاسداران شهر ایلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
78 تاثیر کیفیت سرزندگی و سنجش تجارب موفق در ارتقای کیفیت فضای شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
79 تأثیر بهره گیری از فضای باز مدرسه (حیاط) بر رشد فکری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
80 تأثیر تضاد برون و درون مدرسه با فضای سبز بر حس تعلق دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
81 تأثیر گردشگری تجاری بر متغیرهای مسکونی بلوار کردستان جنوبی شهر جوانرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
82 تبلور و ابراز فرهنگ و هنر مردم عسلویه توأم با توسعه گردشگری پایدار منطقه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
83 تبیین اصول و الزامات ساخت و ساز و توسعه شهری با رویکرد مدیریت محیط زیست و منابع انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی «مدیریت کلانشهرها» با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
84 تبیین پیوستنگاری فرهنگی در مدلسازی؛ روش طراحی شهر ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
85 تبیین چارچوب ها و الگوهای بهینه طراحی مسکن با رویکرد زمینه گرایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
86 تبیین نقش سایتهای پروازی سبک چند منظوره با اولویت کاربری مدیریت بحران در مقیاس شهری و بررسی معیارهای موثر در مکانیابی آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
87 تعریف محله و ارزیابی تأثیر آن بر ارتقاء کیفیت محیط در کالبد محلات شهری پایدار با تاکید بر کاهش آلاینده های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
88 تعیین ترجیحات رنگی در اقلیم های مختلف بر اساس میزان انرژی عبوری در محدوده مادون قرمز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
89 تعیین عملکرد حرارتی دیوار خارجی دارای عایق آیروژلی هوشمند در مقایسه با دیوار مشابه فاقد عایق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
90 تعیین عوامل اصلی برداشت فضای شهری در استفاده از روش تحلیلی دیاگرام حرکت و جهت با تاکید بر افراد پیاده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
91 توسعه پایدار و تاثیر زیست توده و بیوگاز در تحقق اهداف آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
92 جای پای اکولوژیکی و نقش آن در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
93 جایگاه هویت شهری در احیای بافت تاریخی (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر لنگرود) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
94 دستور العمل تجزیه وتحلیل شغل جهت نحوه تجزیه تحلیل شغل - طراحی شهری جهت تدوین استاندارد طراحی شهری واستاندارد اسکیس طراحی شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
95 دستیابی به الگوهای بهینه گردشگری خلاق و پایدار بر پایه عوامل موثر بر باززنده سازی بازار قدیم بوشهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
96 رتبه بندی عوامل نظارتی موثر بر پیشگیری از وقوع جرم درمجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار درخاورمیانه و جنوب آسیا
97 رتبه بندی عوامل نظارتی موثر بر پیشگیری از وقوع جرم درمجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
98 ساماندهی بافت مسکونی با الهام ازمفهوم سلسله مراتب دسترسی در الگوی باغ ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
99 سکوی اسکی پرش توچال المانی در راستای منظر شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
100 سنجش سطح پایداری اجتماعی - اقتصادی شهرستانهای استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
101 سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در فضای سبز مجموعه های مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
102 شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی سکونتی در مجموعه های مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
103 شناسایی مولفه های بام سبز در دانشگاه ها برای تعیین الگوی معماری دانشگاه سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
104 شناسایی و بکارگیری عوامل عینی وذهنی تاثیرگذار بر هویت مکان به منظور ارتقای همبستگی ملی در فضاهای تاریخی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
105 شهرسازی جدید در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
106 طراحی شهری باکد بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
107 عناصر جدید معماری در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
108 عوامل موثر بر باززنده سازی بازار قدیم بوشهر با رویکرد گردشگری خلاق و پایدار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
109 مدیریت انرژی در معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
110 مدیریت هدفمند نیروی انسانی، منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تحقق توسعه پایدار در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
111 معاصرسازی الگوهای فضایی گونه های مسکونی خانه های تاریخی تبریز با رویکرد ارتقاء آسایش در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
112 مقایسه تطبیقی مولفه های موثر در الگوهای رفتاری در طراحی مساجد (نمونه های موردی مسجد جامع همدان ،مسجد امام خمینی و مصلی اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
113 میدان شهری ، فضایی برای حضور انسان ها (نمونه مورد بررسی میدان مسجد جامع ایلام) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
114 نقش الگوی معماری سبز در ایجاد باغ – مدرسه ها و فضای آموزشی حیاط محور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
115 نقش الگوی معماری سبز در ایجاد باغ – مدرسه ها و فضای آموزشی حیاط محور (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
116 نقش تعامل معماری و محیط در پایداری و تداوم حیات منظر فضاهای شهری با تاکید بر معماری زمینه گرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
117 نقش طراحی محیطی با رویکرد C.P.T.E.D در جهت کاهش جرایم در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی محله کن در منطقه 5 تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
118 نقش مدیریت محیط بر پیشگیری از ایجاد جرم مطالعه موردی مجتمع های مسکونی کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
119 نمای ساختمان در معماری ایرانی_اسلامی الگویی برای معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
120 واکاوی استراتژی توسعه شهری (CDS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
121 واکاوی نقش زیبایی شناسی در ارتقاء سطح کیفی نمای بدنه های شهری،نمونه موردی:خیابان چهارباغ اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر