دکتر فرهاد بهنام فر

دکتر فرهاد بهنام فر عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر فرهاد بهنام فر

Dr. Farhad Behnamfar

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Correction Factors Including Nonclassical Nature of Soil-Structure Interaction Spectral Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 17، شماره: 3
2 بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده با و بدون بازشو (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 37، شماره: 11
3 بررسی مقایسه یی و ارایه ی پیشنهاد برای بهبود دقت ارزیابی سریع آسیب پذیری لرزه یی ساختمان های بنایی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
4 تاثیر بازشو در رفتار جانبی دیوارهای باربر بنایی آجری با و بدون کلاف (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
5 تحلیل غیر خطی مادی و هندسی سازه ها به روش اجزاء مجزای اصلاح شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 35، شماره: 1
6 رفتار سازه های فولادی خمشی آیین نامه یی ایران تحت زلزله های حوزه ی نزدیک و ارایه ی تغییر مکان نسبی طراحی اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 4
7 طراحی براساس تغییرمکان برای سازه های نامنظم پیچشی با در نظر گرفتن نامنظمی در دو جهت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 1
8 مقایسه رفتار چرخه ای قاب بتنی پیش ساخته با و بدون دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 2
9 مقایسه ی روش های انتگرال گیری صریح و ضمنی در شبیه سازی مرکب با استفاده از عملیات تکرارشونده ی عددی روی زیر سازه ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Macro-Model for Nonlinear Dynamic Analysis of 3D RC Shear Walls and Comparison with the Finite Elements Method (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 A NEW PURE BENDING YIELDING DAMPER FOR SEISMIC APPLICATIONS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 AN EFFECTIVE METHOD FOR SELECTION AND MODIFICATION OF GROUND MOTIONS FOR DYNAMIC TIME HISTORY ANALYSIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 An Investigation on the Accuracy of Pushover Analysis for Estimating the Seismic Perfarmance of Steel Plate Shear Walls Subjected to the TOHOKU Eearthquake (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
5 AN INVESTIGATION ON THE IMPORTANCE OF ROTATIONAL INPUT OF SEISMIC GROUND MOTION FOR BUILDINGS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 Application of the YPS Method in Seismic Evaluation of Buildings Designed Based on Editions 2 & 3 of the Standard 2800 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
7 اثر اندرکنش خاک و سازه بر آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی قاب خمشی و قاب خمشی با دیوار برشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 اثر متقابل برکنش و اندرکنش خاك و سازه روی پاسخ دینامیکی غیرخطی سازه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 اثر متقابل سازه های مجاورتحت امواج تصادفی و متغیر در فضای زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 ارائه تغییر مکان نسبی طراحی اصلاح شده برای هماهنگی استاندارد 2800 و دستورالعمل بهسازی لرزه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 ارائه روش ناحیه نزدیک برای در نظرگیری رفتار غیرخطی خاک به صورت خطی معادل اصلاح شده در مسائل سه بعدی اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
12 ارائه شاخصهای خسارت برای قابهای مهاربندی شده فولادی با اتصالات خورجینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 ارایه روشی برای به مقیاس در آوردن شتاب نگاشت ها برای تحلیل به روش دینامیکی غیر خطی و مقایسه آن با روش آیین نامه 2800 (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
14 ارایه سامانه جداساز الاستومری- لغزشی جدید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
15 ارزیابی آزمایشگاهی رفتار چرخه ای سیستم قاب بتنی پیش ساخته با دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 ارزیابی اثرات اندرکنش خاک و سازه و رفتار غیر خطی خاک بستر بر عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن آرمه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
17 ارزیابی الگوی بار جانبی بر پایه خصوصیات مودی سازه در روش تحلیل استاتیکی غیر خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
18 ارزیابی روش تحلیل استاتیکی غیر خطی بر اساس برش طبقات در تعیین تقاضای لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
19 ارزیابی ضریب رفتار ساختمانهای صنعتی فولادی سنگین طراحی شده براساس نشریه 325 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب مهاربند شورون مجهز شده به میراگر ویسکوپلاستیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
21 ارزیابی لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح طرح شده بر اساس آبا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
22 استفاده از ورق اتصال میانی مهاربند همگرا به عنوان فیوز لرزه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 اصلاحات پیشنهادی برای بهبود دقت ارزیابی سریع ساختمانهای بنایی در نشریه 376 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 اصلاحات پیشنهادی ضریب رفتارR در آئین نامه زلزله ایران برای سازه های فولادی قاب خمشی و قاب مهاربندی شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
25 اعتبارسنجی آنالیزپوش اورترکیبی متناسب باجرم برپایه روابط تحلیل مودال برای بررسی عملکردلرزه ای دیواربرشی فولادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
26 اعمال الگوی خسارت دلخواه در اعضای قاب خمشی فولادی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
27 اندرکنش دینامیکی غیرخطی سازه های بلند مجاور هم متکی بر شالوده های عمیق (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 CORRECTION FACTORS INCLUDING NONCLASSICAL NATURE OF SOIL-STRUCTURE INTERACT ION SPECTRAL ANALYSIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 Effect of inelastic soil structure interaction on distribution of seismic vulnerability in special moment frame RC structures (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 Evaluating and comparing new nonlinear analytical procedures in mid-rise concrete buildings (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
31 PERFORMANCE LEVEL OF ECCENTRIC STRUCTURES DUE TO TORSION AND SOIL-STRUCTURE INTERACTION (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
32 Seismic analysis of stone arch bridges collapsing under earthquake (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
33 Seismic Performance Assessment of Cross-Braced Steel Frame Equipped with New Damper (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 STABILITY ANALYSIS OF ARCH DAM ABUTMENTS DUE TO VERTICAL SEISMIC EXCITATIONS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
35 Structural Response Spectra under Passing Underground Trains (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
36 STUDY OF STRUCTURE-SOIL-STRUCTURE INTERACTION EFFECTS ON NONLINEAR DYNAMIC RESPONSE OF TALL BUILDINGS BY FINITE ELEMENT METHOD (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
37 The general behavior of a new post-tensioned steel connection via an innovative steel solid node (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
38 بررسی اثرشتاب قائم زمین درعرض ترک خمشی و حداکثر ارتفاع تلاطم سطح آب درمخازن بتنی آب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 بررسی پارامتری ارتعاشات منتقل شده به سازه در اثر عبور سریع قطارهای زیرزمینی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر سطوح عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه با شکل پذیری ویژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
41 بررسی تاثیر ضربه در ساختمان های مجاور با در نظر گرفتن مولفه ی چرخشی حرکت زمین و اثر اندرکنش خاک- سازه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی تحلیلی اتصالات خمشی فولادی مجهز شده به میراگرهای ویسکوپلاستیک برای کنترل خسارت ناشی از زلزله بر آنها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
43 بررسی خطوط لوله فولادی پیوسته مدفون در خاک تحت اثر انتشار موج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بررسی دقت آنالیز پوشآور مودال برای تخمین عملکرد لرزهای قابهای دارای دیوار برشی فولادی سخت نشده با ورق نازک جان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی دینامیکی لولههای مدفون در خاک در ناحیه خم تحت اثر انتشار موج (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
46 بررسی رفتار استاتیکی غیر خطی دیوار برشی فولادی و اثر بازشو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی فولادی مجهز به میراگرهای ویسکوالاستیک - فولادی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
48 بررسی روش های مدل سازی اتصال ورق به قاب در سازه ها ی با قاب سبک فولادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 بررسی روش های مدلسازی دیوارهای برشی سه بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
50 بررسی روشهای مدلسازی غیر خطی دیوارهای برشی بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 بررسی مقایسه ای ایمنی لرزه ای قابهای خمشی بتنی طرح شده بر اساس آئین نامه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
52 بررسی موردی مقاوم سازی ساختمان یک مدرسه طبق ضوابط دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
53 بهینهسازی توان مورد نیاز برای انجام آزمایش و تحلیل دینامیکی توأم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
54 پدیده ی برکنش لرزه ای و نحوه ی مدل سازی آن (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
55 پیش­بینی واقع­بینانه واکنش لرزه­ای یک سیستم خاک- سازه با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
56 تاثیر بازشوهای نامنظم برروی خصوصیات لرزه ای دیوارهای برشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
57 تاثیر سرعت قطار و نوع خاک بر ارتعاشات وارد به ساختمان ناشی از حرکت قطارهای زیرزمینی در انحنای مسیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
58 تاثیر نوع خاک بر ارتعاشات وارد به ساختمان از حرکت قطارهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
59 تحلیل دینامیکی سیستم های خاک سازه در حوزه زمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
60 تحلیل شبه دینامیکی سازه های ایزوله شده خطی به روش نوسانگر معادل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
61 تحلیل فروریزش سازه های پیچشی قاب خمشی در برابر زلزله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 تغییرات فرکانس های طبیعی ساز ه های مجاور متکی بر خاک انعطا ف پذیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
63 توزیع نیروهای داخلی سازه های قاب خمشی فولادی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
64 توسعه منحنی های احتمالاتی در هم شکنی برای لوله های گاز شهری با توجه به اثر قطر و خوردگی (SEE-۵) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
65 رفتار لرزه ای ساختمان های مرتفع بتنی پیش ساخته دارای دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
66 رفتارارتعاشی دریچه های کشویی تخلیه کننده های تحتانی سدها درشرایط هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
67 روشی برای مقیاس کردن حرکت قوی زمین در طراحی بر اساس عملکرد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
68 روشی برای همگراسازی نتایج طراحی ویرایش 4 استاندارد 2800 و دستورالعمل بهسازی لرزه ای بر پایه اصلاح ضریب رفتار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
69 کنترل بازخوردی وضعیت، تغییر مکان و شتاب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 مدل سازی تحلیلی المان محدود اتصالات بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
71 مدل سازی قاب سبک فولادی دارای دیوار برشی فولادی و بررسی پارامتر فاصله پیچ اتصال ورق در آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
72 مدلسازی المان محدود گلمیخها در بتن و بررسی گسیختگی کششی آنها بر اساس آییننامه PCI (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
73 مطالعه اثراندرکنش خاک و سازه برآسیب پذیری ساختمان های بتنی خمشی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
74 مطالعه حساسیت پارامترهای واکنش دینامیکی در سیستم‌های غیرکلاسیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
75 مطالعه رفتاری و طبقه بندی چند نمونه اتصال تیر به ستون پیش­ساخته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 معرفی و بررسی رفتار اتصالات مرکب تیر فولادی و ستون بتنی (RCS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
77 مقایسه میزان ایمنی لرزه ای درویرایشهای اخیرآیین نامه ACI براساس روش ارزیابی FEMA P695 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
78 مقایسه ی رفتار غیرخطی ساختمان های طراحی شده با دو روش نیرویی و تغییرمکانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
79 نقش سازه های نگهدارنده حفاری تونل شهری بر نشست ساختمان های فولادی موجود با لحاظ اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
80 نیازهای نرم افزاری و نرم افزارهای تولید شده در ایران برای بهسازی لرزه ای (دریافت مقاله) همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای