دکتر امیر پورشاهرودی

دکتر امیر پورشاهرودی استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس

دکتر امیر پورشاهرودی

Dr. Amir porshahrodi

استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.