جواد علیزاده کاکلر

 جواد علیزاده کاکلر هیئت علمی دانشگاه ارومیه

جواد علیزاده کاکلر

Javad Alizadeh

هیئت علمی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Black henbane and its toxicity – a descriptive review (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 4، شماره: 5
2 بررسی تماس چرخ و ریل در سامانه ریلی از دیدگاه خستگی و شکست (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 72
3 تأثیر بهبود رفتار سایشی چرخ های فولادی بر ایمنی سیر قطارمطالعه موردی: واگن مسافری مسیر تهران- میانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 1
4 تعیین چقرمگی شکست فولاد ریل UIC60 با استفاده از آزمایش ضربه شارپی در دماهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
5 تعیین طول آستانه و بحرانی ترک زیرسطحی برای چرخ سامانه ریلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
6 مدل سازی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری سرعت بالا در سامانه ریلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
7 مدلسازی 21 درجه آزادی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یکمدل جدید برای محاسبه عمر خستگی چندمحوره فلزات (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
2 استخراج تابع وزن دوبعدی ترک های زیرسطحی بیضوی تحت بارگذاری کششی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
3 بررسی میدانی گودی چرخ واگن‌های چینی با استفاده از معیارهای موجود در مراجع مختلف -محور مقاله: ناوگان (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
4 تابع وزن ترک داخلی موازی با لبه در یک نیم صفحه الاستیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
5 تحلیل اجزا محدود تماس چرخ منوبلوک R7T و ریل UIC60 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
6 تحلیل رولربیرینگ ترکدار با استفاده از مکانیک شکست الاستیک خطی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی)
7 تقریب ضریب استحکام و نمای کرنش سختی سیکلی آلیاژهای فولادی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
8 خستگی فولاد ریلی R7T تحت بارهای مکانیکی و حرارتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
9 قابلیت اطمیىان عمر خستگی چرخ فولادی سامانه ریلی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
10 محاسبه تاریخچه ضرایب شدتتنش ترک زیرسطحی درچرخ فولادی سامانه ریلی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
11 محاسبه ضرایب شدت تنش مود ترکیبی ترک زیرسطحی تحت بار برشی به روش تابع وزن (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
12 مطالعه استحکام محور واگن هنگام عبور از قوس به روش اجزامحدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
13 مطالعه تجربی الگوی سایش پروفیل چرخ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
14 مطالعه مقایسهای معیارهای محاسبه عمر خستگی چند محوره (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
15 مطالعه ناپایداری مدهای اغتشاشی ورقه حلقوی مایع خارج شونده از اتمایزر مایع هوادهی شده (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران