دکتر زهرا امام جمعه

دکتر زهرا امام جمعه استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

دکتر زهرا امام جمعه

Dr. Zahra Emam-Djomeh

استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پارامترهای فرآیند بر گرفتگی غشاء میکروفیلتر در حین شفاف سازی آب انار (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 1
2 اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 1
3 اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
4 اثر پیش تیمار اسمز-اولتراسونیک و خشک کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 1
5 اثر پیش تیمار و روش های مختلف خشک کردن بر روند خشک شدن، بافت، رنگ، مقدار و سرعت باز جذب آب ورقه های قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 3
6 اثر جایگزینی شکر با استویا و افزودن آرد دانه چیا و ایزوله پروتئین نخود بر خصوصیات کیفی و رئولوژیکی مافین بدون گلوتن تهیه شده از آرد برنج (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 3
7 اثر رسیدن تسریع شده با پروتئاز کپسوله و لیپاز بر بافت پنیر آب نمکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 1
8 اثر رقم بر میزان ترکیبات شیمیایی وآنتوسیانین های موجود در آب چهار رقم انار ایرانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
9 ارزیابی تغییرات رنگ کنسرو جوجه کباب در طی زمان نگهداری تحت شرایط تسریع شده (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
10 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان در نوشابه پرتقالی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 2
11 استخراج روغن از دانه های کانولا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 2، شماره: 1
12 استخراج و شناسایی ترکیبات فیتواستروژنی، الاجیک، و سیرینژیک اسید از پوست انار (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 1
13 امکان سنجی تولید ماست فراسودمند سین بیوتیک از شیر شتر با استفاده ازβ-گلوکان جو دوسر (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 2
14 Pomegranate (Punica granatum L.) seed: A comparative study on biochemical composition and oil physicochemical characteristics (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 4، شماره: 4
15 بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 1
16 بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
17 بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 16، شماره: 1
18 بررسی اثر اسیدهای اولئیک و استئاریک بر ویژگی های مکانیکی، نفوذپذیری و ریز ساختاری فیلم کازئینات سدیم (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 2
19 بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP) بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی انگور ’رقم شاهرودی‘ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 2
20 بررسی اثر جایگزینی ساکارز و گلوکز با دو نوع شیرین کننده رژیمی بر خصوصیات بافتی و ریز ساختار گز (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 2
21 بررسی اثر فرایند اولتراسو ند بر غیر فعال سازی مخمر ساکارومیسس سرویزیه در آب انگور قرمز با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 1
22 بررسی اثر قدرت یونی و فشار همگن کردن بر ویژگی های رئولوژیک، توزیع قطر ذرات و میزان سرم دهی دوغ پایدارشده با پکتین با متوکسیل بالا (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 2
23 بررسی تاثیر افزودن دو صمغ لوبیای خرنوب و زانتان بر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک و ظرفیت نگهداری آب ماست سین بیوتیک شتر (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 1
24 بررسی تاثیر پیش فرآیند اسمزی بر ویژگی های بافتی و ریزساختاری گوجه فرنگی خشک شده با هوا (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
25 بررسی تغییرات برخی ویژگی های فیزیکی برگه های سیب خشک شده با روش ترکیبی خشک کن هوای گرم و مایکروویو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 3
26 بررسی تغییرات برخی ویژگی های فیزیکی برگه های سیب خشک شده با روش ترکیبی خشک کن هوای گرم و مایکروویو۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 3
27 بررسی تغییرات بیوشیمیایی و پوسیدگی خاکستری در انگور رقم شاهرودی در شرایط بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 2
28 بررسی خاصیت ضد میکروبی اسانس بذرهای شوید و گشنیز بر روی استافیلوکوکوس اورئوس, اشرشیاکلی O۱۵۷:H۷ , سالمونلا تیفی موریوم با استفاده از آزمایش حساسیت رقت در محیط مایع (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 4، شماره: 1
29 بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی، ممانعت کنندگی، و ضد میکروبی فیلم کازئینات سدیم حاوی عصاره پوست انار (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 2
30 بررسی میزان تغییرات ضریب فعالیت لیمونن در سیستم های مدلی نوشابه های پرتقالی با استفاده از مدل ترمودینامیکی Dortmund-UNIFAC (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 1
31 بررسی و بهینه یابی خشک کردن تمشک و انرژی مصرفی آن در روش خشک کردن ترکیبی بسترسیال- مایکروویو با کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 4
32 بررسی ویژگی های رئولوژیکی و فیزیکوشیمیایی سس مایونز کم چرب بدون کلسترول با استفاده از نشاسته اکتینیل سوکسینات و صمغ فارسی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 1
33 بهبود پایداری و خواص ضد سرطانی نانو کیبوزوم های کورکومین پوشش داده شده با اودراژیت در برابر سلول های سرطانی کولورکتال HT-۲۹ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 22، شماره: 1
34 بهینه سازی تولید و اصلاح خصوصیات سطحی غشاء نانوفیبری پلی سولفون ابگریز (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 3
35 بهینه سازی خشک کردن اسمزی هویج با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 2
36 بهینه سازی شرایط استخراج پکتین به کمک امواج اولتراسونیک از تفاله شاه توت (Morus nigra L.) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 4
37 بهینه سازی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر کیتوزان-نانوسلولز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 3
38 بهینه یابی پارامترهای دما، غلظت مالتودکسترین و فشار اتمایزر در خشک کردن پاششی عصاره ترکیبی چای ترش و گل راعی بر خصوصیات کیفی و کمی پودر با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 18، شماره: 1
39 تاثیر مصرف عسل حاوی باسیلوس کواگلانس بر شاخص های التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 13، شماره: 3
40 تاثیر هیدروکلوئید نشاسته برنج بر میزان چربی و ویژگی های رئولوژیک پنیر موزارلای کم چرب (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 122
41 تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی سولفونی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 3
42 تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی سولفونی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 3
43 تغییرات فیزیکوشیمیایی ایزوله پروتئین آب پنیر پس از واسرشته شدن، آبکافت آنزیمی و درهم تنیدن (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 4
44 تولید امولسیون روغن در آب از روغن خاکشیر (Descurainia Sophia) با استفاده از ترکیب صمغ عربی و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده به منظور افزایش پایداری و اثر اولتراسوند بر شاخص اکسیداسیون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 17، شماره: 2
45 خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید (PLA) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 4
46 خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید (PLA) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 4
47 خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم زیست تخریب پذیر خوراکی حاصل از ثعلب (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 1
48 درون پوشانی ویتامین D۳ با نانوذرات ژلاتین ساخته شده به روش ضد حلال دو مرحله ای (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 90
49 فیلم های بر پایه زیست پلیمر پلی(لاکتیک اسید): اثر نانوذرات خاک رس و سلولوز بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ساختاری (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 25، شماره: 2
50 کاربرد روش ریزاستخراج مایع مایع پخشی در اندازه گیری میزان جذب منتول از دوغ به بطری های پلی اتیلن ترفتالات (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 44، شماره: 1
51 مدلسازی و بهینهسازی اثر پیش تیمار اسمز فراصوت و خشک کردن تکمیلی هوای داغ روی گیلاس سیاه (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 2
52 مقایسه روش کم انرژی و پرانرژی در ساخت نانوامولسیون روغن هسته انار حاوی مخلوط سورفکتانت های غیر یونی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 86
53 مقایسه روش های مولکولی RAPD-PCR و DGGE-PCR در شناسایی لاکتوباسیلوس های جداسازی شده در طی رسیدن پنیر لیقوان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 40، شماره: 1
54 نقش سفیده تخم مرغ و افزایش pH در مدت زمان ماندگاری و ویسکوزیته نوشیدنی شیر شکلاتی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 99
55 ویژگی های فیزیکی، سد کنندگی و ضد میکروبی فیلم خوراکی بر پایه کازئینات سدیم حاوی روغن شاهدانه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پارامتر های فرایند روی فیلتراسیون ماءالشعیر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
2 اثر پیش تیمار اسمز-اولتراسونیک و خشک کردن تکمیلی با مایکروویو و هوای داغ بر روی بافت گیلاس سیاه خشک شده (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
3 اثر فرایندهای پالس الکتریک با شدت متوسط بر سنتز ترکیبات زیست فعال در موادغذایی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
4 اثر نانوذرات صفحه ای و رشته ای بر عملکرد حرارتی، نفوذپذیری و مورفولوژی نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید (PLA) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه برای کاهش آفلاتوکسین در پسته با روش تثبیت آلیاژینالی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
6 استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی درپیش بینی عدد کیفی فارینوگراف خمیر نان حجیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
7 امکان سنجی تولید فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه پروتئین حاصل از ضایعات ماهی قزل آلا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 Optimization Of Pectin Extraction From Black Mulberry Pomace Using Response Surface Methodology (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
9 Studies of Migration of styrene monomer from Polystyrene Packaging into the Food Simulant (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
10 بررسی اثر -گلوکان جو دوسر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست فراسودمند سین بیوتیک در سطوح مختلف محتوای چربی شیر شتر (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 بررسی اثر اسیدهای اولئیک و استئاریک بر روی ویژگی های مکانیکی، نفوذپذیری فیلم کازئینات سدیم (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
12 بررسی اثر پارامترهای مختلف فرآیند غشائی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و شار پرمیت آب آلو قرمز (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
13 بررسی اثر تغییرات میزان رطوبت بر خواص بافتی و رنگ امولسیون های گوشتی حاوی ترکیبات گیاهی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 بررسی اثرات جایگزینی شکر با قند مایع خرما بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی کیک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی تاثیر استفاده از روش ژل مایع بر پایداری فیزیکی و ویژگی های رئولوژیکی دوغ (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی تاثیر شرایط خشککردن پاششی بر ویژگیهای پودر بستنی شاتوت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 بررسی تاثیر صمغ دانه قدومه شهری بر روی پایداری خامه قنادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
18 بررسی تاثیر نرم کنندههای متفاوت برروی ریزساختار نشاسته ترموپلاستیک (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
19 بررسی تأثیر نوع پایدارکننده و افزودن آب شاتوت بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی بستنی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 بررسی ترکیبات و خواص آنتی اکسیدانی بیدمشک استخراج شده با سه حلال: آب، بوتانول و اتانول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
21 بررسی توانائی حمل مولکولهای کوچک توسط بتالاکتوگلوبولین با استفاده از تکنیک پروتون NMR با هدف درون پوشانی ترکیبات زیست فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
22 بررسی جنبه های مختلف نانوتکنولوژی بر ایمنی، بهداشت و تولید مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
23 بررسی خصوصیت کاهش کلسترول پروبیوتیک های جدا سازی شده از محصولات لبنی سنتی موجود در موسسه بیوتکنولوژی غرب و شمال غرب کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
24 بررسی خصوصیت کاهش کلسترول پروبیوتیک های جدا سازی شده از محصولات لبنی سنتی موجود در موسسه بیوتکنولوژی غرب و شمالغرب کشور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
25 بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی شکلات شیری غنی سازی شده با آهن (فروس فومارات) (دریافت مقاله) همایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی
26 بررسی زنده مانی باکتریهای سالمونلا تیفی موریوم وباسیلوس سوبتیلیس دربرابر فیلم حاصل ازسدیم کازئینات دارای عصاره پوست انار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
27 بررسی عوامل موثر بر پس زنی فسفولیپیدها در فراوری غشایی روغن (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
28 بررسی فعالیت ضد قارچی و ضد باکتریایی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان با روش الایزا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
29 بررسی کاربرد جانشین چربی بر خواص فیزیکو شیمیایی و کیفی محصولات کنسروی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
30 بررسی مدل خشک کردن ورقه های نازک کیوی (رقم هایوارد) در خشک کن لایه نازک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
31 بررسی و مقایسه روش های استخراج ترکیبات فنولیک به کمک امواج مایکروویو و سیستم برگشت حلال از ریشه شیرین بیان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
32 بررسی ویژگیهای تغذیهای و اکسیداسیون چربی سوسیس تخمیری تولید شده با گوشت و کوهان شتر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
33 بررسی ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی، نفوذپذیری و حرارتی فیلم خوراکی ساخته شده از ثعلب (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
34 بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی دو پارامتر مؤثر در صنایع پخت نان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
35 بهینه سازی در فرآیند ریزدرون پوشانی روغن تخمه ی کدو حلوایی توسط خشک کن پاششی با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
36 بهینه سازی شرایط خشک کردن اسمز-اولتراسونیک در میزان افت آب و جذب مواد جامد میوه کامکوات (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
37 بهینه سازی فرآیند آبکافت پروتئین های آب پنیر برای تولید پپتید های مهار کننده ی آنزیم تبدیل کننده ی آنژیوتنسین به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
38 پنیر به عنوان یک غذایی حامل پروبیوتیک: فرآیند تولید، خواص درمانی و موانع تکنولوژیکی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
39 پنیر کم چرب: یک نیاز غذایی مدرن (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 پیش بینی خواص رئولوژیکی فارینوگرافی خمیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
41 پیشبینی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی پودر بستنی شاتوت حاصل از خشک کردن پاششی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 تاثیر کاروتنوئیدها در بدن و تاثیر عوامل مختلف بر پایداری آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
43 تصفیه غشایی روغن ها: عوامل کاهنده شار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
44 تغییرات میکروبی و pH شیر شکلات غنی شده با سفیده تخم مرغ و عمر مفید آن (دریافت مقاله) همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی
45 تولید امولسیون پایدار جهت تولید فیلم خوراکی آب گریز کازیینات سدیم حاوی روغن شاهدانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
46 تولید بیوتکنولوژی کانتاگزانتین بوسیله ی باکتری Dietzia natrlonimnaea از ملاس چغندر قند (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
47 تولید کلوچه با استفاده از قند مایع خرما به عنوان جانشین شکر و بررسی ویژگی های آن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
48 خصوصیات فیلمها و پوششهای خوراکی و نقش آنها در افزایش ماندگاری مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
49 درمان اختلالات خواب با استفاده از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
50 سنجش نفوذ دو نان ،حاوی 10 و20 درصد پودر هسته خرما (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
51 سولفیدی های دی تولید تجمعات محلول پروتئین آب پنیر شیر شتر بوسیله پیوند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
52 شفاف سازی آب انار توسط سیستمهای غشائی صفحه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
53 ضریب پخش موثر و انرژی فعالسازی کیوی در خشک کردن با هوای داغ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
54 غنی سازی مواد غذایی با آهن: فرصتها و چالشها (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
55 فناوری نانو و روشهای نوین تولید غذاهای فراسودمند (عملگر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
56 کاربرد مدیریت دانایی در آموزش عالی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
57 مدل سازی و بهینه سازی تولید نانوذرات انسولین خوراکی به روش ژله ای شدن یونی از مشتقات تیوله کیتوزان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
58 مدل سازی و بهینه سازی خشک کردن اسمزی-اولتراسوند گیلاس سیاه با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن
59 مروری بر جنبه های اساسی نگهداری غذا با تکنولوژی هردل (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
60 مروری بر جنبه های تکنولوژیکی و درمانی پنیر به عنوان یک غذای پروبیوتیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 مروری بر کاربرد صمغ های مختلف در پایدار سازی خامه قنادی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
62 مروری بر مزایای استفاده از جلبک به عنوان یک منبع طبیعی از ترکیبات عملگرا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
63 مزوری بز غنی ساسی مواد غذایی با ویتامینها (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 معلق سازی ذرات فاز جامد در نوشیدنی لبنی اسیدی با استفاده از روش ژل مایع و پیش بینی نیروهای وارده بر ذره (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
65 مغز خشکبار به عنوان Functional foods و نقش آنها در جلوگیری از بیمارهای قلبی عروقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
66 مقایسه اثرات برخی از تیمارهای بهبود دهنده کارایی بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر کیفیت پس از برداشت انگور رقم شاهرودی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 مقایسه بافت دو نان حاوی 10 و 20 درصد وزنی،پودر هسته خرما ،با یکدیگر (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
68 مقایسه تاثیردو نمک کلسیم و منیزیم برخواص رئولوژیکی صمغ استخراج شده ازدانه بارهنگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
69 مقایسه روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پودر آب شاتوت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
70 مقایسه نتایج استخراج فیبر از هسته خرما ربی و سبوس برنج گیلانی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
71 نانوپوشانی ترکیبات فراسودمند با استفاده از برهمکنش بین بتالاکتوگلوبولین و آلژینات سدیم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
72 نوشیدنی غنی شده با پروتئین سفیده تخم مرغ و بر پایه شیر :پایداری ،خصوصیات تغذیه ای وحسی (دریافت مقاله) همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی
73 نوشیدنی های غیرشیری فراسودمند : نسل جدید نوشیدنی ها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
74 هینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنولیک به کمک اولتراسونیک از ریشه شیرین بیان با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی